450 lat WSD „Hosianum” (1565-2015)

ZAPROSZENIE

Rektor, Moderatorzy i Alumni
Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie
zapraszają na
KONGRES NAUKOWY Cor Dioecesis. 450 lat WSD „Hosianum” (1565-2015)
19-20.11.2015
oraz
MSZĘ ŚWIĘTĄ
pod przewodnictwem Abpa Celestino Migliore Nuncjusza Apostolskiego w Polsce
21.11.2015, godz. 12.00

Z wyrazami szacunku
ks. Paweł Rabczyński, rektor „Hosianum”

P R O G R A M

Czwartek, 19 listopada 2015 r.

godz. 9.00 OTWARCIE KONGRES U

Powitania: JM Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii

Warmińskiej

„Hosianum” ks. dr Paweł Rabczyński

JE Metropolita Warmiński Arcybiskup dr Wojciech Ziemba

JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

prof. dr hab. Ryszard Górecki

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw

Marek Brzezin

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski

Prezydent Olsztyna dr Piotr Grzymowicz

Prezentacja księgi jubileuszowej: ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko

godz. 9.45 SES JA I – OKRES JEZUICKI. POCZĄTKI I RO ZWÓJ

DO 1780 R.

9.45–9.55 O. prof. dr hab. Roland Prejs, Seminaria duchowne w postanowieniach

Soboru Trydenckiego i praktyce Kościoła w XVI–XVIII w.

9.55–10.05 Bp prof. dr hab. Jan Kopiec, Miejsce seminarium duchownego w

potrydenckiej reformie Kościoła

10.05–10.15 Ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, Seminaria duchowne w

Polsce. Spór o pierwszeństwo

10.15–10.25 Dr Irena Makarczyk, Wznowienie działalności Seminarium

Diecezjalnego w Braniewie po pierwszej wojnie szwedzkiej

10.25–10.35 Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, Wkład braniewskiego „Hosianum”

w kształcenie elit Rzeczpospolitej szlacheckiej

10.35–10.45 Ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki, Absolwenci gimnazjum

jezuickiego w Braniewie w szeregach duchowieństwa zakonnego

10.45–11.15 Przerwa na kawę

11.15–11.25- Dr hab. Tomasz Nowicki, Absolwenci Alumnatu Papieskiego w

Braniewie zaangażowani w duszpasterstwo parafialne na Pomorzu

11.25–11.35- Dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG, Kolegium Braniewskie w

relacjach z domami Prowincji Polskiej Towarzystwa Jezusowego w

Prusach Królewskich w XVI–XVIII wieku

11.35–11.45- Dr hab. Janusz Hochleitner, prof. UWM, Synowie chłopscy wśród

warmińskiego duchowieństwa (od XVI do pocz. XIX w.)

11.45–11.55- Mgr Justyna Zyśk, Rektorzy kolegium braniewskiego – życie i

działalność

11.55–12.05- Mgr Sylwia Skiendziul, Regensi Seminarium Duchownego w

Braniewie w okresie jezuickim

12.05–12.30- Przerwa na kawę

godz. 12.30 SES JA II . OKRES DIE CEZJALNY W BRANIE WIE

(1780–1944). REOR GANIZACJA I UZYSKANIE PRA W

AKADEMICKCICH

12.30–12.40 Ks. dr Adam Stefan Ornatek, Biskup Joseph v. Hohenzollern

(1776–1836) i wyższe seminaria duchowne w Królestwie Pruskim

12.40–12.50 Ks. dr Marek Jodkowski, Materialne podstawy działalności Seminarium

Duchownego w Braniewie w pierwszych dziesięcioleciach

XIX wieku

12.50–13.00 S. mgr Magdalena Krebs, Praca Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i

Męczennicy w Warmińskim Seminarium Duchownym w Braniewie

w latach 1893–1945

13.00–13.10 Dr Vilma Žaltauskitė, Elementy dyscypliny duchowości jezuickiej w

regułach instytucji wychowujących duchownych w XIX wieku (Wilno-

Peterburg, Wornie-Kowno)

godz. 13.15 Przerwa na obiad

Patronat honorowy

JE Metropolita Warmiński Arcybiskup

dr Wojciech Ziemba

JE Arcybiskup Koadiutor dr Józef Górzyński

JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie prof. dr hab. Ryszard Górecki

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski

Prezydent Olsztyna dr Piotr Grzymowicz

Komitet organizacyjny

Ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko

Ks. dr Paweł Rabczyński, rektor WSD MW „Hosianum”

Dr Irena Makarczyk

Instytucje organizujące

Wyższe Seminarium Duchowne

Metropolii Warmińskiej „Hosianum”

Pracownia Historii Warmii i Mazur UWM

Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie

Kontakt:

Ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko,

e-mail: andrzejkopiczko@wp.pl, tel. 609465820

Ks. dr Paweł Rabczyński, e-mail: rabczynski@o2.pl,

tel. 606225 933

Informacje na stronie internetowej: www.hosianum.edu.pl

godz. 15.00 WZNOWIENIE OBRA D

SES JA III . OKRES DIE CEZJALNY W OLSZTYNIE

(od 1945 r.). WZNOWIENIE I RO ZWÓJ DO POWSTANIA

WYDZIAŁU TEOLOGII

15.00–15.10 Ks. prof. dr hab. Władysław Nowak, Formacja liturgiczna kandydatów

do prezbiteratu

15.10–15.20 Ks. dr Adam Bielinowicz, Przygotowanie alumnów do nauczania

religii i katechezy parafialnej, prowadzone w WSD „Hosianum” w

latach 1949–2015

15.20–15.30 Ks. mgr Paweł Kozicki, Formacja duchowa w WSD „Hosianum” w

Olsztynie po 1945 roku

15.30–15.40 Ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM, Nauka śpiewu kościelnego

w WSD „Hosianum” w Olsztynie w latach 1949–2015

15.40–15.50 Ks. dr Zdzisław Kunicki, Współczesne nurty filozoficzne w nauczaniu

seminaryjnym w „Hosianum” w latach osiemdziesiątych XX wieku

15.50–16.00 Ks. mgr Zbigniew Kulesz, Psychologia w procesie przygotowania do

kapłaństwa. Praktyczna adaptacja wytycznych Kościoła w Wyższym

Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie w latach osiemdziesiątych

i dziewięćdziesiątych XX wieku

16.00–16.10 Mgr Aleksandra Parol, Wydział Teologii UWM w latach 1999–

2011 w świetle „Warmińskich Wiadomości Archidiecezjalnych”

16.10 Dyskusja i kawa

18.30 Agapa

Piątek, 20 listopada 2015 r.

godz. 9.30. WZNOWIENIE OBRA D

9.30–9.40 Ks. dr Paweł Rabczyński, Rektorzy powojennego „Hosianum”

9.40–9.50 Ks. dr Bartłomiej Matczak, Absolwenci WSD „Hosianum” wyniesieni

do godności biskupiej w powojennej historii. Szkice biograficzne

9.50–10.00 Bp dr Jacek Jezierski, dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz,

prof. UWM, Sylwetka naukowa biskupa Juliana Wojtkowskiego w

świetle bibliografii za lata 1950–2014

10.00–10.10 Ks. mgr lic. Tomasz Garwoliński, Powojenne dzieje Biblioteki

WSD „Hosianum” w Olsztynie

10.10–10.20 Ks. dr Bogumił Wykowski, Ks. Jan Jakub Jestadt – nauczyciel akademicki

i duszpasterz w diecezji warmińskiej w świetle akt partyjnych

i Wydziału do Spraw Wyznań

10.20-10.45 Przerwa na kawę

10.45–10.55 Ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, Posługa Sióstr Obliczanek

10.55–11.05 S. mgr Kamila Leszczyńska, Praca Sióstr św. Katarzyny Dziewicy

i Męczennicy w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w

Olsztynie w latach 1991–2010

11.05–11.20 Ks. dr Antoni Skowroński, Historia i współczesność Wyższego

Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej w kontekście Jubileuszu

450-lecia WSD „Hosianum” w Olsztynie

11.20–11.35 Ks. dr Grzegorz Puchalski, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji

Elbląskiej (1992–2015)

godz. 11.35 Dyskusja i zakończenie Kongresu

godz. 12.30 Obiad

Sobota, 21 listopada 2015 r.

godz. 12.00 Uroczysta Msza św. koncelebrowana w kościele

seminaryjnym pod przewodnictwem Nuncjusza

Apostolskiego w Polsce Abpa Celestino Migliore

Agapa