ODESZLI DO PANA

W pobożności ludowej listopad jest miesiącem poświęconym wspominaniu wiernych zmarłych.
Za nich modlimy się z ufnością, wiedząc, że «Bóg nie jest [Bogiem] umarłych,
lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją» (Łk 20, 38).
On dochowuje wierności przymierzu zawartemu z człowiekiem, przymierzu,
którego nie może zerwać nawet śmierć”
– przypomniał Jan Paweł II w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański, 7.11.2004 r.

Podczas  dzisiejszej mszy wspólnotowej o  godz. 11.30 w Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka  modliliśmy się w intencji zmarłych członków Domowego Kościoła i prosimy aby w miesiącu listopadzie nadal byli obecni w naszych modlitwach.

Genia i Lucjan Jędrychowska, którym  bardzo dziękujemy, kontaktując się z długoletnimi członkami DK zebrali listę osób z naszej wspólnoty, które odeszły do Pana, są to:

+Bartosik Barbara
+Bartosik Jan
+ Bączek Wacław
+ Dornowski Janusz
+ Dutko Maria
+ Gałęziowski Jerzy
+ Guzikowski Jerzy
+ Janczyk Stanisław
+ Kochański Bolesław
+ Koziorowski Romuald
+ Krogulski Jan
+ Kulgajuk Henryk
+ Małecki Wiesław
+ Rajca Tadeusz
+ Rulko Stanisław
+ Rulko Teresa
+ Święcicki Stanisław
+ Wagner Grzegorz
+ Włodkowska Małgorzata
+ Wolski Ryszard
+ Żebrowski Ksawery Jerzy

Jeżeli ktoś zna zmarłych członków DK, którzy nie zostali umieszczeni na liście prosimy o kontakt
mailowy:  paradiecezjalna@domowykosciol.olsztyn.pl
Nie chcielibyśmy nikogo pominąć w naszych modlitwach.
Gosia i Janusz Szczerba