ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU PRACY 2015/2016

 

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku pracy 2015/2016 Wspólnoty Domowego Kościoła Archidiecezji Warmińskiej w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej wGłotowie.

Dnia 29.08.20015r.w Głotowie nasza wspólnota uroczyście rozpoczęła nowy rok formacyjny.

O godz.10.30 nastąpiło zawiązanie wspólnoty, z udziałem moderatora diecezjalnego ks. Cezarego Opalacha. Po zawiązaniu wspólnoty proboszcz parafii w Głotowie ks. Marek Proszek wygłosił konferencję na temat: „Co mówi Duch Święty do Kościoła Domowego?”. Na początku konferencji omówił problemy, jakie coraz częściej dotykają polskie rodziny.

1. Szczególnie od 2009r. maleje liczba zawieranych małżeństw.

2. Rośnie liczba rodzin niepełnych(samotne matki, rzadziej ojcowie).

3. Obecnie przeważa model rodziny małodzietnej.

4. Rośnie plaga wyjazdów długoterminowych za granicę.

5. Szerzy się plaga rozwodów (nie postrzega się małżeństwa jako wartości)

6. Pogłębia się kryzys demograficzny.

7. Zwiększa się akceptacja związków na próbę (duży procent wśród wierzących).

 

Kościół próbuje znaleźć lekarstwo na powyższe problemy. Gdzie wiara jest żywa, to te problemy są mniejsze. Konieczne jest wołanie do Ducha Świętego, aby to On wspierał i prowadził dziś małżeństwa i rodziny. Miłość wierność i uczciwość są największymi wartościami w małżeństwie. Bardzo ważne w małżeństwie jest także budowanie jedności na płaszczyźnie duchowej i cielesnej. Papież Jan Paweł II dowartościował cielesność małżonków. Ks. Marek Proszek poruszył też problem skróconych przygotowań do sakramentu małżeństwa. Według instrukcji Episkopatu Polski powinno odbywać się 25 spotkań, natomiast w parafiach najczęściej praktykuje się 10 spotkań przygotowujących do małżeństwa. Ważną rolę w kościele odgrywają obecnie wspólnoty i ruchy świeckich, które powstają wokół konkretnego sakramentu. Sakrament małżeństwa i Eucharystii stanowi centrum wspólnoty Domowego Kościoła.

Po konferencji był czas na adorację Najświętszego Sakramentu. O godz. 12.30 rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem abp. Józefa Górzyńskiego, z udziałem członków Domowego Kościoła, dzieci i młodzieży oazowej. Na zakończenie Eucharystii, w obecności abp. Józefa Górzyńskiego nastąpiło przyjęcie nowych małżeństw do naszej wspólnoty oraz przekazanie posługi dla nowo wybranych animatorów kręgów. Następnym punktem spotkanie była wspólna agapa.

O godz. 15-tej członkowie Domowego Kościoła wraz z księdzem moderatorem odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie była godzina świadectw. Małżeństwa, które uczestniczyły w rekolekcjach, dzieliły się swoimi przeżyciami.

Na zakończenie ks. Cezary Opalach udzielił zebranym Bożego błogosławieństwa.

 

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Halina i Janusz Chowaniec.

 

 

Dziękujemy wszystkim rodzinom Domowego Kościoła , które uczestniczyły 29 sierpnia w Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie, szczególnie osobom posługującym.

W  dniu tym  wszyscy otrzymaliśmy błogosławieństwo  ks. Abp. Józefa Górzyńskiego na nowy rok pracy,  w którym  będziemy się formować pod hasłem: „W mocy Ducha Świętego”.

Dostaliśmy też piękny prezent od Kręgu Centralnego NOWY LIST – cytując słowa  Katarzyny i Pawła Maciejewskich -pary krajowej Domowego Kościoła dołączamy się do Ich życzeń:

„Zapraszamy do indywidualnej i małżeńskiej lektury Listu Kręgu Centralnego oraz do zatrzymania się nad jego treścią w ramach spotkań wrześniowych. Niech jego słowa zaowocują pogłębieniem świadomości dotyczącej powołania, posługi i odpowiedzialności na rzecz wspólnoty Kościoła, małżeństwa i rodziny oraz Ruchu.”

Zachęcamy również do spisania i przesłania do nas swoich świadectw z  tegorocznych rekolekcji.

Dorota i Piotr Jasińscy