DZIEŃ WSPÓLNOTY W GIETRZWAŁDZIE

Domowy Kościół Diecezji Warmińskiej kończy w Gietrzwałdzie kolejny rok formacji
W niedzielę 14.06.15. Domowy Kościół Diecezji Warmińskiej oficjalnie i uroczyście zakończył rok pracy i formacji spotykając się corocznym zwyczajem u stóp Pani Gietrzwałdzkiej.
Zawiązanie wspólnoty miało miejsce pod figurką objawień, po czym odmawiając różaniec ruszyliśmy procesyjnie w stronę źródełka.
Po różańcu  odbyły się warsztaty poświęcone głoszeniu świadectw polegające na przedstawieniu zasad ich głoszenia i pisania, prowadzone przez księdza moderatora diecezjalnego Cezarego Opalacha. Na zakończenie każdy uczestnik miał napisać własne świadectwo by później przesłać je mailowo do ks. Cezarego celem weryfikacji na adres:
moderatordiecezjalny@domowykosciol.olsztyn.pl
Kolejnym punktem programu spotkania była uroczysta Msza Św. koncelebrowana przez ks. Cezarego i ks. Wojsława w Kościele Sanktuaryjnym w pełnej asyście, z udziałem chóru. Na zakończenie, poprzez wręczenie świec, do Domowego Kościoła zostały przyjęte nowe pary oraz zostały złożone życzenia dla niektórych par małżeńskich celebrujących swoje rocznice zawarcia związku małżeńskiego w miesiącu czerwcu i lipcu.
Agapa w plenerze była elementem kończącym nasze spotkanie i jak zwykle stała się okazją do wspólnego pieczenia kiełbasek, spożycia innych wiktuałów z suto zastawionych stołów, rozmów pomiędzy uczestnikami, udziałem w loterii fantowej. Pan Bóg obdarzył nas dobrą pogodą, co było dodatkową zachętą do aktywnego udziału i pozostania do końca. Błogosławieństwo udzielone przez ks. Cezarego zakończyło nasze spotkanie.
Podziękowanie dla gospodarzy Sanktuarium Gietrzwałdzkiego i Domu Rekolekcyjnego za gościnę i wszelką pomoc.
Niech czas wakacji będzie okazją do wspólnego, rodzinnego odpoczynku i dziękczynienia Panu Bogu za piękno otaczającego nas świata.
Inauguracja diecezjalna kolejnego roku formacji będzie miała miejsce w Głotowie 29.08.15. i rozpocznie się zawiązaniem wspólnoty o godz. 10.30 .
M. i G. Zdanuk

 

.