DLA MARII I FILIPA

Serdecznie dziękujemy Marii i Filipowi –  młodym ludziom nie związanych z naszą wspólnotą , którzy poświęcili swój wolny czas na stworzenie nowej strony Domowego Kościoła Archidiecezji Warmińskiej. Wdzięczni za ich trud życzymy wszelkich Łask i Błogosławieństwa Bożego .

Patrząc na ilość odwiedzających stronę  i wsłuchując się w komentarze jesteśmy przekonani  że cała nasza wspólnota  dołącza się do podziękowań.

Dorota i Piotr Jasińscy

Para Diecezjalna

OAZA NOWEGO ŻYCIA II STOPNIA

Oaza II stopnia w Olsztynie.

W dniach 28,06-14.07.2014r., w Seminarium Duchownym ,,Hosianum” w Olsztynie odbyła się Oaza Nowego Życia II stopnia.

W sobotę 28 czerwca wieczorem nastąpiło zawiązanie wspólnoty. Do każdego dnia rekolekcji była przypisana jedna tajemnica różańcowa. Uczestnicy rekolekcji przeżywali spotkanie z Bogiem w liturgii sakramentów. Przez sakramenty Bóg uwalnia i wyprowadza każdego z niewoli grzechów. Zgłębialiśmy Księgę Wyjścia jako zapowiedź wydarzeń,które stały się także udziałem chrześcijan XXI wieku To wszystko, co było przekazywane przez Prawo i Proroków,dokonało się w Chrystusie-w Jego życiu, męce i zmartwychwstaniu.

W rekolekcjach wzięło udział 16 małżeństw i ksiądz moderator Mariusz Grabas proboszcz  parafii Narodzenia NMP w Żydowie koło Bartoszyc.

Były małżeństwa z Olsztyna, Warszawy, Pisza, Augustowa, Białegostoku, Gdańska, Torunia,  Gliwic oraz z miejscowości koło Przemyśla. Głównymi odpowiedzialnymi byli Bożena i Wojtek Szczurek. Zostały utworzone trzy kręgi. Animatorami poszczególnych kręgów byli: Ania i Marcin Brzostek z Warszawy, Eliza i Adam Czeremcha z Białegostoku oraz Gosia i Paweł Woźniccy z Olsztyna. Kilka małżeństw brało udział rok temu w rekolekcjach Oazy I stopnia. Były to głównie te małżeństwa, które mają małe dzieci. Chwaliły one diakonię opiekuńczą – ciocie, które bardzo starały się, aby zapewnić opiekę maluchom w czasie, gdy rodzice uczestniczyli w zajęciach. Za oprawę muzyczną odpowiedzialna była Asia Koczkodan z Ostródy, której należą się słowa podziękowania , gdyż włożyła wiele serca i wysiłku, aby ta strona rekolekcji wypadła jak najlepiej.

Stałymi punktami dni rekolekcyjnych były: Namiot spotkania, Jutrznia, nauka śpiewu, krąg biblijny, Eucharystia, szkoła liturgiczno-rodzinna, celebracja Słowa Bożego. Uczestnicy rekolekcji przeżyli też Drogę Krzyżową w Gietrzwałdzie, nocną adorację Najświętszego Sakramentu, wieczorną modlitwę wstawienniczą, odnowienie przysięgi małżeńskiej, Exodus, dzień wspólnoty w Nowym Kawkowie. Na zakończenie rekolekcji była wspólna agapa, podczas której można było skosztować wypieków przygotowanych przez panie z olsztyńskiej wspólnoty Domowego Kościoła. W ostatnią niedzielę rekolekcyjną każda osoba dała świadectwo, jak przeżyła rekolekcje i co nowego wniosły one w jej życie.

Dziękujemy księdzu moderatorowi Mariuszowi Grabasowi, Bożence i Wojtkowi Szczurkom za wysiłek i zaangażowanie, aby te rekolekcje mogły odbyć się i spokojnie przebiegać. W imieniu wszystkich małżeństw kierujemy też słowa podziękowania dla księdza moderatora diecezjalnego Cezarego Opalacha oraz pary diecezjalnej Doroty i Piotra Jasińskich.

Niech będzie uwielbiony Pan Bóg, gdyż wielkie rzeczy czyni

dla z nas każdego dnia.

Halina i Janusz Chowaniec.