O NAS

Domowy Kościół jest ruchem małżeńsko – rodzinnym  świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło – Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Domowy Kościół łączy w sobie charyzmaty Ruchu Świtało – Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre – Dame, tworząc właściwą dla siebie drogę.

Założycielem Domowego Kościoła jest sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921 -1987). Domowy Kościół jest obecny we wszystkich diecezjach w Polsce, a także m. in. w Niemczech, Austrii, na Słowacji, Ukrainie, Białorusi, w USA i Kanadzie.

Celem Domowego Kościoła jest budowanie wspólnoty rodzinnej. Jako chrześcijańscy małżonkowie i rodzice pragniemy lepiej poznawać Boga, bardziej Go kochać, wspólnie z małżonkiem dążyć do świętości i tworzyć prawdziwie chrześcijańską, szczęśliwą i kochającą się rodzinę.

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.
Formujemy się w kręgach , w których jest od 4 do 7 małżeństw. Na spotykaniach które odbywają się raz w miesiącu obecny jest i Kapłan Moderator jako doradca i opiekun duchowy.
Nasza wspólnota liczy : 33 kręgi po I i II roku pracy (159 małżeństw),  3 kręgi po zakończonym pilotażu – nie przystąpiły jeszcze do wspólnoty (28 małżeństw) 4 kręgi pilotowane (24 małżeństwa), 3 wdowy,  31 księży.

Dzielimy się na trzy rejony : Dwa Olsztyńskie – KATEDRA i ODKUPICIEL, oraz REJON –MRĄGOWO.
Większość kręgów jest międzyparafialnych tzn. w jednym kręgu są małżeństwa z różnych parafii.

Za całą diecezją odpowiada – Para Diecezjalna – Alina i Jan Pilipienko: alinapienko@gmail.com
za formację duchową Moderator Diecezjalny –  ks. Mariusz Grabas: grabasmariusz@o2.p

Za rejon odpowiada para rejonowa i ks. moderator rejonowy.

OLSZTYN – REJON KATEDRA

Para Rejonowa – Anna i Andrzej Częczek: anczenczek@wp.pl
Moderator Rejonowy – ks. dr Cezary Opalach: cezary.opalach@uwm.edu.pl

OLSZTYN – REJON ODKUPICIEL

Para Rejonowa – Joanna i Piotr Wajler: rejonodkupiciel@domowykosciol.olsztyn.pl
Moderator Rejonowy – ks. Mariusz Roman:  mariuszroman@onet.pl

REJON –MRĄGOWO

Para Rejonowa – Marzenna i Grzegorz Zdanuk: magrzmatan@gmail.com
Moderator Rejonowy – ks. Robert Kaniowski: robkan17@wp.pl

„Drogie rodziny, mamy dzisiaj szczególne potwierdzenie, że można dążyć do świętości razem, jako para małżeńska, i że jest to droga piękna, niezwykle owocna i ważna z punktu widzenia dobra rodziny, Kościoła i społeczeństwa.
Prośmy zatem Pana o coraz liczniejsze pary małżeńskie, które przez świętość swego życia będą potrafiły ukazywać „wielką tajemnicę” miłości małżeńskiej, biorącej początek z dzieła stworzenia, a wypełniającej się w zjednoczeniu Chrystusa z Kościołem.
Tak jak każda droga do świętości, również i wasza, drodzy małżonkowie, nie jest łatwa. Codziennie stawiacie czoło trudnościom i próbom, aby dochować wierności swojemu powołaniu, budować harmonię małżeństwa i rodziny, spełniać swoją rodzicielską misję i uczestniczyć w życiu społecznym.

Bogu dziękuję za ten ruch, który przyniósł tyle błogosławionych owoców w sercach młodzieży w minionych trudnych latach, a i dziś stanowi prężne środowisko duchowego rozwoju młodzieży i rodzin. Kochani Oazowicze, jako biskup Krakowa starałem się wspierać Was swą obecnością, a jako biskup Rzymu nieustannie jestem z Wami w moich modlitwach i serdecznych myślach. Umiłowanie Eucharystii i Biblii niech zawsze rzuca Boże światło na drogi Waszego życia.”  

Święty Jan Paweł II

 

 

Dodaj komentarz