ODESZŁA DO PANA

 W dniu 22 września 2020 r. zmarła śp. BARBARA KUCIŃSKA (1958-2020), Matka Księdza dr. Michała Kucińskiego, moderatora kręgu DK oraz ojca duchownego w WSD MW Hosianum w Olsztynie.

 Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Klewkach k. Olsztyna w sobotę 26 września 2020 r. o godz. 10.00 .

Ciało Zmarłej zostanie pochowane na cmentarzu parafialnym w Klewkach.

Łącząc się w żalu i smutku składamy kondolencje i wyrazy współczucia.
Alina i Jan Pilipienko- para diecezjalna
Ks. Mariusz Grabas- moderator diecezjalny
wraz z całą wspólnotą Domowego Kościoła.
Otoczmy modlitwą zmarłą Barbarę, ks. Michała i całą rodzinę.

 

ODESZŁA DO PANA

Odeszła do Pana śp. Agnieszka Zacharewicz-Drożdż – oazowiczka z kręgu pilotowanego w Redykajnach
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 23.09.2020r. o godzinie 14.00 w kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Olsztynie-Gutkowie ul. Bałtycka 135

 

Łącząc się w żalu i smutku składamy kondolencje i wyrazy współczucia.
Alina i Jan Pilipienko- para diecezjalna
Ks. Mariusz Grabas- moderator diecezjalny
wraz z całą wspólnotą Domowego Kościoła.
Otoczmy modlitwą zmarłą Agnieszkę oraz męża Adama i synów.

 

 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU PRACY W REJONIE I

Inauguracja 35 roku oazowej formacji w Domowym Kościele w rejonie Mrągowo

 

W pierwszą sobotę września mrągowska wspólnota Domowego Kościoła zgromadziła się licznie w parafii Błogosławionego Honorata, by uroczyście rozpocząć 35 rok oazowej formacji.

Spotkanie rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty przez parę rejonową Marzenę i Grześka. Zachęcili nas oni do uważnego wsłuchania się w Liturgię Słowa czekającej nas Eucharystii, szczególnie w czytanie z Listu do Rzymian (12, 9-21) oraz przedstawili piosenkę i znak roku:

http://www.oaza.pl/piosenka-i-znak-roku-ozk-2020/

Mszę Świętą celebrowało pięciu kapłanów pod przewodnictwem nowego moderatora rejonowego ks. Sławomira Sokołowskiego.  Oprócz niego Najświętszą Ofiarę sprawowali księża moderatorzy: Wiesław Świdziński, Henryk Przeździecki MS, Kazimierz Przybycień MS oraz Daniel Kocięcki. Posługę w konfesjonale pełnił ks. Zdzisław Nurczyk , do śpiewu animowała pani Beata Granica a ministrantem  był Grzegorz Zdanuk.

Po przywitaniu i przedstawieniu przez parę rejonową przewodniczący Wieczerzy Pańskiej stwierdził krótko, iż przy takim wsparciu  ze strony wspólnoty da radę pełnić zadanie, którego się podjął u progu swej kapłańskiej służby.

Nawiązująca do Słowa Bożego i Ewangelii homilia, z którą z uwagi na mocne ukierunkowanie słuchaczy na temat pracy rocznej „Dojrzałość w Chrystusie” warto zapoznać się w całości, daje się streścić w jednym zdaniu: „Bądźcie płomiennego ducha!” (Rz 12,11) A wieńczy ją oazowy apel: Niech ten rozpoczynający się nowy rok pracy, będzie dla nas wszystkich kolejnym, dużym krokiem w kierunku dojrzałości w Chrystusie i niesienia Ewangelii każdemu dookoła nas.”

Przed błogosławieństwem nowy moderator rejonowy wręczył małżeństwom pełniącym w roku formacyjnym 2020/2021 posługę pary animatorskiej zapaloną świecę z widniejącym na niej aktualnym hasłem i logo, przekazując  serdeczne pozdrowienia dla współmałżonków tych, którzy przyjmowali ją z różnych względów osobno.

Zanim nastąpiła dalsza część inauguracji w sali parafialnej, wszyscy uczestnicy wraz z moderatorami stanęli na schodach świątyni do pamiątkowego zdjęcia. Sprzyjała temu piękna, prawie jesienna pogoda.

Po modlitwie przed posiłkiem podzieliliśmy się tradycyjnym kołaczem, przygotowanym jak zwykle bezpłatnie przez mrągowską piekarnię pana Józefa Łuńskiego. Przy kawie, herbacie i smacznych słodkościach prowadzono oazowe rozmowy kuluarowe czerpiąc obficie z daru spotkania zdążających ku dojrzałości w Chrystusie serc.

Zgodnie z zapowiedzią był to też czas podzielenia się owocami przeżytych zimą rekolekcji oraz duchowego wymiaru czasu pandemii.

I tak Asia i Wojtek dali świadectwo po rekolekcjach trzeciego stopnia w Ziemi Świętej, Beata i Krzysiek po rekolekcjach drugiego stopnia w Piwnicznej-Zdroju a Basia (wraz z nieobecnym Krzyśkiem) po rekolekcjach trzeciego stopnia w Wadowicach.

Wszyscy podkreślali przeogromną radość ze spotkania w gronie oazowych małżeństw i rodzin, wartość  dialogów małżeńskich (szczególnie tych codziennych na trzecim stopniu), wykorzystywaniu szansy na rekolekcje ‘tam gdzie’ i ‘wtedy gdy’ one się odbywają, wszak jak pokazało tegoroczne lato, może się okazać, że wyjazd jest niemożliwy.

O tym, jak wyglądał duchowy wzrost w czasie pandemii, mówili Jola i Zbyszek oraz Marzena i Grzesiek. Ponownie zabrali  też głos Beata i Krzysiek oraz  Asia i Wojtek.

Pierwsi wskazali na niepowtarzalną możliwość codziennego uczestniczenia we Mszy Świętej, drudzy podkreślili wartość duchowej Komunii Świętej podczas korzystania z transmisji Eucharystii, trzeci zwrócili uwagę na docenienie możliwości codziennego spotkania z Chrystusem w świątyni, czwarci z kolei wskazali na ożywienie modlitwy różańcowej we wspólnocie parafialnej.

Para rejonowa podziękowała za pośrednictwem ks. Sławomira proboszczowi miejsca, ks. Januszowi Piaskowskiemu za okazaną nam gościnność.

Błogosławieństwem moderatora rejonowego na trud czekającej nas duchowej pracy w małżeństwach, rodzinach i kręgach zakończył się ów ‘dzień, który dał nam Pan’ ku umocnieniu i uskrzydleniu naszych oazowych serc, dusz i umysłów.

 

Tekst i zdjęcia:  Grzegorz Joachim Jarmużewski

ZDJĘCIA

ODSZEDŁ DO PANA

Odszedł do Pana tata Basi Gołaszewskiej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 15.09.2021 r. w parafii św. Krzyża w Braniewie o godz. 11.00.

 

Łącząc się w żalu i smutku składamy kondolencje i wyrazy współczucia.

Alina i Jan Pilipienko- para diecezjalna

Ks. Mariusz Grabas- moderator diecezjalny

wraz z całą wspólnotą Domowego Kościoła.

DWANAŚCIE SPOJRZEŃ – 1

Spojrzenie pierwsze – „Decrevi – Postanowiłem” – taki tytuł nosi pierwszy odcinek zapowiadanego cyklu audycji o życiu i dziele ks. Franciszka Blachnickiego. O pierwszych latach życia Ojca, jego środowisku rodzinnym i kształtowaniu osobowości. Na końcu zaproszenie do osobistej refleksji. Zachęcamy!

 

Link do playlisty: https://www.youtube.com/playlist?list=PLvbJ0ZxyTotEnNyZwswcHNQ-diGgSkUk2

MSZA ŚWIĘTA WSPÓLNOTOWA

Serdecznie, zapraszamy rodziny ze wspólnoty Domowego Kościoła
i sympatyków na Mszę Świętą, w niedzielę 13 września godz.11.30
parafia Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie(górny kościół).
Msza św w intencji małżeństw obchodzących
swoje jubileusze małżeńskie w danym miesiącu. 
Diakonia modlitwy zaprasza na wspólny różaniec przed Mszą.

Alina i Jan Pilipienko- para diecezjalna

KONSPEKT WRZEŚNIOWEGO SPOTKANIA

Po wakacyjnej przerwie, którą, jak ufamy, udało się wykorzystać na przeżycie rekolekcji domowych oraz dodatkowe spotkanie kręgu, rozpoczynamy systematyczne comiesięczne spotkania naszych kręgów. W tym roku będą one ukształtowane wokół tematu: „Dojrzałość w Chrystusie” oraz wokół osoby Założyciela Ruchu, którego setną rocznicę urodzin będziemy obchodzić 24 marca.

Ponieważ „Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych” jest w druku, dlatego konspekt miesięcznego spotkania kręgu na wrzesień zamieszczamy na stronie internetowej. To szczególnie ważne dla tych, którzy w pierwszej połowie września zaplanowali swoje spotkania. Ufamy, że kolejny numer naszego kwartalnika szybko dotrze do poszczególnych małżeństw i kolejne konspekty będą już dostępne dla wszystkich w wersji drukowanej.

Mamy także nadzieję, że przez cały rok będą możliwe spotkania kręgu „na żywo”. Monitorujmy jednak tę sprawę i pamiętajmy o bezpieczeństwie wszystkich uczestników spotkania.

Katarzyna i Paweł Maciejewscy – para krajowa DK

 

KONSPEKT SPOTKANIA – WRZESIEŃ

ODSZEDŁ DO PANA

Odszedł do Pana tata Marioli Korzeniewskiej z kręgu p. Zawislak
Nabożeństwa pogrzebowe będą się odbywać w domu pogrzebowym Hermes w Mrągowie: w środę o godz 18.00 i w czwartek o godz. 12.00 różaniec i o 13.00 Msza Św.
Łącząc się w żalu i smutku składamy kondolencje i wyrazy współczucia.
Alina i Jan Pilipienko- para diecezjalna
Ks. Mariusz Grabas- moderator diecezjalny
wraz z całą wspólnotą Domowego Kościoła.
Otoczmy modlitwą zmarłą oraz całą rodzinę.

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU FORMACYJNEGO

Inauguracja 47 roku oazowej formacji w Domowym Kościele na Warmii 

Wielka radość zapanowała w sobotę 29 sierpnia w gościnnych progach Domu Rekolekcyjnego ZACHEUSZ w Nowym Kawkowie. Ruch Światło-Życie wraz z jego rodzinną gałęzią Domowym Kościołem zgromadził się tu bowiem na dniu wspólnoty, rozpoczynając w ten sposób  rok formacyjny 2020/2021.

Z powodu pandemii owocami tegorocznych letnich rekolekcji  podzieliły się przede wszystkim grupy dziecięce i młodzieżowe wraz z animatorami i moderatorami.

W usłyszanych świadectwach przewijała się wdzięczność Bogu i ludziom za ten wspaniały czas, który przyrównywany był do jazdy rowerem, podczas której niby nic szczególnego się nie dzieje, a mijane widoki oraz panująca atmosfera sprawiają, że przeżywamy wspaniałą życiową przygodę a także do drzewa, na którym ciągle pojawiają się zielone liście, wszak czerpie ono moc ze swych korzeni zanurzonych w życiodajnej wodzie.

Ciocia Ela, wieloletni gospodarz miejsca, podzieliła się zachwytem odwiedzającej ją koleżanki  młodzieżą skupioną w różnych miejscach domu nad rozważaniem Pisma Świętego w formie Namiotu Spotkania.

A tematyka rekolekcji była przeróżna. Artystyczna, historyczna, … Ks. Karol Misiewicz wprowadzał dzieci w głębię modlitwy OJCZE NASZ. Łącznie diecezja nasza przeprowadziła osiem tur rekolekcji.

Głos zabrała  też nasza para diecezjalna, Ala i Janek, wyrażając podziw dla dziecięcej i młodzieńczej energii, która poprzez takie wspólne spotkania staje się również naszym udziałem. Padło też z ich ust ważne zaproszenie do Domowego Kościoła w przyszłości, gdy założą swoje rodziny, by kontynuować rozpoczętą oazową drogę.

Na rekolekcjach byli Genia i Lucek. Były one poświęcone nauczaniu Świętego Jana Pawła II, które jeszcze nie zapamiętane a już zapominane. Podkreślili, iż osoby dojrzałe winny angażować się w sprawy społeczne.

Ala i Jarek wyrazili tęsknotę za rekolekcjami, które ze względu na pandemię się nie odbyły. Wskazali, jak wiele tracą ci, którzy z corocznych rekolekcji nie korzystają.

W przerwie Asia z Piecek podzieliła się usłyszaną  podczas Spotkania Młodych w Ostródzie przed rokiem myślą, korespondującą z ich wypowiedzią: „Jeśli nie tracisz czasu dla przyjaciół, tracisz przyjaciół. Jeśli nie tracisz czasu dla Boga, tracisz wiarę.”

Centralnym punktem spotkania była oczywiście uroczysta Eucharystia celebrowana przez kilku kapłanów pod przewodnictwem moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie ks. Krzysztofa Laskę. W liturgię czynnie włączyły się nasze diakonie zapewniając  śpiew, prowadząc modlitwę powszechną oraz służąc przy ołtarzu.

Ksiądz Krzysztof w krótkiej homilii nawiązał do Chrystusowego pytania z Ewangelii, skierowanego do Świętego Piotra przed powierzeniem mu troski o Kościół: „Czy kochasz Mnie?” (J21,17) Zachęcał uczestników do przeżycia Namiotu Spotkania na kanwie tego zdania, podkreślając, że Bóg kocha nas nieustannie. Zaapelował też do nas, byśmy byli hojni dla Pana Boga.

Przed rozesłaniem i błogosławieństwem była też możliwość złożenia deklaracji przystąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz podjęcia się Duchowej Adopcji w intencji dziecka poczętego. Nie zabrakło chętnych osób w tym względzie.

Moderator diecezjalny Domowego Kościoła, ks. Mariusz Grabas wyraził nadzieję, patrząc na obecną w świątyni młodzież, na nowe powołania do gałęzi rodzinnej ruchu w niedalekiej przyszłości.

Para diecezjalna złożyła życzenia ks. Cezaremu Opalachowi z okazji 25 lat kapłaństwa, dziękując jednocześnie za wieloletnie zaangażowanie na rzecz wspólnoty.

Miłym akcentem było też przedstawienie pary rejonowej  utworzonego w związku z powiększającą się ilością kręgów nowego rejonu. Zadanie to podjęli Ala i Jarek z Gietrzwałdu.

Uroczyście przyjęto do ruchu kilka małżeństw pragnących po etapie pilotowania formować się według zasad Domowego Kościoła.

Odbyło się również tradycyjne przekazanie posług przez pary animatorskie kręgu. Wybrane na ten rok pary otrzymały z rąk moderatora diecezjalnego zapaloną świecę z tematem rocznej pracy „Dojrzałość w Chrystusie”.

Po zakończeniu Mszy świętej zaśpiewaliśmy przebogatą w oazowe treści pieśń roku OŻK 2020:

https://www.youtube.com/watch?v=tPnnDefKLaw

Ciąg dalszy muzycznych przeżyć dostarczył nam piękny koncert charytatywny olsztyńskiego zespołu MOCNI W WIERZE na rzecz remontu domu rekolekcyjnego. W trakcie jego trwania wolontariusze zbierali datki na ten zbożny cel.  A oazowe grono, nie zakłócając powagi koncertu, prowadziło ukradkiem przyjacielskie rozmowy, czerpiąc jak najobficiej z daru spotkania oazowo myślących i czujących serc. Prezentowane utwory zapraszały zaś do słuchania i śpiewania tudzież refleksji nad bogactwem zawartych w nich chrześcijańskich mądrości.

Po koncercie, a przed smacznym obiadem z dwóch dań oraz z ciastem na deser, zabrał raz jeszcze głos moderator diecezjalny a zarazem proboszcz parafii w Nowym Kawkowie i powiedział jakże ważne u progu nowego roku oazowej formacji zdanie: „Wielkie rzeczy Pan Bóg dla nas przygotował!”

Obyśmy tylko potrafili je dostrzec, pielęgnować i rozwijać na chwałę Bożą oraz pożytek doczesny i wieczny nas i naszych bliskich.

Tekst: Grzegorz Joachim Jarmużewski

Więcej wiadomości o wydarzeniu i zdjęcia na stronie:https://olsztyn.gosc.pl/doc/6489764.Nowe-Kawkowo-To-umacnia-wiare