ODESZŁA DO PANA

W dniu 18.10.2022 r. zmarła śp.Stanisława Łukaszewicz mama Waleriana.
Pogrzeb odbędzie się w piątek 21.10.2022 r.
O godz. 11:00 będzie odmówiony różaniec w intencji zmarłej w kościele Chrystusa Króla w miejscowości Radzieje, następnie o godzinie 11.30 odprawiona zostanie Msza św.  a po niej nastąpi pochowanie na parafialnym cmentarzu.

Łącząc się w żalu i smutku składamy kondolencje i wyrazy współczucia
dla Waleriana i całej rodziny.

Alina i Jan Pilipienko – para diecezjalna

Ks. Mariusz Grabas – moderator diecezjalny

wraz z całą wspólnotą Domowego Kościoła.

Otoczmy modlitwą zmarłą oraz całą rodzinę.

PEREGRYNACJA IKONY ŚWIĘTEJ RODZINY

Kochani Bracia i Siostry w Chrystusie !

W dniu 11.10.2022 r. rozpoczęliśmy peregrynację ikony Świętej Rodziny. Pragniemy aby odwiedziła ona wszystkie rodziny z Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji jako przygotowanie nas do pięćdziesiątej rocznicy pierwszych rekolekcji dla rodzin i powstania pierwszych kręgów Domowego Kościoła. Pierwszy ikonę gości Rejon III. Przyjęliśmy, że ikona  w jednej rodzinie pozostanie przez dwa dni. Wraz z ikoną Świętej Rodziny będzie peregrynować różaniec oraz pamiątkowa kronika, w której prosimy umieszczać myśli, odczucia, przeżycia związane z pobytem ikony w rodzinie.

Peregrynującą ikonę poza rekolekcjami można było zobaczyć podczas dni skupienia, spotkań opłatkowych, rozpoczęcia bądź też zakończenia roku pracy formacyjnej.

Chcielibyśmy aby każde małżeństwo, każda rodzina z Domowego Kościoła mogła również przeżywać radość płynącą z obecności ikony Świętej Rodziny w ich domach. Niech jej obecność przyniesie rodzinom pojednanie, ożywienie życia rodzinnego oraz religijnego.

Modlitwa do Świętej Rodziny

Boże, Ty z miłości do nas posłałeś Jednorodzonego Syna, by każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, lecz mógł mieć życie wieczne i w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia. Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty.

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi, wspomagaj nas w naszych potrzebach. Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na każdą rodzinę. Niech każda rodzina stanie się świątynią Bożą, w której panuje wzajemna miłość i pokój.

Najświętsza Rodzino, której Opiekun – św. Józef jest wzorem miłości ojcowskiej, Matka Najświętsza – miłości macierzyńskiej, a Dziecię Jezus – posłuszeństwa i miłości synowskiej, oddajemy się pod Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi byli złączeni Twoją miłością.

Z wiarą i ufnością przedstawiamy Tobie pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków o umocnienie ich wzajemnej miłości; za rodziców oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające urodzić się im dziecko. Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa. Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za te rodziny, w których są bezrobotni, którym brakuje chleba powszedniego, za dzieci zaniedbane i porzucone, za wdowy i sieroty, za chorych i cierpiących, by doznawali życzliwej opieki ze strony bliźnich.

Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

Najświętsza Rodzino z Nazaretu broń nasze rodziny, którym zagraża tak wiele niebezpieczeństw i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

Alina i Janek Pilipienko – Para Diecezjalna

ŚWIADECTWO Z REKOLEKCJI

W dniach 30.09-2.10.2022 r. Pan Bóg dał nam łaskę uczestnictwa w rekolekcjach dla par rejonowych w Brańszczyku, organizowanych przez filę warszawską. Rekolekcje prowadzili Beata i Krzysztof Krawczyk (para filialna) wraz z księdzem Łukaszem Andrzejczykiem z Łomży, a uczestniczyły w nich 2 pary diecezjalne, 22 pary rejonowe oraz 1 para łącznikowa.

Mimo bardzo krótkiego czasu rekolekcje te wywarły wielki wpływ na nasze małżeństwo, posługę jaką pełnimy oraz odpowiedzialność jaka na nas spoczywa. Codzienna Eucharystia, namiot spotkania przed Najświętszym Sakramentem oraz dialog małżeński były okazją do jeszcze głębszego poznania Pana Boga i Jego miłości do nas.

Konferencje wygłaszane przez parę filialną i księdza Łukasza uporządkowały wiele kwestii. Burzliwe i emocjonalne dyskusje w trakcie prelekcji świadczyły o trosce małżonków dotyczącej podjętej posługi.

Osobiście bardzo utkwiły nam w pamięci słowa księdza Łukasza, który powiedział, że jeśli uważamy, że przeprowadzimy jakąś rewolucję w powierzonym rejonie, jeśli chcemy zmienić postępowanie małżeństw, to jesteśmy w wielkim błędzie. Według Niego zostaliśmy parą rejonową przede wszystkim po to, aby samemu się nawrócić. Mimo bardzo napiętego programu był czas na rozmowy w kuluarach. Były one świetną okazją do wymiany doświadczeń, lepszego poznania i czerpania przykładów z innych rejonów.

Wielkim bogactwem było świadectwo małżeństwa Ani i Mikołaja z Wielkiej Brytanii – których posługa obejmuje ponad dwadzieścia kręgów oddalonych od siebie nawet o 500 km. Ich problemy np. z brakiem kapłanów, struktur domowego kościoła pozwoliły nam z jeszcze głębszą wdzięcznością spojrzeć na nasz rejon, gdzie dzięki Panu Bogu nie brakuje kapłanów, mamy możliwość zasięgnięcia porady u innych par rejonowych, diecezjach, filialnych.

Cały ten święty czas uporządkował wiedzę na temat odpowiedzialności pary rejonowej, umocnił przekonanie, że sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki napełniony Duchem Świętym założył wspaniały Ruch, który pragnie wychowywać swoich członków do posiadania siebie w dawaniu siebie, a wypełnianie wszystkich zobowiązań (bez wyjątku) jest gwarancją udanego życia małżeńskiego i rodzinnego oraz świętości w przyszłym życiu. Chwała Panu, Justyna i Bartek

 

PODZIĘKOWANIE

KOCHANI!

09.10.2022 roku odbyła się Niedziela Świadectw
w Parafii bł. Karoliny Kózkówny w Biskupcu.

Bardzo dziękujemy ks. Cezaremu Opalachowi za wygłoszoną w tym dniu
homilię.
Serdeczne Bóg zapłać dla Gosi i Pawła Woźnickich, Ali i Jarka
Dąbrowskich oraz Asi i Wojtka Żbikowskich za przybliżenie naszej
wspólnoty poprzez wypowiedziane świadectwo.

Alina i Janek Pilipienko – Para Diecezjalna
Gosia i Mirek Andruszkiewicz – Diakonia Ewangelizacji

INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

Intencje modlitewne zgłoszone w lipcu, sierpniu i wrześniu 2022

2106 .Módlmy się o zdrowie dla Elżbiety-prośba od Reginy.

20107. Módlmy się o wieczny odpoczynek i wieczną radość przebywania z Panem dla Tadeusza.

2108. Módlmy się w intencji Floriana o łaskę zdrowia, pomyślną rehabilitację po złamaniu nogi i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

2109. Módlmy się za małżeństwa naszej wspólnoty w lipcu obchodzące kolejne jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa, aby wiernie trwały przy Bogu, realizowały swoje powołanie i dążyły do świętości oraz były świadkami Chrystusa w rodzinach i otoczeniu.

2110. Módlmy się o udaną operację tętniaka aorty, aby Pan Bóg pobłogosławił pracę lekarzy, a Zdzisław odzyskał zdrowie.

2111. Módlmy się w intencji Julii o łaskę zdrowia, aby Pan Bóg uleczył ją z depresji, a Duch Święty obdarzył swoimi darami ją i wszystkich członków jej rodziny.

2112. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Jana oraz o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

2113. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Joanny właściwą diagnozę lekarską pomyślny przebieg operacji i potrzebne łaski Boże dla członków jej rodziny.

2114. Módlmy się w intencji Dawida o uzdrowienie z lęku i wiarę dla niego.

2115. Módlmy się za małżeństwa, które w sierpniu mają rocznice ślubów, aby każdego dnia wzrastały w wierze nadziei i miłości ,a Pan Bóg błogosławił ich małżeństwom i rodzinom.

2116. Módlmy się w intencji małżeństw naszej wspólnoty, które we wrześniu obchodzą rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, aby umocnione łaską Bożą wiernie trwały w swoim powołaniu. Niech Pan Bóg błogosławi ich związkom małżeńskim i rodzinnym.

2117. Módlmy się w intencji Eweliny o łaskę zdrowia psychicznego i fizycznego oraz o błogosławieństwo Boże dla jej rodziny.

2118.Módlmy się o szybki powrót do zdrowia Basi oraz potrzebne łaski dla Andrzeja i najbliższych.

2119. Módlmy się w intencji Małgorzaty, Renaty i Marka o łaskę zdrowia oraz o błogosławieństwo Boże dla ich rodzin.

2120. Módlmy się w intencji Benona i Barbary o łaskę zdrowia, potrzebne siły na czas choroby oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

2121. Módlmy się w intencji Marioli, aby otrzymała łaskę pogodzenia się ze śmiercią syna i nie ulegała rozpaczy.

2122.Módlmy się o powrót do zdrowia po zawale dla Tadeusza oraz błogosławieństwo Boże dla jego rodziny.

Intencje modlitewne można zgłaszać telefonicznie- 895426452 lub na adres e-mail( zakładka DIAKONIE-KONTAKT DIAKONIA MODLITWY)

Halina i Janusz Chowaniec

HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC X, XI, XII 2022

ZGŁOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY