DIAKONIA EWANGELIZACJI

PARA ODPOWIEDZIALNA: Ala i Jarosław Dąbrowscy e-mail: dabrala@o2.pl

WSPÓŁODPOWIEDZIALNI:
Moderator: ks. dr Cezary Opalach, e-mail: cezary.opalach@uwm.edu.pl
Małgorzata i Mirosław Andruszkiewicz, tel. 609 656 274,  e-mail: mikrocom@yupo.pl
Dorota i Piotr Jasińscy, e-mail: dorotaJasinska22@gmail.com
Małgorzata i Paweł Woźniccy, e-mail: mjpw@uwm.edu.pl

PLAN PRACY DIAKONII EWANGELIZACYJNEJ na rok 2023/2024

  • 27, 28, 29.11.2023- katecheza dla rodziców dzieci komunijnych w parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie
  • 10.12.2023 – katecheza dla narzeczonych w parafii Bogarodzicy Dziewicy Matki Kościoła w Olsztynie
  • 21.01.2024 – Niedziela Świadectw w parafii Św. Jana Ewangelisty i Opatrzności Bożej
  • 07-11.02.2024 – rekolekcje ewangelizacyjne Ptaki k/Nowogrodu
  • 15-17.03.2024 – Wielkopostne Dni Skupienia „Samarytanka – świadectwo, które przemienia wielu…”
  • 14.04.2024 – Niedziela Świadectw w parafii Bł. Stefana Wyszyńskiego w Olsztynie
  • 20.04.2024 – Wieczór Małżeński w parafii Bł. Stefana Wyszyńskiego w Olsztynie

 

Diakonia Ewangelizacji na zaproszenie proboszczów prowadzi:
– katechezy dla rodziców dzieci komunijnych,
– spotkania ewangelizacyjne dla narzeczonych.