DIAKONIA EWANGELIZACJI

PARA ODPOWIEDZIALNA: Joanna i Wojciech Żbikowscy e-mail: wojzbi@op.pl

WSPÓŁODPOWIEDZIALNI:
Moderator :  ks. dr Cezary Opalach, e-mail: cezary.opalach@uwm.edu.pl
Małgorzata i Mirosław Andruszkiewicz, tel. 609 656 274,  e-mail: mikrocom@yupo.pl
Dorota i Piotr Jasińscy, e-mail: dorotaJasinska22@gmail.com
Małgorzata i Paweł Woźniccy, e-mail: mjpw@uwm.edu.pl
Joanna i Paweł Letko

PLAN PRACY DIAKONII EWANGELIZACYJNEJ na rok 2023

26.03.2023 roku Niedziela Świadectw w Parafii św. Wojciecha w Nidzicy
26.03.2023 roku katecheza dla rodziców dzieci komunijnych w Parafi NMP Wspomożycielki Wiernych w Olsztynie
15.04.2023 roku Wieczór Małżeński w Parafii św. Wojciecha w Nidzicy
12-13.05.2023 roku Mini Rekolekcje – „Maryja – Mater et Magistra”, w Parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie
28.05.2023 roku Grill Diakonii w Dywitach
Rekolekcje Ewangelizacyjne – 21-25.06.2023 Smolany – szczegóły wkrótce

 

Diakonia Ewangelizacji na zaproszenie proboszczów prowadzi:
– katechezy dla rodziców dzieci komunijnych,
– spotkania ewangelizacyjne dla narzeczonych.