FILM DOKUMENTALNY „TAM KTOŚ JEST!”

Film ukazuje historię uchwalenia i konsekwencje ustawy o planowaniu rodziny z 1993 r. regulującej zakres ochrony życia nienarodzonego dziecka w Polsce. Temat przedstawiają eksperci wielu dziedzin, m.in. ginekologii, neonatologii czy socjologii. Ich wywód jest wsparty wypowiedziami osób biorącymi udział w historycznych wydarzeniach. Wspominają Polskę w której obowiązywała stalinowska ustawa o aborcji na żądanie. Wiele uwagi w filmie poświęcono orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2020, zakazującemu aborcji eugenicznej. W filmie wypowiadają się także rodzice, którzy stanęli przed dramatycznymi wyzwaniami ochrony życia, sprawowania opieki i wychowania swoich dzieci z niepomyślną diagnozą prenatalną. Wreszcie film ukazuje największe wyzwania, jakie stoją przed środowiskami pro-life w Polsce w 30 lat po uchwaleniu ustawy chroniącej życie. Wśród osób zabierających głos znaleźli się m.in.: dr Paweł Wosicki – prezes Fundacji Głos dla Życia, Wojciech Zięba – prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, dr Krystyna Kluz, dr Piotr Guzdek,
dr Justyna Ferek, dr Rafał Michalik, dr Piotr Wołochowicz, prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka link: https://pro-life.pl/
 

za: https://pro-life.pl/

ODESZŁA DO PANA

Dnia 25 .10. 2023 zmarła Teresa Borecka siostra Marioli Stępniak animatorki z II Rejonu DK.

Łącząc się w żalu i smutku składamy kondolencje i wyrazy współczucia.

Halina i Stanisław Dytnerscy – para diecezjalna

ks. dr Zdzisław Kieliszek – moderator diecezjalny

wraz z całą wspólnotą Domowego Kościoła.

 

 

DZIEŃ SKUPIENIA ANIMATORÓW W MRĄGOWIE – PODSUMOWANIE

Dzień Skupienia Animatorów Domowego Kościoła Archidiecezji Warmińskiej w Mrągowie.

W słoneczną sobotę 14 października Roku Pańskiego 2023 w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie miał miejsce Dzień Skupienia Par Animatorskich Domowego Kościoła w naszej archidiecezji.

Gdyby opisać krótko atmosferę i przesłanie tego wydarzenia, posłużyłbym się porównaniem w ulubionej przez nowego moderatora diecezjalnego terminologii sportowej. Otóż zarówno homilia podczas Eucharystii, jak i dwie konferencje, były swoistym podniesieniem, a nawet podrzuceniem, oazowej poprzeczki. Tak parom animatorskim jak i powierzonym ich posłudze w kręgach Domowego Kościoła małżeństwom.

Nowa para diecezjalna, Halina i Stanisław Dytnerscy, witając zebranych w pięknej świątyni, przypomniała słowa naszego Pana i Zbawiciela: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał.” (J 15,16)

Eucharystię oraz Adorację w formie Namiotu Spotkania, w oparciu o te same słowa z Ewangelii (J 13,1-15) sprawował proboszcz, a zarazem moderator mrągowskiego rejonu Domowego Kościoła, ks. Henryk Przeździecki MS. Umocowaną w słowie Bożym oraz zasadach naszej wspólnoty homilię zakończył apelem: „Niech wasza posługa, wasza postawa służby przemienia świat. Najpierw ten najbliższy, rodzinę. Potem ten większy, wspólnotę parafialną, miasto, społeczeństwo. A także tych, którzy będą patrzeć na was.” W ciszy przed Najświętszym Sakramentem ks. Henryk polecił wsłuchać się dobrze w to, co do każdej i każdego z nas mówi poprzez słowa Ewangelii sam Jezus Chrystus. Pomocą służyły pytania: „Jaka jest moja/nasz gotowość do służby? W czym jeszcze nie jestem gotowy/gotowa, aby służyć?”

W pierwszej przerwie, przy kawie i słodkościach, była możliwość kuluarowych rozmów w animatorskim gronie, po których przeszliśmy do sali przypominającej kino na dwie konferencje, przedzielone ponowną pauzą, na ciepły posiłek, tradycyjny polski bigos.

Pierwszą, dłuższą konferencję, na temat roli i zadań par animatorskich, wygłosił nasz nowy moderator diecezjalny ks. dr Zdzisław Kieliszek. Mówca wielokrotnie podkreślał, że w posłudze animatorskiej bardzo ważnym jest, aby przekazywać nieswoje, niczego dla ulżenia innym nie ujmować, ani niczego od siebie nie dodawać. Przypomniał też o tym, by pełnić posługę we dwoje, z radością, być przykładem dla innych i współpracować z kapłanem. W odniesieniu zaś do 15-dniowych rekolekcji zaznaczył, że ich rola w duchowym wzroście jest istotna i kluczowa. A w obliczu pojawiających się w realizacji tego zobowiązania trudności postawił pytanie: „Może warto zaryzykować? Pan Bóg radosnego dawcę miłuje, radosnemu dawcy błogosławi.” Zainicjowane pytania a nawet dyskusja potwierdziły słuszność przemyśleń prelegenta o bogatym doświadczeniu oazowej formacji, począwszy od rekolekcji Dzieci Bożych w dzieciństwie.

Doświadczenie pary animatorskiej kręgu, rejonowej, diecezjalnej i filialnej pomogło też Marcie i Janowi Nadolnym w prosty i przystępny sposób przypomnieć zasady przebiegu spotkania kręgu Domowego Kościoła. Konferencję poparli wieloma przykładami i przestrzegli przed popełnianiem podstawowych błędów w animowaniu. Podkreślili wagę czuwania, by spotkania były zgodne z charyzmatem naszej wspólnoty i wspomagały dążenie do świętości w małżeństwach i w rodzinach, zbliżanie wszystkich do Boga i do siebie nawzajem. Spotkanie w sali zakończyło kapłańskie błogosławieństwo moderatora diecezjalnego oraz zgaszenie oazowej świecy przez parę diecezjalną.

Byłoby dobrze, gdyby, nieobecne z różnych względów na bardzo ważnym dniu skupienia, aktualne lub przyszłe pary animatorskie, sięgnęły do nagrań i wysłuchały homilii oraz dwóch konferencji na temat jakże ważnej cechy naszej wspólnoty, jaką jest diakonia czyli służba. Naprawdę warto to uczynić.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Joachim Jarmużewski

 


  

NIEDZIELA ŚWIADECTW

Kochani !

29.10.2023 r. w Dobrym Mieście, w Parafii Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych odbędzie się Niedziela Świadectw.
Homilie podczas Mszy Św. o godz.: 6.30, 8.30, 10.00, 11.30 i 18.00
wygłosi ks. Cezary Opalach.

Otoczmy modlitwą Ewangelizatorów, ks. Cezarego a także wszystkie małżeństwa, które będą miały możliwość usłyszenia o Domowym Kościele i być może skorzystają z zaproszenia do wspólnoty.

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” ( Łk 10, 2)

Kochani nie bójmy się dawać świadectwa o Panu naszym, o jego działaniu
w naszym życiu.
Prosimy napiszcie swoje świadectwa i prześlijcie je do ks. Cezarego
Opalacha na adres mail:
cezary.opalach@uwm.edu.pl

ks. Cezary Opalach – Moderator Diakonii Ewangelizacji
Gosia i Mirek Andruszkiewicz – Diakonia Ewangelizacji

65-LECIE MAŁŻEŃSTWA PIERWSZEJ PARY DIECEZJALNEJ

Dnia 5 października Roku Pańskiego 2023 jubileusz 65-lecia małżeństwa obchodziła pierwsza para diecezjalna Domowego Kościoła Diecezji Warmińskiej (1974- 1989) Bogumiła i Kazimierz Rydlowie.

Główna uroczystość odbyła się w kościele Świętego Arnolda Janssena w Olsztynie na Redykajnach. Została odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Ostrowskiego, z czteroma kapłanami w koncelebrze. Na Eucharystii była obecna rodzina i znajomi, wśród których nie zabrakło żyjących członków pierwszego olsztyńskiego kręgu Domowego Kościoła.

Małżonek Kazimierz nie mógł uczestniczyć we Mszy Świętej ze względów zdrowotnych. Przebywał w tym czasie w szpitalu i łączył się ze wszystkimi duchowo. Obecnie powrócił do domu.

W kazaniu biskup Janusz postawił pytanie: „Czy w dzisiejszych czasach możliwe jest małżeństwo o tak długim stażu?” Dostojni jubilaci są tego namacalnym przykładem – dzięki pomocy i woli Bożej. Współcześnie małżonkowie próbują być małżeństwem tylko o swoich siłach. Z biegiem czasu nie starają się służyć sobie nawzajem, ale szukają dla siebie wygody kosztem drugiej osoby.

Podkreślił, że małżeństwo zostało wyniesione przez Jezusa do godności Sakramentu. Porównał małżeństwo państwa Rydlów do dużego drzewa, o grubych gałęziach, pod którym mogą rosnąć małe roślinki i któremu niegroźne są wichury.

Porównał małżeństwo także do jazdy rowerem. Jadąc rowerem trzeba być w ciągłym ruchu, można również ominąć przeszkody. Gdy przeszkody są za duże, zatrzymujemy się i obchodzimy przeszkodę lub przenosimy rower aby dalej jechać. Dzięki miłości odbieranej od Chrystusa można jechać przez życie w celu wzajemnego uświęcania.

Z okazji 65-lecia małżeństwa biskup Janusz Ostrowski przekazał jubilatom okolicznościowy dyplom, podpisany przez arcybiskupa Józefa Górzyńskiego.

Dostojnym jubilatom, z wdzięcznością za wytrwałą posługę naszej wspólnocie na jej początkowym etapie, życzymy, wraz z darem modlitwy, życzymy wielu łask Bożych, na dalsze lata ich małżeńskiej drogi życia.

Tekst: Alina i Jan Pilipienko

Współpraca: Grzegorz Joachim Jarmużewski

Zdjęcia: Piotr Rydel

 

  

INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE WE WRZEŚNIU 2023

2181. Módlmy się o zdrowie dla Renaty, która na początku września trafiła do szpitala psychiatrycznego oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

2182. Módlmy się w intencji małżeństw naszej wspólnoty, które we wrześniu obchodzą jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa, aby miłość małżonków ciągle wzrastała i pogłębiała się , a Pan Bóg błogosławił każdego dnia im i ich rodzinom.

2183. Módlmy się w intencji Marysi i jej rodziców o dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże.

2184. Módlmy się w intencji Adriana o łaskę zdrowia, aby Pan Bóg obdarzył go powrotem na łono rodziny.

2185. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Eli Kantyki.

2186. Módlmy się w intencji Janiny Stanisławy o uwolnienie od zniewolenia duchowego oraz potrzebne łaski w powrocie do Boga.

2187. Módlmy się o dobre przeżycie uroczystości Chrztu Świętego Weroniki przez jej braci, rodziców oraz ich rodzin z obojga stron.

Intencje modlitewne można zgłaszać telefonicznie (89 5426452 ) lub na adres e-mail dostępny w zakładce DIAKONIE KONTAKT DIAKONIA MODLITWY oraz z formularza na stronie DK Olsztyn w zakładce SKRZYNKA MODLITWY link bezpośredni: https://domowykosciol.olsztyn.pl/?page_id=171.

Pozdrawiamy serdecznie
Halina i Janusz Chowaniec

HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC X, XI, XII 2023 r.

ZGŁOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY