VI ŚWIATOWY KONGRES RODZIN POLSKICH I POLONIJNYCH W GDAŃSKU

ZAINWESTUJ W MAŁŻEŃSTWO – ZAINWESTUJ W RODZINĘ

W dniach 15-17 września 2023 odbył się VI Światowy Kongres Rodzin Polskich i Polonijnych w Gdańsku, w którym mieliśmy zaszczyt uczestniczyć. W wydarzeniu wzięło udział około 500 Polaków z 28 krajów świata. Uczestniczyły w nim rodziny z dziećmi , osoby duchowne i konsekrowane. Ogromne bogactwo tematyki, wiele autorytetów w temacie małżeństwa i rodziny, m.in. ks. prof. hab. Robert Skrzypczak, dr Jacek Pulikowski, s. dr Maria Kwiek, mgr. Bogna Białecka, , Rafał Porzeziński oraz wielu, wielu innych. Spotkaliśmy innych członków wspólnoty Ruchu Światło Życie z innych krajów. Z naszej diecezji uczestnikami było sześć osób w tym trzy osoby z nasze wspólnoty DK . Były tam liczne prelekcje , uczestniczyliśmy w warsztatach, forach dyskusyjnych oraz spotkaniach indywidualnych i wielu innych wydarzeniach towarzyszących. Dzień zaczynaliśmy Eucharystią pod przewodnictwem ks. abp. dra. Stanisława Gądeckiego – przewodniczącego Episkopatu Polski Biskupów, kolejna pod przewodnictwem , ks. bp. dra. hab. Piotra Turzyńskiego – delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej . Kongres pokazał jak ogromna jest moc ludzi wierzących w Chrystusa , wyznających te same wartości wypływających z Ewangelii . To wspaniałe przedsięwzięcie, w którego centrum była rodzina, małżeństwo a także przesłanie iż „Pomagając sobie Pomagamy innym”. Małżeństwo i rodzina to największa wartość , którą należy chronić i dbać o nią. Chwała Panu za takie inicjatywy, do których uczestnictwa zachęcamy wszystkich , którym na sercu leży dobro nas wszystkich . Kongres pokazał ile jest mocy Boga , kiedy jesteśmy razem. Zachęcamy do wysłuchania nagrań z kongresu. Joanna i Piotr Wajler.

DZIEŃ 1, Piątek

DZIEŃ 2, Sobota

KONSPEKT MIESIĘCZNEGO SPOTKANIA KRĘGU – PAŹDZIERNIK 2023 r.

Link: Konspekt spotkania kręgu – październik 2023

KONSPEKT MIESIĘCZNEGO SPOTKANIA KRĘGU – PAŹDZIERNIK 2023

Domowy Kościół jest żywy poprzez osobową relację z Chrystusem

 Cel spotkania: pogłębienie świadomości, że fundamentem żywej wiary jest osobowa relacja z Chrystusem; wzbudzenie motywacji do budowania i pogłębiania osobowej relacji z Chrystusem.

 DZIELENIE SIĘ ŻYCIEM

Podzielmy się doświadczeniami z naszego życia osobistego i rodzinnego, które przeżywaliśmy od ostatniego spotkania kręgu.

CZĘŚĆ MODLITEWNA

 • zapalenie świecy i modlitwa do Ducha Świętego.
 • dzielenie się słowem Bożym: J 3,1-17.
 • krótka modlitwa spontaniczna jako odpowiedź na słowo Boże i dzielenie się życiem.
 • tajemnica różańca: Zwiastowanie NMP.
 • modlitwa za wstawiennictwem ks. F. Blachnickiego.

CZĘŚĆ FORMACYJNA

 • dzielenie się realizacją wszystkich zobowiązań, ze szczególnym zwróceniem uwagi na codzienny Namiot Spotkania – podzielmy się, co realizacja tego zobowiązania wnosi w nasze życie, jak wpływa na budowanie mojej osobistej relacji z Chrystusem?
 • omówienie nowego tematu formacyjnego:

Domowy Kościół jest żywy poprzez osobową relację z Chrystusem

„W Kościele nieustannie jesteśmy stawiani w obliczu tego pytania: «A wy za kogo Mnie uważacie?» (Mt 16,15). Chrystus przychodzi do nas pod osłoną znaków, w których musi rozpoznać Go nasza wiara. Nie sądźmy, że sytuacja ludzi współczesnych Chrystusowi była łatwiejsza. Oni musieli rozpoznać Boga w człowieku. My musimy rozpoznać Boga w materialnych znakach, w znakach sakramentalnych, zwłaszcza w Eucharystii. (…) I wciąż jesteśmy wzywani, aby wraz ze Świętym Piotrem dać odpowiedź: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego» (Mt 16,16)”.ks. Franciszek Blachnicki. Eucharystia. Paschalne życie chrześcijanina. Kraków 2017. s. 9.

Z Listu apostolskiego „Desideriodesideravii”:

„(…) Gdyby Zmartwychwstanie było dla nas pojęciem, ideą, myślą, gdyby Zmartwychwstały był dla na wspomnieniem pamięci innych, choćby tak miarodajnych jak Apostołowie, gdyby i nam nie dano możliwości prawdziwego spotkania z Nim, byłoby to jak ogłoszenie, że wyczerpała się nowość Słowa, które stało się ciałem. Wcielenie natomiast, oprócz tego, że jest jedynym nowym wydarzeniem znanym historii, jest również metodą, którą wybrała Trójca Święta, aby otworzyć nam drogę komunii. Wiara chrześcijańska albo jest spotkaniem z Nim żywym, albo jej nie ma”. (DD 10)

Liturgia gwarantuje nam możliwość takiego spotkania. Nie potrzebujemy mglistego wspomnienia Ostatniej Wieczerzy. Musimy być obecni na tej Wieczerzy, by móc słyszeć Jego głos, spożywać Jego Ciało i pić Jego Krew, potrzebujemy Go. W Eucharystii i we wszystkich sakramentach mamy zapewnioną możliwość spotkania Pana Jezusa i moc Jego Paschy może do nas dotrzeć. Zbawcza moc ofiary Jezusa, Jego każdego słowa, każdego gestu, spojrzenia, uczucia dociera do nas w celebracji sakramentów. Jestem Nikodemem i Samarytanką, opętanym z Kafarnaum i paralitykiem w domu Piotra, uniewinnioną grzesznicą i kobietą cierpiącą na krwotok, córką Jaira i ślepcem z Jerycha, Zacheuszem i Łazarzem, łotrem i Piotrem, którym wybaczono. Pan Jezus, który raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako Baranek zabity, nadal nam przebacza, uzdrawia nas, zbawia mocą sakramentów. Jest to konkretny sposób, w jaki nas kocha, za sprawą wcielenia. Jest to sposób, w jaki gasi to pragnienie w nas, które zadeklarował na krzyżu (J 19,28)”. (DD 11)

„(…) poznanie tajemnicy Chrystusa, decydującej o naszym życiu, nie polega na umysłowym przyswojeniu sobie jakiejś idei, ale na rzeczywistym, egzystencjalnym zaangażowaniu w Jego osobę. W tym sensie w liturgii nie chodzi o «wiedzę» (…), ale jest [ona] uwielbieniem, dziękczynieniem za Paschę Syna, którego zbawcza moc dociera do naszego życia. Celebracja dotyczy rzeczywistości naszej uległości wobec działania Ducha, który w niej działa, aż do ukształtowania się w nas Chrystusa (por. Ga 4,19). Pełnią naszej formacji jest upodobnienie się do Chrystusa. Powtarzam: nie chodzi o proces myślowy, abstrakcyjny, ale o stawanie się Nim. Taki jest cel, dla którego został dany Duch Święty, który działa zawsze i tylko po to, aby tworzyć Ciało Chrystusa. Tak jest z chlebem eucharystycznym, tak jest z każdym ochrzczonym powołanym do tego, by coraz bardziej stawał się tym, co otrzymał jako dar w chrzcie, czyli by był członkiem Ciała Chrystusa”. (DD 41)

 Pytania do wcześniejszej rozmowy w małżeństwie, a następnie podzielenia się na spotkaniu kręgu:

 • Przypomnij sobie moment osobistego przyjęcia po raz pierwszy Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Jak ta decyzja wpłynęła na twoje życie?
 • W jaki sposób w swoim codziennym życiu pielęgnujesz osobistą więź z Chrystusem? Co pomaga, a co utrudnia budowanie tej relacji?
 • Jakie znaczenie ma dla ciebie udział w Eucharystii i pozostałych sakramentach?
 • Jak rozumiesz sformułowania „upodobnienie się do Chrystusa” i „stawanie się Nim”? Jak możesz to realizować w swoim życiu?
 • Jak twoja osobista relacja z Chrystusem wpływa na budowanie wspólnoty małżeńskiej, rodzinnej, wspólnoty kręgu, Kościoła? Co możesz w tej kwestii poprawić, zmienić, udoskonalić?

Spotkanie kończymy błogosławieństwem kapłana oraz wezwaniem: Niepokalana, Matko Kościoła, spraw, aby Kościół żywy stał się żywy we mnie! Amen.

za:http:www.dk.oaza.pl

JUBILEUSZOWA PIELGRZYMKA DOMOWEGO KOŚCIOŁA ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ – PODSUMOWANIE

Dwoma autokarami, z Mrągowa i Olsztyna, dane nam było, pod duchową opieką o. dra Roberta Zbierańskiego OFMConv. oraz dwóch par pilotujących, wyruszyć nocną porą do Częstochowy, by przeżywać, w wymiarze krajowym, a nawet międzynarodowym, pielgrzymkę z okazji jubileuszu 50-lecia Domowego Kościoła – rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie.

Ze względów organizacyjnych nie wszystkim udało się dotrzeć na czas do Doliny Miłosierdzia i wysłuchać bogactwa małżeńskich świadectw. Dobrze, że Internet umożliwia nam powrót do nich w zaciszu domowych ognisk. Podobnie rzecz ma się do przebogatych słów Przewodniczącego Rady ds. Rodziny przy KEP. A głęboką konferencję na temat duchowości małżeńskiej, w obliczu współczesnych zagrożeń, w postaci zabiegania oraz indywidualizmu, bp Wiesław Śmigiel zakończył inspirującą puentą: „Ciągle podkreślam, że jeżeli uda nam się, aby w każdej parafii była wspólnota Domowego Kościoła, to byłaby to ogromna rewolucja, dla małżeństw, dla rodzin i dla Ojczyny całej.”

Po tradycyjnym czasie dla brata i siostry uczestniczyliśmy w Eucharystii na Błoniach Jasnogórskich, podczas której homilię wygłosił Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie. Bp Krzysztof Włodarczyk przywołał w niej słowa naszego założyciela: „ Rocznice i jubileusze dla ludzi wierzących są zawsze okazją i wezwaniem do wdzięcznego wspominania wielkich dzieł Bożych.” Wskazał także na istotne elementy naszego dążenia do świętości we dwoje: „Podczas jubileuszu wspominamy i z radością wymieniamy przywileje, inaczej mówimy, zobowiązania, szanse, które przynależą do formacji małżonków w Domowym Kościele.”

Dalszą częścią świętowania było włączenie się w Drogę Krzyżową na Wałach Jasnogórskich, w ramach 43. Ogólnopolskiej Pielgrzymki KWC na Jasną Górę, do której rozważania napisał moderator krajowy KWC ks. Jarosław Błażejak. Urozmaicały je mocne świadectwa członków KWC. W ostatniej stacji kapłan wzywa do głębokiego zamyślenia: „Nie tkwij w grobie niepewności i strachu co do radykalnych decyzji w twoim życiu. Tylko takie działania przyniosą pokój. Masz być gorący, czarno-biały, broń Boże szary, czy ledwo ciepły. Przestań dreptać w miejscu. Nie zasypiaj. Wstańcie! Chodźmy! Niech nowy człowiek powstanie w każdym z nas i ożywia Kościół.

Drugi dzień radosnego pielgrzymowania rozpoczął się poranną Mszą Świętą w Kaplicy Cudownego Obrazu. W płomiennej homilii do Liturgii Słowa na temat chrześcijańskiego obowiązku braterskiego upominania kaznodzieja przywołał słowa Świętego Pawła Apostoła: „Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością!” (Rz 13,8). Życzył, by Eucharystia dawała nam siłę, abyśmy żyli miłością na co dzień i pamiętali, że miłość nie wyrządza zła bliźniemu.

Po wspólnym śniadaniu w restauracji Domu Pielgrzyma im. św. Jana Pawła II pożegnaliśmy Czarną Madonnę z Jasnej Góry i wyruszyliśmy, umocnieni na duchu i na ciele, do Niepokalanowa.

Podczas podróży organizatorzy przybliżyli nam wielką rolę Niepokalanowa w krystalizowania się kształtu duszpasterskiej posługi naszego założyciela. Tam oazowe dzieło się zaczęło.

Smaczny obiad w zakonnym refektarzu, panoramę w formie szopki od Chrztu Polski do wyboru Karola Wojtyły na papieża, zwiedzanie muzeum i celi św. Maksymiliana Marii Kolbego, czas na osobistą modlitwę i refleksję oraz swobodne rozmowy w pielgrzymkowym gronie trudno nie ująć w treści franciszkańskiego pozdrowienia „Pokój i Dobro”.

Tekst: Grzegorz Jarmużewski

Współpraca: Małgorzata Szczerba, Dariusz Szukała

Zdjęcia: Bogdan Kolz , Joanna i Piotr Wajler, Marcin Galon

Pary diecezjalne Alina i Jan Pilipienko oraz Halina i Stanisław Dytnerscy serdecznie dziękują wszystkim, którzy, choćby w najmniejszy sposób, przyczynili się do zorganizowania, uświetnienia i uatrakcyjnienia jubileuszowej pielgrzymki do Częstochowy i Niepokalanowa.

Niech stanie się ona, dla wszystkich jej uczestników, inspiracją do jeszcze głębszej i wytrwalszej służby w Domowym Kościele – rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie, w rozpoczętym roku formacyjnym 2023/2024 !

 

PRZEKAZANIE POSŁUGI PARY DIECEZJALNEJ 2023 R.

Umiejmy zawierzyć Bogu i Jemu zostawić troskę o drogę naszego życia.
Bądźmy też zawsze gotowi przyjąć Jego światło , Jego wolę i jej się podporządkować. 
                   Ks. Franciszek Blachnicki 
 
 
 
Dnia 10.09.2023r. w Częstochowie na obchodach 50- lecia DK i  spotkaniu Odpowiedzialnych, odbyło się przekazanie posług par diecezjalnych. W tym pięknym czasie jubileuszu przekazaliśmy posługę pary diecezjalnej dla Haliny i Stanisława Dytnerskich.
 
Bardzo dziękujemy ks. Mariuszowi i ks. moderatorom  za Waszą obecność, za posługę i bycie z nami na drogach naszej formacji .
 
Dziękujemy parom rejonowym i kończącym posługę Joannie i Piotrowi Wajler , Ali i Jarkowi Dąbrowskim za wsparcie, za wasz trud włożony w  budowanie wspólnoty DK.
 
Dziękujemy małżeństwom poszczególnych diakonii ,całej wspólnocie za wszelką pomoc , za pracę w kręgach i wzajemną pomoc w dążeniu do świętości.
Wszystkim małżonkom za otwartość na posługę dziękujemy .
 
Nowej parze diecezjalnej Halince i Stanisławowi i nowym parom rejonowym Monice i Bogdanowi Kolz rejon III ,Małgosi i Bogdanowi Wójtowicz rejon IV życzymy, aby dobry Bóg Wam błogosławił na drogach posługi i w życiu codziennym. 
 
Szczęść Boże całej wspólnocie.
 
Alina i Jan Pilipienko   
 

DOMOWY KOŚCIÓŁ ŚWIĘTUJE 50-LECIE. „GDYBY NIE DK, NIE BYLIBYŚMY JUŻ MAŁŻEŃSTWEM”

50-lecie Domowego Kościoła na Jasnej Górze. Fot. Facebook.com / Diecezja Bydgoska

Domowy Kościół, rodzinna gałąź Ruchu Światło-Życie, obchodził właśnie jubileusz 50-lecia działalności. Z tej okazji 9 września na Jasnej Górze odbył się Międzynarodowy Zjazd Domowego Kościoła. „Najpiękniejszym owocem bycia w Domowym Kościele jest to, że nadal jesteśmy małżeństwem. Mamy poczucie, że gdyby nie ta wspólnota i „narzędzia”, które nam daje, już byśmy nie byli razem – mówią Małgorzata i Jacek Karbownik, para diecezjalna Domowego Kościoła arch. częstochowskiej.

„Można dążyć do świętości razem, jako para małżeńska, i że jest to droga piękna, niezwykle owocna i ważna z punktu widzenia rodziny, Kościoła i społeczeństwa” – te słowa Jana Pawła II przypomniał podczas jubileuszowej mszy bp Krzysztof Włodarczyk,  delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruch Światło-Życie.

Domowy Kościół, rodzinna gałąź Ruchu Światło-Życie, obchodził właśnie jubileusz 50-lecia działalności. Z tej okazji 9 września na Jasnej Górze odbył się Międzynarodowy Zjazd Domowego Kościoła. „Najpiękniejszym owocem bycia w Domowym Kościele jest to, że nadal jesteśmy małżeństwem. Mamy poczucie, że gdyby nie ta wspólnota i „narzędzia”, które nam daje, już byśmy nie byli razem – mówią Małgorzata i Jacek Karbownik, para diecezjalna Domowego Kościoła arch. częstochowskiej.

Jubileusz to dobry czas na wspominanie dzieł Boga

„Można dążyć do świętości razem, jako para małżeńska, i że jest to droga piękna, niezwykle owocna i ważna z punktu widzenia rodziny, Kościoła i społeczeństwa” – te słowa Jana Pawła II przypomniał podczas jubileuszowej mszy bp Krzysztof Włodarczyk,  delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruch Światło-Życie.

– Jesteśmy zaproszeni tymi słowami do wspomnienia początków Domowego Kościoła, małżeńsko-rodzinnego ruchu świeckich, działającego w kościele w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy kościoła w Polsce – tłumaczył bp Włodarczyk podczas kazania na jubileuszowej mszy. Dodał, że Bóg dał ks. Franciszkowi Blachnickiemu charyzmat oazy, aby uformować nowego człowieka, „który zacznie myśleć, czuć, żyć nie tylko po ludzku, nie tylko na miarę tego świata i nie według jego mody, ale według Słowa Bożego”. Jak mówił, współczesnemu człowiekowi bardzo trudno przychodzi myślenie o małżeństwie jako o drodze do świętości.

Małżeństwo ma głęboki duchowy sens

– Duchowy sens małżeństwa jest dość często zaniedbywany, być może dlatego, że wśród chrześcijan brakuje świadomości istnienia głębokiego, duchowego wymiaru małżeństwa. Małżeństwo jest jednak rzeczywistością świętą bez względu na to, czy małżonkowie sobie to uświadamiają, czy też nie – zaznaczał w kazaniu. Dodał, że małżeństwo jest święte świętością obecnego w nich Boga, który sam ten związek ustanowił i powołał małżonków do wykonywania świętych zadań.Życzył małżonkom, aby swoim świadectwem życia wpisywali się każdego dnia w „serce Kościoła – Matki”, budowali go na co dzień i ukazywali tajemnicę Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego, w którym życie i miłość polega na „bezinteresownym darze z siebie”.

Co daje małżeństwom Domowy Kościół? 

– W Ruchu Światło-Życie jesteśmy od dziecka. Wzrastaliśmy najpierw w formacji indywidualnej, a kiedy sakramentalnie powiedzieliśmy sobie „tak” to jeszcze potrzebowaliśmy dwóch lat, by dojrzeć, że Domowy Kościół to jest ta wspólnota, której my potrzebujemy, że czas indywidualnej formacji minął, a teraz trzeba nasze życie budować razem – mówią Małgorzata i Tomasz Kasprowicz, para krajowa Domowego Kościoła. Jak dodają, dla nich Domowy Kościół to codzienne życie i wszystko, co proponuje Kościół. We wspólnocie są już od dwudziestu pięciu lat. Małżeństwo odpowiada za wszystkie wspólnoty Domowego Kościoła, nie tylko w Polsce, ale również po za jego granicami.

Ruch jest obecny w 24 krajach, należy do niego około 50 tys. członków na całym świecie. Największe wspólnoty istnieją np. w Słowacji, Niemczech, Czechach, Litwie, Anglii, USA, Kanadzie, czy na Ukrainie.

– Oni tam potrzebują tego, by tworzyć wspólnotę i być blisko Kościoła. Istnieją za granicą nie tylko kręgi polonijne, ale także wspólnoty wielojęzykowe ludzi, którzy wyrośli w innej kulturze i mentalności. Przyciąga ich to, że życie małżeńskie, sakramentalne jest możliwe w tych zwariowanych czasach – mówią Kasprowiczowie.

„Dbamy o siebie nawzajem”

Jak tłumaczy Tomasz Kasprowicz, we wspólnocie małżonkowie dbają przede wszystkim o siebie nawzajem.

– Ja dbam o moją żonę, a ona dba o moje zbawienie i to jest właśnie odkrywanie głębi sakramentu małżeństwa, bo nie zawieramy go, by iść samemu, ale żeby iść we dwoje – mówi. Jak dodaje, w Domowym Kościele jest też środowisko wzrostu dla dzieci i dzięki temu rodzice mogą stawać się pierwszymi świadkami wiary dla swoich dzieci.

– Najpiękniejszym owocem bycia w Domowym Kościele jest to, że nadal jesteśmy małżeństwem. Mamy poczucie, że gdyby nie ta wspólnota i „narzędzia”, które nam daje, już byśmy nie byli razem. Tymi zadaniami są m.in. wspólna modlitwa, czytanie Słowa Bożego, dialog małżeński, reguła życia i przynajmniej raz w roku rekolekcje. To nas łączy i pozwala nam być blisko Boga i siebie – dzielą się Małgorzata i Jacek Karbownik, para diecezjalna Domowego Kościoła arch. częstochowskiej.

„To bardzo ważne, ze są ludzie, którzy myślą tak samo jak my”

– Bycie w Domowym Kościele daje radość, szczęście, pokój, umiejętność budowania relacji z mężem i dziećmi, a także wspólnotę w której się dobrze czujemy. Polecam tą drogę wszystkim małżeństwom. To bardzo ważne, ze są ludzie, którzy myślą tak samo jak my i mają te same wartości oparte na wierze – mówi Anna Porazik z diec. szczecińsko-kamieńskiej.

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem. Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Domowy Kościół powstał w 1973 r. z inicjatywy ks. Franciszka Blachnickiego, jako gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie.

Wspólnota-wsparcie dla sakramentalnych małżeństw

Domowy Kościół (DK) Domowy Kościół powstał w 1973 r. z inicjatywy ks. Franciszka Blachnickiego, jako gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie. Jest wspólnotą małżeństw katolickich, funkcjonującą w ramach Ruchu Światło-Życie, będącego jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Do DK należą małżeństwa sakramentalne, które wspólnie podejmują pracę formacyjną nad sobą, swoim związkiem i całą rodziną. Pary należące do wspólnoty spotykają się w mieszkaniach uczestników raz na miesiąc w tzw. kręgach, liczących od czterech do siedmiu małżeństw. W miarę możliwości asystuje im ksiądz, będący duchowym opiekunem kręgu. Na spotkaniach uczestnicy dzielą się ważnymi wydarzeniami ze swojego życia, modlą się i starają się rozwijać wiarę poprzez formację. Z przynależnością do Domowego Kościoła wiąże się także podjęcie tzw. zobowiązań: codzienna modlitwa osobista (namiot spotkania); regularne spotkanie ze słowem Bożym; codzienna modlitwa małżeńska; codzienna modlitwa rodzinna; comiesięczny dialog małżeński; reguła życia (systematyczna praca nad sobą); uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Jak działa Domowy Kościół? 

Miesięczne spotkanie kręgu małżeństw składa się z części stałych: dzielenie się życiem podczas symbolicznego posiłku (wydarzenia, radości, troski itp.); modlitwa: dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym, wspólna modlitwa różańcowa oraz formacja: dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, tzn. osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego, a także omówienie nowego tematu i umówienie kolejnego spotkania.

Członkowie Domowego Kościoła organizują w parafii czuwania modlitewne, adoracje, oprawę Eucharystii, pomagają przy różnych nabożeństwach, aranżowaniu dekoracji kościoła na święta, a nawet w pracach przy kościele czy plebanii. Krąg tworzy zazwyczaj 4-7 małżeństw (najlepiej z jednej parafii), pod przewodnictwem pary animatorskiej. Na początku działalności nowego kręgu, na jego czele stoi para pilotująca, która przez co najmniej rok uczy małżeństwa jak powinny przebiegać spotkania oraz na czym polegają poszczególne zobowiązania członków wspólnoty. Para ta jest odpowiedzialna za pracę formacyjną kręgu, jego życie duchowe oraz przebieg formacyjno-modlitewnych spotkań. Co roku, w niedzielę Świętej Rodziny wszyscy członkowie Ruchu Światło-Życie – gałąź rodzinna oraz młodzieżowo-dziecięca spotykają się razem na wspólnym opłatku diecezjalnym.Głównym założeniem DK jest zwrócenie szczególnej uwagi na duchowość małżeńską, budowie prawdziwej jedności, aby stwarzać jak najlepsze warunki do przyjęcia i wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

 Pary wstępują do kręgów Domowego Kościoła, aby wzajemnie się wspierać w imię zasady Pawła VI z encykliki „Humane vitae”: „Równi usługują równym”. Założyciel ruchu, mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, że znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza. Ten nieporządek wynikający z grzechu wypaczył wzajemną komunię mężczyzny i kobiety, jaka była od początku darem Stwórcy. „W sakramencie małżeństwa to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych”. Duchową kolebką Domowego Kościoła jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 roku odbyły się pierwsze oazy rodzin. W tym samym roku ks. Blachnicki utworzył pierwszy krąg rodzin w Lublinie.

za:http:www.dk.oaza.pl

PLAN PIELGRZYMKI NA JUBILEUSZ DK W CZĘSTOCHOWIE

Zapraszamy kapłanów, młodzież oraz rodziny z Kręgów DK z wszystkich rejonów naszej archidiecezji do udziału w pielgrzymce na Jasną Górę na obchody jubileuszu 50-lecia Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie.

Pielgrzymka odbędzie się w dniach 9-10 września 2023 r.

Kilka informacji:

– w każdym rejonie naszej diecezji pary rejonowe zapisują osoby chętne do wyjazdu;

– szacowany koszt pielgrzymki: 260,00 zł od osoby;

– wpłata należności za pielgrzymkę do dnia 01.09.2023r. na konto bankowe lub w dniu 02.09.2023r. w czasie rozpoczęcia roku formacyjnego w Nowym Kawkowie.

PLAN PIELGRZYMKI:

09.09.2023 r.

2.00 – Wyjazd Autokaru nr 1 z Mrągowa (parking przy Domu Kultury, Plac Rocha)

3.00 – Wyjazd Autokarów nr 1 i nr 2 z Olsztyna (parking pomiędzy kościołem Chrystusa Odkupiciela Człowieka a biedronką przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego)

Świętowanie w Dolinie Miłosierdzia:

10:00 – Modlitwa dziękczynna połączona ze świadectwami

11:00 – Konferencja – bp Wiesław Śmigiel Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP

12:30 – Czas dla siostry i brata

Świętowanie na błoniach jasnogórskich:

14:30 – Eucharystia pod przewodnictwem abp Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego, homilię

wygłosi bp Krzysztof Włodarczyk Delegat KEP ds. Ruchu Światło–Życia Akt oddania Niepokalanej Matce Kościoła

16:30 – Droga Krzyżowa prowadzona przez członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

18:00 – Bezpośrednio po Drodze Krzyżowej zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma

(w tym dniu wyżywienie we własnym zakresie)

10.09.2023r.

6.00 – Jasna Góra Kaplica Cudownego Obrazu: Odsłonięcie Cudownego Obrazu / dla chętnych

7.00 – Jasna Góra Kaplica Cudownego Obrazu: Msza św.

7.45 – Restauracja w Domu Pielgrzyma – Śniadanie grupowe

9.00 – Zbiórka w autokarze

9.15 – Wyjazd do Niepokalanowa

12.45 – Dom Pielgrzyma w Niepokalanowie: Obiad grupowy

14.00 – Niepokalanów: Autokar nr 1 – Zwiedzanie Muzeum św. Maksymiliana / Autokar nr 2 – Czas wolny

15.00 – Niepokalanów: Autokar nr 2: Zwiedzanie Muzeum św. Maksymiliana / Autokar nr 1: Czas wolny

16.00 – Zbiórka w autokarze

16.15 – Wyjazd do Olsztyna

20.00 – Przyjazd do Olsztyna

21.00 – Przyjazd do Mrągowa

Przewidywany powrót do Olsztyna koło godz.20:00-21:00

Cena zawiera:

*przejazd autokarem w obie strony

*ubezpieczenie

*1x nocleg w pokojach 4 osobowych z umywalką (toalety i prysznice ogólnodostępne)

*1x śniadanie w niedzielę 10.09.2023r.

*1x obiad w Niepokalanowie w niedzielę 10.09.2023r.

Cena nie zawiera:

*dodatkowych opłat związanych ze zwiedzaniem

*ofiar itp.

Osoby do kontaktu:

Monika i Bogdan Kolz

Monika tel. 504403038

Bogdan tel. 502571801

 

LIST KRĘGU CENTRALNEGO 2023/24 – BY NIE ZAGUBIĆ WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI !

List kręgu centralnego na rok formacyjny 2023 / 2024

Link do pobrania: List KC 2023-24

„By nie zgubić własnej tożsamości”

Rocznice i jubileusze dla ludzi wierzących są zawsze okazją do wdzięcznego wspominania wielkich dzieł Bożych. (…) Nie możemy myśleć o Ruchu w katego­riach przeszłości i wspomnień. (…) To, co zostało zainwestowane, zasiane i za­częło kiełkować – musi być pielęgnowane, musi się rozwijać. (…) Czeka nas wielki wysiłek pójścia w głąb. (ks. Franciszek Blachnicki, 1984, w: Charyzmat i wierność)

1.Wdzięczne wspominanie wielkich dzieł Bożych

Mijający rok jubileuszowy był dla nas okazją do wielkiego dziękczynienia za dar 50 lat Domowego Kościoła, za to wszystko, co minione pokolenia wniosły w historię wspólnoty. Wyrażały to różne wydarzenia organizowane zarówno w diecezjach, jak
i w wymiarze ogólnopolskim. Wśród nich cennym doświadczeniem były spotkania z przedstawicielami różnych pokoleń członków DK, szczególnie z tymi, którzy byli na początku. Dzięki tym spotkaniom mogliśmy doświadczyć, że niejako jesteśmy niesieni na ich barkach. Jeszcze raz przypomnijmy sobie o tych, którzy pokazali nam piękno Domowego Kościoła i zaprosili nas do wspólnoty, dziękując za nich Panu Bogu w modlitwie.

Mijający rok stał się również okazją do dziękczynienia Panu Bogu za charyzmat światło-życie, za naszego Ojca ks. Franciszka Blachnickiego, za siostrę Jadwigę Skudro, za członkinie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, towarzyszących nam moderato­rów, za wszystkie pokolenia małżeństw, które z wielkim zaangażowaniem, a jednocze­śnie w dużym zawierzeniu Panu Bogu, budowały naszą wspólnotę. Jesteśmy przekonani, że odbywało się to wszystko dzięki prowadzeniu przez Ducha Świętego, także w trudnych momentach, po ludzku niemożliwych do przejścia. W tym wymiarze jubileusz stał się również czasem darowania win i wzajemnego przebaczania.

Przeżywanie jubileuszu pomogło nam przypomnieć sobie początki wspólnoty w poszczególnych diecezjach, spisać wspomnienia, sięgnąć do pamięci i historii, a w ten sposób pogłębić naszą tożsamość i nabrać nowych sił do pogłębiania formacji.

2.To, co zostało zainwestowane, zasiane i zaczęło kiełkować…

Domowy Kościół istnieje dzisiaj w wielu przestrzeniach geograficznych, pokoleniowych i społecznych. Kolejne zastępy małżonków podejmują formację, angażują się w posługę, przekazują charyzmat Ruchu następnym pokoleniom.

Udało nam się wypracować konkretne narzędzia i metody służące rozwojowi wspólnoty, jak na przykład: rekolekcje dla małżeństw przygotowujących się do podjęcia konkretnych posług, na nowo zredagowane materiały formacyjne, wypracowana droga formacji katechumenalnej, czasopismo „Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych” i wiele innych pomocy, z których małżonkowie mogą korzystać, podejmując codzienny trud wzrastania duchowego. Małżeństwa pielęgnują wymiar wspólnotowy, który realizuje się m.in. poprzez udział w ogólnopolskiej pielgrzymce do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, w spotkaniach odpowiedzialnych DK we wrześniu i styczniu, w ogólnopolskich wydarzeniach całego Ruchu Światło-Życie (Kongregacja Odpowie­dzialnych, Centralna Oaza Matka, pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka itd.).

Małżeństwa formujące się w Domowym Kościele nie zatrzymują się w swoim zaangażowaniu tylko na wspólnocie, ale podejmują liczne działania związane z funkcjo­nowaniem parafii, diecezji, duszpasterstwa rodzin, posług liturgicznych, zaangażowa­niem społecznym i politycznym itd. Z pewnością wielu z nas słyszało bądź nawet uczestniczyło w takich inicjatywach jak aplikacja „Dialog małżeński”, Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa, Nawigacja w rodzinie, Randka małżeńska, Wirtualna Choinka, Związek Dużych Rodzin 3+, Marsze dla Życia. To tylko niektóre przestrzenie zaangażowania osób z Domowego Kościoła, co pokazuje, że zapoczątkowana przez ks. Franciszka Blachnickiego rzeczywistość już przynosi konkretne owoce.

3.Czeka nas wielki wysiłek pójścia w głąb…

Na naszej małżeńskiej drodze nie brakuje jubileuszy, stąd dobrze wiemy, że nie są one celem, ale tylko przystankiem na drodze do celu. Dlatego również jubileusz pięćdziesięciolecia Domowego Kościoła może stać się dla nas pewnego rodzaju „nowym otwarciem”, przypominającym, że dysponujemy konkretnymi narzędziami, które trzeba wykorzystać do wzrostu – w wierze, w nadziei i w miłości. Przed nami nowy początek, nowe wyzwania i codzienny wysiłek, aby nie zagubić własnej tożsamości, by w naszej codzienności żyć dojrzałą wiarą w małżeństwie i rodzinie, by każdego dnia dążyć do świętości.

Chcemy mocno podkreślić, że to właśnie osobista, małżeńska i rodzinna codzienność jest podstawową przestrzenią realizowania naszej formacji. W niej dokonują się wielkie i małe zwycięstwa, większe i mniejsze porażki, z których składa się życie. W codzienności podejmujemy wysiłek naśladowania Jezusa Chrystusa, stawania się Jego uczniami i właśnie w tej codzienności spotykamy swojego Zbawiciela, w sytuacjach i sprawach, w których może się tego nie spodziewamy. Codzienna troska o formację nie jest łatwa, dlatego w Domowym Kościele mamy okazję do regularnego podsumowywania postępów oraz pracy formacyjnej w małżeństwie i rodzinie na comiesięcznym spotkaniu kręgu. Ma ono nam pomóc, nabrać sił na kolejny miesiąc, ukierunkować naszą pracę i przekonać się, że nie jesteśmy sami w naszym trudzie –z nami są małżeństwa, które tak jak my chcą się formować, mają podobne problemy, mogą się podzielić swoim doświadczeniem. Jednakże, gdy nie uświadomimy sobie tego, że spotkanie kręgu jest podsumowaniem całej naszej miesięcznej pracy, weryfikacją jej efektów oraz umocnieniem na kolejny okres, to stanie się ono tylko nieprzyjemnym „rozliczeniem” bądź tylko spotkaniem towarzyskim.

W kręgu wszyscy sobie wzajemnie służymy, każdy otrzymanymi darami i charyzma­tami. Od naszej wzajemnej posługi, we wszystkich jej wymiarach, zależy formacja innych małżeństw. Dlatego niezależnie od tego, w jaki sposób możemy innym pomagać, powinniśmy podchodzić do tego rzetelnie i z zaangażowaniem. Pierwszym wymiarem tej rzetelności jest dobre przeżycie swojej małżeńskiej i rodzinnej codzienności oraz dobre przygotowanie się do spotkania kręgu, do każdej jego części. Już po zakończeniu poprzedniego spotkania pracujemy nad tym, czym będziemy mogli się podzielić: z naszego życia, ze spotkania ze słowem Bożym, z realizacji zobowiązań i przemyśleń na zadany temat formacyjny. Potraktujmy to przygotowanie do spotkania kręgu jak dobrze przemyślane i zaplanowane przygotowanie przyjęcia – uzyskany efekt to przecież nie jest tylko wynik pracy podjętej na dzień przed spotkaniem, ale skutek dłuższego zaangażowania w wiele drobnych spraw, które dadzą efekt tylko wtedy, kiedy zajmiemy się nimi z odpowiednim wyprzedzeniem. Pamiętajmy, że nawet improwizacja powinna być dobrze zaplanowana!

Szczególną uwagę należy zwrócić na rolę pary animatorskiej, czyli małżeństwa odpowiedzialnego za pracę formacyjną kręgu i jego życie duchowe. To od niej w dużej mierze zależy, czy spotkanie kręgu ma rzeczywiście charakter formacyjno-modlitewny, czy dzielenie się dotyczy zaplanowanego tematu, w jakiej atmosferze się odbywa, czy poszczególne osoby dzielą się swoim życiem małżeńskim i rodzinnym, czy może cudzym. Pomocą w przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkania służą parom animatorskim konspekty, zarówno te zamieszczone w podręcznikach I i II roku pracy, jak i proponowane na etapie formacji permanentnej materiały publikowane w kwartalniku „Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych”. Para animatorska ma duży wpływ na przebieg spotkania, ale jego owocność zależy od wszystkich uczestników – to jest praca zespołowa! Co więcej, żeby konkretny krąg mógł dobrze funkcjonować konieczne jest, by wiele innych osób rzetelnie wykonało różnorodne posługi, np. przekazało w terminie materiały formacyjne, sprawnie dostarczyło czasopismo „Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych”, rzetelnie i szybko wysyłało informacje o planowanych wydarzeniach itd. Jest to konkretnym wyrazem miłości agape. Nawet jeśli wydaje nam się, że coś jest bez znaczenia dla nas, to może być jednak bardzo istotne dla kogoś innego, a to co bywa oczywiste dla nas, nie musi być jasne dla innych. Miłość składa się właśnie z takich małych, drobnych, pozornie niewiele znaczących gestów.

Powinniśmy sobie przypominać, że formacja w Domowym Kościele ma dwa nurty, które wzajemnie się przenikają i uzupełniają: to nasza systematyczna praca w ciągu roku oraz rekolekcje formacyjne. To jakby dwa skrzydła, które są niezbędne do wzbicia się w przestworza i lotu. Początkiem każdej formacji jest indywidualne, prawdziwe spotka­nie z żywym Jezusem. Poprzez ewangelizację wchodzimy na drogę katechumenatu (deuterokatechumenatu), która prowadzi nas do świadomego przeżycia i odnowienia tajemnicy chrztu świętego oraz odkrycia nowego życia, które z niego wypływa. Dopiero na tym fundamencie możemy budować relacje małżeńskie i rodzinne. Trzeba sobie z całą mocą uświadomić, że to właśnie w czasie rekolekcji formacyjnych (od których zaczął się zresztą zarówno Domowy Kościół, jak i cały ruch oazowy) kładziemy podwaliny pod cały nasz dalszy wzrost. Właśnie taki cykl rekolekcji tworzy przemyślaną i spójną drogę naszego świadomego wzrastania w chrześcijaństwie. Jeżeli zabraknie jednego skrzydła, czyli rekolekcji, to wypełnianie zobowiązań, które są praktycznym przełożeniem na codzienne życie elementów katechumenatu, przytłoczy nas swym ciężarem. Spotkanie kręgu zaś stanie się przykrym rozliczaniem się z narzuconej „pańszczyzny” zobowiązań. Pozostaniemy tylko z wyuczonymi narzę­dziami, które wprawdzie pozwolą nam stawać się lepszymi, mieć lepsze relacje małżeńskie, rodzinne czy z innymi ludźmi, lecz nie będą szukaniem woli Boga w naszym życiu i nie będą budowaniem Kościoła – Ciała Chrystusa. Często problemy, z którymi borykają się nasze kręgi, swoje źródło mają właśnie w niezrozumieniu i zaburzeniu wspomnianej zasady równowagi pomiędzy rekolekcjami i wyzwaniami codziennej formacji.

Być może trzeba na nowo przypominać, że formacja podstawowa jest tylko wprowadzeniem na dalszą drogę do świętości, realizowaną w ramach formacji permanentnej – czyli ciągłej. Jeżeli potraktujemy ją tylko jako kolejne punkty „do zaliczenia” bądź zatrzymamy się na którymś etapie, nie doświadczymy wejścia w jej głębię. Poszczególne etapy formacji mogą stać się dla nas szansą na odnowienie i pogłębienie relacji z Chrystusem, duchowości małżeńskiej, naszego bycia w Kościele. Dajmy sobie szansę doświadczenia pięknych i różnorodnych owoców formacji – diakonii, zaangażowania społecznego itd. Jako Ruch jesteśmy bowiem wezwani do takiej misji – ewangelizacji, często bycia znakiem sprzeciwu wobec tego, co świat proponuje, a jednocześnie bycia znakiem jedności w Kościele i z Kościołem. Natomiast nasze rodziny dziś mają szczególne zadanie objawiania światu wartości sakramentu małżeństwa i świętości życia, stawania się żywym miejscem przekazu wiary i przestrzenią do wzrostu w wierze naszych dzieci.

4.Nowy rok formacyjny

W Kościele nie wybieramy sobie miejsca i ludzi wokół, przyjmujemy każdego jak dar od Pana Boga i do każdego z nich jesteśmy posłani. To samo przeświadczenie niech nam towarzyszy w naszej pracy formacyjnej we wspólnocie. W kręgu Pan Bóg dał nam konkretne osoby jako dar i tak samo my mamy być takim darem dla innych. Nawet jeśli jest trudno, bo przecież każdy z nas jest inny, to niech to będzie okazja do większej życzliwości, cierpliwości, miłości, może nawet ofiary. Nikogo z nas nie może w tym dziele zabraknąć, niezależnie od stażu małżeńskiego, liczby dzieci, zaangażowania, wieku. Każdy z nas ma swoją rolę we wspólnocie, nawet jeśli nie ma już sił fizycznych, zdrowia, czy nawet doświadczył śmierci współmałżonka. Każdy jest ważny!

Pytania do przemyślenia i podzielenia się z innymi

 

 1. Z jakimi nadziejami wchodzę w nowy rok formacyjny? Czego sobie po nim obiecuję?
 2. W jaki sposób spotkania kręgu pomagają mi w codziennej pracy nad sobą, małżeństwem i rodziną? Co mogę ulepszyć, aby spotkania były jeszcze większym umocnieniem na kolejny miesiąc?
 3. Czego mogłam/mogłem dotąd nauczyć się od innych małżeństw w kręgu? Za co konkretnie chcę podziękować?

Przed nami kolejny rok odkrywania piękna Bożych planów na drodze formacji Domowego Kościoła. Podczas przechodzenia kolejnych etapów tej drogi niech nam towarzyszy fragment zapisków ks. Franciszka Blachnickiego z 28 lutego 1968 r., opublikowany w książce Życie swoje oddałem za Kościół (Kraków 2005, s. 25): „Niepokalana, Matko Kościoła, spraw, by Kościół żywy stał się żywy we mnie!”.

W imieniu kręgu centralnego Domowego Kościoła:

Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie – para krajowa DK
ks. Damian Kwiatkowski – moderator krajowy DK

Nadchodzące wydarzenia:

8-10.09.2023 r.– Podsumowanie pracy rocznej Domowego Kościoła – Częstochowa

9.09.2023 r. – Pielgrzymka jubileuszowa DK wraz z Pielgrzymką KWC – Częstochowa

15.10.2023 r.,10.12.2023 r., 10.03.2024 r., 28.04.2024 r. – Dni wspólnoty Ruchu Światło-Życie

3-5.11.2023 r., 15-17.03.2024 r. – Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych

8.12.2023 r. – Święto patronalne Ruchu Światło-Życie (Niepokalane Poczęcie NMP)

31.12.2023 r.– Święto patronalne Domowego Kościoła (Niedziela Świętej Rodziny)

7.01.2024 r. –Święto patronalne moderatorów Ruchu (Niedziela Chrztu Pańskiego)

19-21.01.2024 r. – Spotkanie odpowiedzialnych Domowego Kościoła – Zduńska Wola

23-25.02.2024 r. –49. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie – Jasna Góra

17-20.05.2024 r. – Centralna Oaza Matka – Krościenko nad Dunajcem

25.05.2024 r. – Pielgrzymka rodzin DK do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

6-8.09.2024 r. – Podsumowanie pracy rocznej Domowego Kościoła

Rekolekcje:

dla par diecezjalnych: 22-24.09.2023 r. Gniezno

dla par rejonowych:

 • filia lubelska: 22-24.09.2023 r. Sandomierz
 • filia krakowska: 22-24.09. 2023 r. Helusz
 • filia pelplińska: 29.09 – 1.10.2023 r. Gniezno
 • filia poznańska: 29.09 – 1.10.2023 r. Koszalin
 • filia śląska: 29.09 – 1.10.2023 r. Olsztyn k. Częstochowy
 • filia warszawska: 29.09 – 1.10.2023 r. Brańszczyk

dla kapłanów: 26-30.11.2023 r. Krościenko nad Dunajcem

 

za:http:www.dk.oaza.pl

INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE W LIPCU I SIERPNIU 2023

2169. Módlmy się w intencji małżeństw naszej wspólnoty, które w lipcu obchodzą jubileusze ślubów , aby wiernie trwali w przysięgach małżeńskich i pogłębiali wzajemną miłość oraz byli świadkami Ewangelii w życiu codziennym.

2170. Módlmy się w intencji zmarłej Zofii Sikora, aby Pan Bóg okazał jej miłosierdzie i przyjął do swojej światłości.

2171. Módlmy się o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Marka oraz jego żony na nowej drodze życia.

2172. Módlmy się o szczęśliwy poród dla córki Katarzyny oraz Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

2173. Módlmy się o zdrowie dla siostry Heleny oraz jej męża Mirosława.

2174. Módlmy się o żywą i konsekwentną wiarę dla dzieci i wnucząt oraz ich trzeźwość i wolność od wszelkich uzależnień.

2175. Módlmy się za duszę śp. Janusza Olender o odpoczynek w Panu, darowanie win, o pokój jego duszy.

2176. Módlmy się w intencji małżeństw Domowego Kościoła, które w sierpniu obchodzą jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa, aby małżonkowie pogłębiali

wzajemną miłość i kroczyli drogą Ewangelii razem z rodzinami.

2177. Módlmy się w intencji Pawła o dary Ducha Świętego i Bożą pomoc w podjęciu właściwej decyzji odnośnie pracy zawodowej.

2178. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla urodzonej w sierpniu Weroniki oraz jej bliższej i dalszej rodziny.

2179. Módlmy się o dary Ducha Świętego dla Bożeny i Grzegorza w posłudze pary animatorskiej w najstarszym mrągowskim kręgu Domowego Kościoła ,w roku formacyjnym 2023 i 2024.

2180. Módlmy się w intencji Wiesławy, o dary Ducha Świętego, pokój serca, wypełnienie woli Bożej w życiu oraz Bożą pomoc w podejmowaniu właściwych decyzji w pracy zawodowej.

Intencje modlitewne można zgłaszać telefonicznie 89 5426452 lub na adres e-mail
( zakładka DIAKONIE-KONTAKT DIAKONIA MODLITWY)

Halina i Janusz Chowaniec

HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC VII, VIII, IX 2023 r.

ZGŁOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY

POCZĄTEK ROKU 2023/2024 r. – PODSUMOWANIE

Przed nami nowy początek, nowe wyzwania i codzienny wysiłek, aby nie zagubić własnej tożsamości, by w naszej codzienności żyć dojrzałą wiarą w małżeństwie i rodzinie, by każdego dnia dążyć do świętości.”

Tymi słowami list kręgu centralnego Domowego Kościoła – rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie wprowadza małżeństwa i rodziny w rok formacyjny 2023/2024. Sprzyja też temu pięknemu a zarazem trudnemu zadaniu przesłanie płynące z tradycyjnej inauguracji w Nowym Kawkowie w słoneczną sobotę 2 września Roku Pańskiego 2023. Z płomiennych świadectw z przeżytych rekolekcji wakacyjnych przez dzieci, młodzież i dorosłych (formujących się indywidualnie lub małżeństwami we wspólnocie Domowego Kościoła), z porywających homilii ks. Krzysztofa Laski podczas Nabożeństwa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do J 19,25-27 oraz Eucharystii do J 21,15-19. A także ze słowa końcowego ks. Ryszarda Andrukiewicza o potrzebie oazowego odnowienia naszych parafii w takim stopniu, żeby nasz ruch nie był już potrzebny, żeby mógł wręcz zniknąć.

Kościół Świętego Jana Ewangelisty w malowniczej wsi warmińskiej wypełnił się licznym gronem osób, o których śmiało można powiedzieć, cytując starą oazową pieśń, że „Ludzie, ludzie, których Bóg jest Panem, szczęśliwi są.” To było po prostu widać, słychać i czuć.

Miło było doświadczyć, że wciąż nowe osoby nie boją się wykluczenia i odrzucenia z powodu wyrzeczenia się alkoholu i podejmują trwanie w abstynenckim dziele Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego. Ich procesja z członkowskimi deklaracjami w kierunku ołtarza robi corocznie przeogromne wrażenie.

A Mszę Świętą, główną część spotkania, sprawowało trzech kapłanów. Dwaj wspomniani oraz ks. Andrzej Rutkowski. Posługę w konfesjonale pełnili ks. Andrzej Stankiewicz oraz ks. Szymon Data.

W refleksji nad Ewangelią moderator diecezjalny całego ruchu w naszej archidiecezji zwrócił szczególną uwagę słuchaczy słowa Bożego na wytrwałość wzorem Świętego Piotra: „Gdybyśmy nie byli wytrwali to pewnie nie bylibyśmy na kolejnych stopniach rekolekcji, to nie chodzilibyśmy na kolejne spotkania wspólnoty, nie chodzilibyśmy na kolejne spotkania kręgów. Gdybyśmy nie byli wytrwali to nie odbywalibyśmy dialogów małżeńskich czy nie modlilibyśmy się wspólnie z rodziną czy z małżonkami czy też z dziećmi, każdego dnia. (…) Wytrwałość też otwiera nas na spotkanie z Panem Bogiem, które może jest przez nas długo oczekiwane.”

W pełni twórczej prostoty wybrzmiało ostatnie wezwanie modlitwy wiernych o to, „abyśmy każdego dnia wypełniali wolę Bożą, żyli miłością, największym darem, którym nas Pan

Bóg obdarzył.”

W duchu szczytu oazowej formacji, przejawiającej się postawą służby nazywanej diakonią, ruszyła po Komunii Świętej druga w tym dniu procesja, tym razem z przekazaniem posług w Domowym Kościele. Najpierw par animatorskich w kręgach a następnie w rejonach i w diecezji. Nowymi parami rejonowymi zostali Monika i Bogdan Kolz (rejon III) oraz Małgorzata i Bogdan Wójtowicz (rejon IV) a nową parą diecezjalną Halina i Stanisław Dytnerscy.

A przepiękna pogoda panująca w tym dniu sprzyjała także konstruktywnym rozmowom przy ciepłym posiłku, owocach i słodkościach na terenie gościnnego Domu Rekolekcyjnego „Zacheusz”, bo, jak brzmią słowa innej oazowej piosenki: „Bóg naszym Ojcem, / Bo Bóg kocha nas, / On szlak nam wyznacza, / I sam prowadzi nas.”

Tekst: Grzegorz Joachim Jarmużewski

Współpraca: Dariusz Szukała

Zdjęcia: Monika i Bogdan Kolz, Piotr Wajler