ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU FORMACYJNEGO

Nowy Rok Pracy 2014 / 2015 rozpoczęty!
W Mrągowie, w Parafii Matki Boskiej Saletyńskiej dnia 30.08.14. miało miejsce rozpoczęcie Nowego Roku Pracy Formacyjnej Domowego Kościoła Diecezji Warmińskiej.
Po krótkiej formule zawiązania wspólnoty swoje świadectwo wygłosili Państwo Danuta i Krzysztof Śramscy z Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zachęcając do przyłączenia się do tej formy uwielbienia Pana Boga i wyproszenia Łask. Świadectwo bogate w treść i skuteczne bo kilka osób zdecydowało się wypełnić i złożyć deklaracje w czasie Eucharystii.
Msza Św. Koncelebrowana przez ks. dr. Cezarego Opalacha i ks. proboszcza w miejscowym kościele parafialnym była kolejnym punktem programu dnia. Podczas homilii, ks. Cezary w nawiązaniu do czytanego fragmentu Ewangelii, podkreślił znaczenie Darów jakimi nas Pan Bóg obdarza wzywając do ich pomnażania i dzielenia się z innymi. W czasie Mszy Św. miało miejsce przyjęcie nowych par do naszego Ruchu, przekazanie misji posługiwania w strukturach Domowego Kościoła parom funkcyjnym oraz uroczyste przyjęcie deklaracji wstąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
Po Mszy Świętej udaliśmy się na Agapę, którą rozpoczęło wydawanie gorącej grochówki z żołnierskiego kotła na placu przy kościele, a deser w postaci ciast, ciasteczek, cukierków i napojów był serwowany w Domu Katechetycznym. Spożywanie tych darów dla ciała było okazją do rozmów i lepszego wzajemnego poznawania się.
Końcowym etapem tego dnia były świadectwa par uczestniczących rekolekcjach w minionym roku pracy oraz w wakacje. Nie zabrakło łez wzruszenia, dowodów na działanie Łaski Bożej, jak też zachęty dla nas wszystkich, że warto i powinno się taki czas sobie wygospodarować. By otwarcie naszych serc na naszego Stwórcę podczas bardziej niż zwykle intensywnej formacji przemieniało nas i dawało siłę do bycia bliżej Pana Boga i ludzi.
Niech Błogosławieństwo Naszego Pana towarzyszy nam przez cały rok by trudy formacji łatwiej pokonywać, by być bliżej Pana i dawać świadectwo o Nim wszędzie: w rodzinie, w kościele, w pracy i tam gdzie On nas pośle. Obyśmy po roku byli bliżej Pana Boga, Jego Ewangelii i Jego przykazań.
Szczęść Boże!

Marzenna i Grzegorz Zdanuk

ZMIANY ZASAD DOMOWEGO KOŚCIOŁA

Fragmect informacji Pary Krajowej Beaty i Tomasza Strużanowskich dotyczącej zmian Zasad Domowego Kościoła :

Ogłaszamy zatem, że począwszy od czerwca 2014 r. treść Zasad Domowego Kościoła uległa zmianie w punktach 33 i 34. Od tej pory w wyborach par odpowiedzialnych prosimy kierować się tymi zapisami.

5.

Zmiany przyjmujemy w posłuszeństwie wobec Pasterzy Kościoła w Polsce. Odtąd zadaniem członków DK będzie wyłanianie trójki kandydatów do posługi pary diecezjalnej, filialnej i krajowej, natomiast ostateczny wybór będzie należał do biskupa diecezjalnego (w przypadku pary diecezjalnej), moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie (w przypadku pary filialnej) oraz delegata KEP ds. Ruchu Światło-Życie (w przypadku pary krajowej).
Zmiany te przypominają nam o szczególnej staranności przy wyborach trójki kandydatów do pełnienia wyżej wspomnianych posług.
Wybierajmy tych, którzy dają dobre świadectwo życia (w tym formacji ludzkiej!) i wiary potwierdzonej życiowymi wyborami.
Troszczmy się o to, aby były to małżeństwa znające nasz charyzmat, żyjące nim, kochające zarówno cały Ruch Światło-Życie, jak i Domowy Kościół – jego gałąź rodzinną.
Zmiany stanowią też wyzwanie dla naszej wielkodusznej gotowości do podejmowania posług. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że ze znalezieniem większej ilości par kandydujących, aby spośród nich wyłonić trzy, może być trudno. Gorąco apelujemy: niech pod tym względem nastąpi „przełamanie” w naszej „domowokościołowej” mentalności! Ileż razy słyszymy: „My nie możemy kandydować, bo nie jesteśmy godni pełnić tej posługi”. Nikt nie jest godny. Jeżeli mamy tego świadomość, to znaczy, że… spełniamy pierwszy warunek, by ją pełnić.

Wbrew pierwotnym zamierzeniom zawartym w projekcie z września ubiegłego roku, w Zasadach nie uległo zmianie kluczowe sformułowanie, że Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele (Zasady DK, pkt 2). Kładziemy zatem Wam to mocno na serce: wybierajmy tych, którzy są gotowi pozostać wierni wizji Założyciela, ujętej przez niego w 1978 r. w sposób następujący: Ruch wspólnoty rodzinnej jest bowiem ruchem świeckich w Kościele, tzw. laikatu, który ponosi za niego pełną odpowiedzialność i ma w swoim ręku inicjatywę. (…) Odpowiedzialności powierzone są osobom świeckim i to nie tylko w planie organizacji, ożywiania, ale przede wszystkim w dziedzinie tej „przygody duchowej”, którą razem chcą przeżywać („List DK” nr 17).

Mamy nadzieję, że wszelkie zmiany w Zasadach będą w przyszłości dokonywane zgodnie z brzmieniem 39. punktu, w porozumieniu i za wiedzą odpowiedzialnych za DK.

Sługo Boży, księże Franciszku – wstawiaj się za nami!

Beata i Tomasz Strużanowscy
Para krajowa DK


Cała informacja na stronie Domowego Kościoła

Link poniżej

http://www.dk.oaza.pl/

LIST KRĘGU CENTRALNEGO DK NA ROK FORMACYJNY 2014/2015

Droga wspólnoto Domowego Kościoła!
Poniżej umieszczamy link do strony DK gdzie został umieszczony  „List kręgu centralnego DK na rok formacyjny 2014-2015”

LIST KRĘGU CENTRALNEGO DK NA ROK FORMACYJNY 2014/2015

Zachęcamy , aby każdy krąg przeczytał i rozważył treść tego listu na pierwszym wrześniowym spotkaniu kręgu.

Przypominamy również że w ‘Listach DK’ są materiały do prowadzenia spotkań kręgu – zgodne z tematem roku :
„Radość Ewangelii”

    Życzymy Wszystkim radosnej i owocnej pracy w nowym roku formacyjnym

 

 Dorota i Piotr Jasińscy  – Para diecezjalna 

 Ks. dr  Cezary OpalachModerator diecezjalny