DZIĘKUJEMY EWANGELIZATOROM

Dziś odbyła się  niedziela świadectw w kolejnej parafii w Bartoszycach.

Bardzo dziękujemy małżeństwom mówiącym swoje świadectwa , dziękujemy również ks. Mariuszowi Grabasowi , który czuwał nad tym dziełem .

Dzięki zaangażowaniu Kapłanów bartoszyckich parafii i małżeństwom z Domowego Kościoła które dawały świadectwa dziś i w ubiegłą niedzielę , zgłosiło się pięć małżeństw , które chcą poznać naszą wspólnotę .

Powstający szósty krąg zgodzili się pilotować Lusia i Bodzio Chrzanowscy – bardzo dziękujemy.

Podziękowań wiele , ale jest za co dziękować i ludziom i Panu Bogu .

Otoczmy modlitwą wszystkie małżeństwa , które będą pilotowane , które pilotują kręgi , które dają  świadectwa , a także wszystkich Kapłanów oddanych naszemu ruchowi.

Dorota i Piotr Jasińscy

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY EWANGELIZATOROM

Bardzo dziękujemy ks. Cezaremu Opalachowi , ks. Mariuszowi Grabasowi oraz  wszystkim małżeństwom , które wczoraj mówiły świadectwa w Pieckach i Bartoszycach  ,

a także kręgowi z Piecek który dał  niesamowite świadectwo zaangażowania , wsparcia i radości bycia we wspólnocie .

Dzięki wysiłkowi wszystkich osób , które uczestniczyły w ewangelizacji  , działaniu Ducha Świętego  oraz modlitwom w tej intencji 

w Pieckach tworzy się kolejny krąg , który są gotowi pilotować Basia i Krzysztof Hawryluk.

Z wielką radością  informujemy , że będzie to obecnie  piąty pilotowany krąg . Pilotowane są : jeden krąg w Olsztynie , jeden  w Dywitach  i dwa w Kętrzynie .

Prosimy o modlitwę  za małżeństwa  chcące  poznać naszą wspólnotę  i te ,  które w najbliższą niedzielę będą uczestniczyły w  „niedzieli świadectw”  w kolejnej parafii w Bartoszycach.

Módlmy się również o to , aby nie zabrakło małżeństw gotowych pilotować nowe kręgi i dawać  świadectwo , bo jak widzicie osób szukających nowej drogi dla swoich małżeństw i rodzin przybywa.

 Chwała Panu !

Dorota i Piotr Jasińscy

OŚRODEK PORADNICTWA I TERAPII

         Chrześcijański Ośrodek Poradnictwa i Terapii oferuje specjalistyczną pomoc rodzinom i osobom indywidualnym potrzebującym wsparcia w przezwyciężaniu problemów i trudności życiowych, psychicznych i duchowych, w szczególności w relacjach małżeńskich, w problemach wychowawczych, związanych z uzależnieniami, przemocą domową itp..

Pełna informacja pod linkiem :

http://personahumana.pl/index.php?-b-osrodek-poradnictwa-br-i-terapii-b-,9

Zapraszamy do skorzystania z oferty i polecania innym potrzebującym .

          Dorota i Piotr Jasińscy  Para Diecezjalna DK

           Ks. Cezary Opalach  Moderator Diecezjalny DK