REFERATY 43 KONGREGACJI ODPOWIEDZIALNYCH

Zobacz, posłuchaj referatów wygłoszonych na 43. KO

Publikujemy materiał nagrany w trakcie 43. Kongregacji Odpowiedzialnych. Sukcesywnie publikowane są filmy. Zapraszamy na stronę: kongregacja.oaza.pl ZOBACZ MATERIAŁ »

Fotorelacja z Kongregacji

Przedstawiamy fotograficzną relację z 43. Kongregacji Odpowiedzialnych. Zdjęcia zostały wykonane przez fotografów Centralnej Diakonii Komunikowania Społecznego.ZOBACZ ZDJĘCIA

za:http://www.oaza.pl/

PODZIĘKOWANIA

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.” (J 15,13). 

Kochani małżonkowie

Za nami już kolejna akcja ewangelizacyjna, która odbyła się w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Olsztynie na Dajtkach. W sobotę 10.02.2018 r odbył się tam Wieczór Małżeński wraz z randką, a w niedzielę 11.02.2018 r odbyła się Niedziela Świadectw. Dziękujemy, że byliście z nami w ten piękny czas dla naszej wspólnoty. Mamy nadzieję, że był on świadectwem dla wielu małżeństw, którzy są jeszcze daleko od Chrystusa, a może już dziś, także dzięki Wam, są o krok bliżej do Pana Boga.  

Dziękujemy za Wasz trud, pomoc, modlitwę i pracę włożoną w przygotowanie tego dzieła. Dziękujemy również małżeństwom które w tych dniach dawały świadectwa – Małgorzacie i Mirosławowi Andruszkiewiczom, Grażynie i Robertowi Niedźwieckim, Bożenie i Wojciechowi Szczurkom, Joannie i Pawłowi Letko, Małgorzacie i Pawłowi Woźnickim oraz Małgorzacie i Januszowi Szczerba.

Szczególne podziękowania składamy na ręce naszych kapłanów Ks. Marianowi Machnikowi oraz Ks. Cezaremu Opalachowi, którzy tak pięknie głosili Słowo Boże i przybliżali małżonkom charyzmat wspólnoty Domowego Kościoła, a także ks. Mariuszowi, który nad wszystkim czuwał  od strony organizacyjnej.

Powierzajmy Panu Bogu Alę i Janka Pilipienko, Ks. Mariusza Romana, którzy będą pilotować nowo powstały krąg na Dajtkach oraz małżeństwa, które chciały skorzystać z zaproszenia do naszej wspólnoty.

Prosimy abyście w dalszym ciągu licznie włączali się  w działania ewangelizacyjne, które są jeszcze przed nami. Prosimy gorąco o zaangażowanie się wszystkich małżeństw, a w szczególności o Wasze wsparcie modlitewne. Niech nasza wspólna modlitwa będzie umocnieniem do dalszej posługi. Nadal prosimy również małżeństwa, które jeszcze nie napisały swojego świadectwa, aby radością bycia w Domowym Kościele i świadectwem swojego życia, podzielili się z innymi. Przelejcie tę radość na papier i prześlijcie do ks. Cezarego Opalacha na adres: cezary.opalach@uwm.edu.pl

Ala i Jarek Dąbrowscy – Diakonia Ewangelizacji 

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST

„Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt. 24,12)

Drodzy Bracia i Siostry!

Ponownie zbliża się Pascha Pana! Aby nas do niej przygotować, Boża Opatrzność daje nam każdego roku Wielki Post, „sakramentalny znak naszego nawrócenia” (1), który zapowiada i urzeczywistnia możliwość nawrócenia się do Pana całym sercem i całym życiem.

Również w tym roku – przez to przesłanie – pragnę pomóc całemu Kościołowi w przeżywaniu z radością i w prawdzie tego czasu łaski; a inspiruję się w tym słowami Jezusa z Ewangelii Mateusza: „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (24,12).

To zdanie zawarte jest w mowie dotyczącej końca czasów, wygłoszonej w Jerozolimie, na Górze Oliwnej, właśnie tam, gdzie rozpocznie się męka Pana. Jezus, odpowiadając na pytanie uczniów, zapowiada wielkie udręki i opisuje sytuację, w jakiej może znaleźć się wspólnota wierzących: w obliczu bolesnych wydarzeń pewni fałszywi prorocy wielu wprowadzą w błąd, tak iż grozić będzie wygaśnięcie w sercach miłości, która jest istotą całej Ewangelii.

Fałszywi prorocy

Słuchamy tego fragmentu i zastanawiamy się: jakie postaci przybierają fałszywi prorocy?

Przypominają oni „zaklinaczy węży”, to znaczy wykorzystują ludzkie emocje, aby zniewalać ludzi i prowadzić ich tam, gdzie chcą. Ileż dzieci Bożych daje się zwieść powabom trwającej parę chwil przyjemności, którą bierze się za szczęście! Iluż mężczyzn i ile kobiet żyje jakby pod urokiem iluzji pieniądza, który w rzeczywistości czyni ich niewolnikami zysku lub niegodziwych interesów! Ileż osób żyje, sądząc, że same sobie wystarczają, i padają ofiarą samotności!

Inni fałszywi prorocy to „szarlatani”, którzy proponują łatwe i natychmiastowe sposoby zaradzenia cierpieniom, środki, które okazują się jednak zupełnie nieskuteczne – jakże wielu młodym ludziom proponowane jest fałszywe remedium w postaci narkotyków, relacji „jednorazowego użytku”, zarobków łatwych, ale nieuczciwych! Jak wielu jest wciąż zaplątanych w sieć życia całkowicie wirtualnego, w którym relacje wydają się łatwiejsze i szybkie, a potem okazują się dramatycznie pozbawione sensu! Ci oszuści, proponujący rzeczy bez wartości, odbierają natomiast to, co jest najcenniejsze, jak godność, wolność i zdolność kochania. To pokusa próżności prowadzi nas do tego, że puszymy się jak paw… i potem się ośmieszamy; a ze śmieszności nie ma powrotu. Nic dziwnego: od zawsze diabeł, który jest „kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8,44), przedstawia zło jako dobro, a fałsz jako prawdę, aby zmylić serce człowieka. Dlatego każdy z nas jest wezwany do tego, by w swoim sercu rozeznawał i badał, czy jest zagrożony przez kłamstwa tych fałszywych proroków. Trzeba się nauczyć nie zatrzymywać na poziomie bezpośrednim, powierzchownym, ale rozpoznawać to, co zostawia w nas dobry i trwalszy ślad, bowiem pochodzi od Boga i służy rzeczywiście naszemu dobru.

Zimne serce

Dante Alighieri w swoim opisie piekła wyobraża diabła siedzącego na lodowym tronie (2); mieszka on w mrozie stłumionej miłości. Zastanówmy się zatem: w jaki sposób stygnie w nas miłość? Jakie sygnały wskazują nam, że miłość w nas może wygasnąć?

Tym, co gasi miłość, jest przede wszystkim chciwość pieniądza, będąca „korzeniem wszelkiego zła” (1 Tm 6,10); jej następstwem jest odrzucenie Boga, a zatem szukania pociechy w Nim – wolimy nasze przygnębienie niż pokrzepienie Jego Słowa i sakramentów (3). To wszystko przeradza się w przemoc, obracającą się przeciwko tym, których uważamy za zagrożenie dla naszych „pewników”, jak nienarodzone jeszcze dziecko, chory starzec, gość będący przejazdem, cudzoziemiec, a także bliźni, który nie odpowiada naszym oczekiwaniom.

Również świat stworzony jest milczącym świadkiem tego oziębienia miłości; ziemia jest zatruta przez odpady, wyrzucane niedbale i dla interesu; morza, które także są zanieczyszczone, muszą, niestety, kryć szczątki licznych rozbitków przymusowych migracji; niebiosa – które w zamyśle Boga wyśpiewują Jego chwałę – są poorane przez maszyny, które zrzucają narzędzia śmierci.

Miłość stygnie również w naszych wspólnotach; w adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” starałem się opisać najbardziej ewidentne oznaki tego braku miłości. Są nimi: egoistyczna gnuśność, jałowy pesymizm, pokusa izolowania się i angażowania w nieustanne bratobójcze wojny, mentalność światowa, która skłania do zajmowania się tylko tym, co pozorne, osłabiając w ten sposób zapał misyjny (4).

Co robić?

Jeżeli zauważamy w sobie i wokół nas opisane przed chwilą oznaki, to właśnie Kościół, nasza matka i nauczycielka, wraz z niekiedy gorzkim lekarstwem prawdy proponuje nam w tym okresie Wielkiego Postu słodki środek – modlitwę, jałmużnę i post.

Gdy poświęcamy więcej czasu na modlitwę, pozwalamy naszemu sercu odkryć ukryte kłamstwa, którymi zwodzimy samych siebie (5), by ostatecznie szukać pociechy w Bogu. On jest naszym Ojcem i chce, abyśmy mieli życie.

Praktykowanie jałmużny uwalnia nas od chciwości i pomaga nam odkryć, że drugi człowiek jest moim bratem – to, co mam, nie jest nigdy tylko moje. Bardzo bym chciał, żeby jałmużna stała się dla wszystkich prawdziwym, autentycznym stylem życia! Bardzo bym chciał, abyśmy, jako chrześcijanie, brali przykład z apostołów i widzieli w możliwości dzielenia się z innymi naszymi dobrami konkretne świadectwo komunii, jaką żyjemy w Kościele. Odnośnie do tego posłużę się napomnieniem św. Pawła, kiedy zachęcał Koryntian do zbiórki na rzecz wspólnoty w Jerozolimie: „To przyniesie pożytek wam” (2 Kor 8,10). Dotyczy to w sposób szczególny Wielkiego Postu, kiedy to liczne organizacje przeprowadzają zbiórki dla Kościołów i społeczności znajdujących się w trudnych sytuacjach. Jak bardzo bym chciał, abyśmy również w naszych codziennych relacjach, za każdym razem, kiedy brat prosi nas o pomoc, pomyśleli, że jest to wezwanie Bożej Opatrzności: każda jałmużna jest sposobnością, aby uczestniczyć w Opatrzności Boga względem Jego dzieci; a jeżeli On dziś posługuje się mną, abym pomógł bratu, to czyż jutro nie zatroszczy się także o moje potrzeby – On, który nie daje się prześcignąć w hojności?(6)

Post, na koniec, odbiera siłę naszej przemocy, rozbraja nas i stanowi wielką okazję do wzrastania. Z jednej strony, pozwala nam doświadczyć tego, co odczuwają ludzie, którym brakuje nawet tego, co niezbędnie potrzebne, i których na co dzień dręczy głód; z drugiej strony, wyraża stan naszego ducha, złaknionego dobroci i spragnionego życia Bożego. Post nas przebudza, powoduje, że stajemy się bardziej wrażliwi na Boga i na bliźniego, budzi na nowo wolę posłuszeństwa Bogu, który jako jedyny zaspokaja nasz głód.

Chciałbym, aby mój głos dotarł poza granice Kościoła katolickiego, aby dosięgnął was wszystkich, mężczyzn i kobiety dobrej woli, otwartych na słuchanie Boga. Jeżeli tak jak my jesteście zasmuceni szerzeniem się niegodziwości w świecie, jeżeli niepokoi was lodowacenie paraliżujące serca i działania, jeżeli widzicie, że słabnie poczucie wspólnego człowieczeństwa, przyłączcie się do nas, byśmy razem błagali Boga, by razem z nami pościć i razem dawać, ile możecie, żeby pomóc braciom!

Płomień Paschy

Zachęcam przede wszystkim członków Kościoła, aby z zapałem podjęli drogę wielkopostną, czerpiąc wsparcie z jałmużny, postu i modlitwy. Jeżeli niekiedy wydaje się, że miłość gaśnie w wielu sercach, nie jest tak w sercu Boga! On daje nam wciąż nowe okazje, abyśmy mogli znów zacząć kochać.

Dobrą okazją będzie, również w tym roku, inicjatywa „24 godziny dla Pana”, która jest zachętą do tego, by sakrament pojednania był sprawowany w kontekście adoracji eucharystycznej. W 2018 r. odbędzie się ona w piątek 9 i w sobotę 10 marca, a inspiracją do niej będą słowa z Psalmu 130,4: „Ty udzielasz przebaczenia”. W każdej diecezji przynajmniej jeden kościół pozostanie otwarty przez 24 godziny bez przerwy, co stworzy sposobność do modlitwy adoracyjnej i do spowiedzi sakramentalnej.

W noc Zmartwychwstania Pańskiego będziemy na nowo przeżywać sugestywny rytuał zapalenia paschału: światło, odpalone od „nowego ognia”, stopniowo rozproszy mrok i oświetli zgromadzenie liturgiczne. „Niech światło Chrystusa, chwalebnie zmartwychwstałego, rozproszy ciemności naszych serc i umysłów” (7), abyśmy wszyscy mogli na nowo przeżyć doświadczenie uczniów z Emaus – słuchanie Słowa Pana i karmienie się Chlebem eucharystycznym sprawi, że nasze serce będzie mogło znów płonąć wiarą, nadzieją i miłością.

Błogosławię wam z serca i modlę się za was. Nie zapominajcie modlić się za mnie.

Franciszek

Watykan, 1 listopada 2017 r.


ODSZEDŁ DO PANA

Odszedł do Pana Stanisław Kondratowicz, tata Ani Kondratowicz-Częczek.

Pogrzeb odbędzie się 16.02.2018.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o 11.15 pożegnaniem w kaplicy przy ul.Mariańskiej.

Wyprowadzenie o 11.45, msza w kościele Chrystusa Odkupiciela Człowieka o godz.12.

Łącząc się w żalu i smutku składamy kondolencje i wyrazy współczucia.

Gosia i Janusz Szczerba- para diecezjalna

Ks. Mariusz Grabas- moderator diecezjalny

wraz z całą wspólnotą Domowego Kościoła.

Otoczmy modlitwą zmarłego Stanisława, Anie i całą rodzinę.

 

1% DLA PAWEŁKA

2018.

Lek jest już podawany w Europie dla SMA2 (stopień choroby Pawła), najszybciej we Francji, Belgii. Od 30 listopada 2017 jest również we Włoszech

Polska ograniczyła się do opieki nad trzydziestoma dziećmi z SMA1, SM2 i SMA3 nie zostały objęte podawaniem leku.

Nie mamy wyjścia musimy wyruszyć na podbój Europy.

A w między czasie rehabilitacja – cztery razy w tygodniu. Szpital, dom, gabinet i wszędzie dojedź, zawieź, przywieź i odbierz.

Tylko dzięki 1% jest to możliwe i bardzo Ci dziękujemy za podzielenie się.

Ania i Darek – rodzice Pawełka

WIECZÓR MAŁŻEŃSKI

Bóg chce błogosławić

W kościele Matki Bożej Różańcowej w Olsztynie odbył się Wieczór Małżeński, przygotowany przez wspólnotę Domowego Kościoła, gałąź rodzinną Ruchu Światło-Życie.

Spotkanie odbywało się w myśl słów św. Jana Pawła II: „Kocha się naprawdę i do końca”. Wieczór Małżeński rozpoczął się od powitania zebranych przez Alinę i Jarosława Dąbrowskich z diakonii ewangelizacji. Świadectwo o swoim małżeństwie dali Małgosia i Mirek Andruszkiewiczowie.

Głównym punktem spotkania była Msza św., podczas której homilię wygłosił ks. dr Cezary Opalach. W swoim słowie przypomniał, że prawdziwej miłości uczy nas Chrystus, który zawsze pragnął dobra drugiej osoby. Na podstawie Ewangelii o spotkaniu Chrystusa z trędowatym ks. Opalach zaznaczył, że istnieje również trąd duchowy. – Choroba duchowa, grzech małżeński występuje wtedy, kiedy jedno lub oboje małżonków przez długi czas nie korzystają z sakramentów. Tym trądem zarażają wówczas także innych, przede wszystkim dzieci – mówił ks. Opalach. – Cieszcie się sobą, cieszcie się działaniem łaski Bożej w waszym życiu. Bóg chce wam błogosławić każdego dnia, ale najpierw trzeba mieć Go w sercu – mówił duszpasterz.

Msza św. zakończyła się adoracją Najświętszego Sakramentu, podczas której małżonkowie uroczyście odnowili przyrzeczenia małżeńskie. Wieczór Małżeński zakończył się randką małżeńską oraz agapą na plebanii.

Łukasz Czechyra

za:http://olsztyn.gosc.pl/doc/4503236.Bog-chce-blogoslawic

OAZA JEDNOŚCI DIAKONII OAZ REKOLEKCYJNYCH

W ostatnich dniach 2-4 lutego w Niepokalanowie odbywał się OJDOR? Trudny ten skrót prawda? Spieszymy
wyjaśnić -Oaza Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych:). Spotkanie to było poświęcone Krucjacie
Wyzwolenia Człowieka w Oazie Rekolekcyjnej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Diakonii
Diecezjalnych Oaz Rekolekcyjnych, oraz przedstawiciele Diakonii KWC. Podczas konferencji i prac w
grupach warsztatowych próbowaliśmy znaleźć sposoby na:
– mówienie o Krucjacie w każdych warunkach a szczególnie podczas Oazy;
– rzetelne przekazywanie informacji o KWC na każdym etapie Oazy;
– jak promować wśród uczestników Oazy dzieło sł. Bożego ks. Franciszka?
Z tych niewielu godzin naszych rozmów wynika, że najważniejszymi elementami przekazu dzieła Krucjaty
jest ŚWIADECTWO CZŁONKÓW, ANIMATORÓW I KSIĘDZA, oraz konferencja z rzetelnym przekazem charyzmatu
KWC. Do promowania Dzieła KWC poprzez lekturę prac ks. Blachnickiego, ofiarowanie Krucjaty z miłości
do drugiego człowieka, świadczenia o tym dziele w środowisku pracy, nauki, parafii, w rodzinie,
podejmowanie rozmowy o KWC, zapraszanie do udziału, propagowanie idei trzeźwości poprzez zabawy,
wesela bezalkoholowe – zapraszała Kasia Owczarek, która przez kilka godzin była z nami pod opieką
Świętego Maksymiliana.
Z tego spotkania wypływa jeszcze jedno stwierdzenie „animator zaprowadzi tam dokąd sam doszedł”.

Basia i Krzysztof

ZDJĘCIA

BAL KARNAWAŁOWY 2018

3.02.2018 r. w Klubie Arton w Olsztynie odbył się Bal Karnawałowy.

Wzięły w nim udział małżeństwa z Domowego Kościoła Archidiecezji Warmińskiej z rodzinami i przyjaciółmi ( około 80 osób).

Bal rozpoczął się wspólną modlitwą pod przewodnictwem Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin. ks. dr Wojsława Czupryńskigo.

 A wspaniałą zabawę poprowadził  niezastąpiony wodzirej Szymon Puławski.

Wdzięczni za ten niezapomniany wieczór, bardzo dziękujemy  pomysłodawcom i organizatorom balu Danusi i Andrzejowi Kuc .

Uczestnicy 🙂