ŚWIADECTWO Z REKOLEKCJI

Szczęść Boże,
w dniach 9-13.02.2022 r. uczestniczyliśmy w rekolekcjach dotyczących
komunikacji w małżeństwie i rodzinie, które to prowadził w Olsztynie ks.
Cezary Opalach.
Był to owocny czas, który wzbudził wiele emocji. Nie spodziewaliśmy się,
że będzie ich aż tyle. Świadomość popełnianych błędów w relacjach
w rodzinie i małżeństwie spowodowała refleksję, chęć zmian, ale co ważne,
nadzieję na przyszłość.
Wszystkie chwile były bardzo ważne. Cudowne adoracje Pana Jezusa,
Jutrznie, Eucharystie, dialogi małżeńskie. Odczuliśmy mocno ducha
wspólnoty, szczególnie na spotkaniach w naszym kręgu. Mogliśmy tam
otwarcie dzielić się tym, co mamy głęboko w sercu, bo spotykało nas
ogromne zrozumienie i wsparcie.
Małgosiu i Mirku dziękujemy Wam za zorganizowanie tego wspaniałego
czasu. Czasu pełnego ciepła i emocji. Zorganizowaliście nam „plac
budowy”. Budowania relacji w naszym małżeństwie i budowania relacji
z Panem Bogiem.
Księdzu Cezaremu dziękujemy za wskazówki, konferencje, ćwiczenia, na
których mogliśmy odkryć nawet zdolności aktorskie. Każde słowo księdza
jakże wyważone, przemyślane i pouczające. Będziemy się starać rozeznawać
zasiane w nas ziarno.
Nie zawsze jest kolorowo, ale wiemy, że zawsze jest z nami Jezus.

Chwała Panu!
Asia i Robert

PODZIĘKOWANIE

KOCHANA WSPÓLNOTO !

W dniach od 09-13.02.2022 roku odbyły się Rekolekcje
„Komunikacja w małżeństwie i rodzinie” w WSD HOSIANUM w Olsztynie.
W rekolekcjach uczestniczyło 12 małżeństw.

Bardzo dziękujemy ks. Cezaremu Opalachowi za pełnioną posługę, za każdą
odprawioną Mszę świętą, za każde słowo kierowane w naszą stronę i za
każdą wspólną modlitwę. Dziękujemy za trud i ofiarowany czas, za
wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy, za poczucie humoru, a nade
wszystko za czas szczególnej osobistej refleksji nad Słowem Bożym.

Składamy serdeczne Bóg zapłać animatorom: Gosi i Pawłowi Woźnickim,
Asi i Wojtkowi Żbikowskim. Dziękujemy Basi i Beacie za posługę muzyczną.
Serdecznie dziękujemy Diakonii Modlitwy za wsparcie modlitewne,
dziękujemy osobom, które upiekły ciasto i wszystkim tym, którzy
w jakikolwiek sposób włączyli się w to dzieło.

Alina i Janek Pilipienko – Para Diecezjalna
Gosia i Mirek Andruszkiewicz – Diakonia Ewangelizacji
 

 

ODSZEDŁ DO PANA

10.02.2022r zmarł śp. Zbigniew Biernat tata Andrzeja Biernata.

Pogrzeb odbędzie się 15.02.2022 r. (wtorek).
O godz. 9.45
różaniec w intencji zmarłego w kaplicy przy ul. Poprzecznej,
10.45 – wyprowadzenie ciała zmarłego na Mszę Św. do kościoła
Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kopernika.

Ceremonia pochowania odbędzie na cmentarzu przy ul. Poprzecznej.

Łącząc się w żalu i smutku składamy kondolencje i wyrazy współczucia.

Alina i Jan Pilipienko- para diecezjalna

Ks. Mariusz Grabas- moderator diecezjalny

wraz z całą wspólnotą Domowego Kościoła.

 

Szczegóły załączonego pliku Spotk-Odpowiedzialnych-21-23-01-2022

SPOTKANIE ODPOWIEDZIALNYCH DK – WARSZAWA 2022

Spotkanie odpowiedzialnych Domowego Kościoła

Uczta! Uczta! Uczta! W dniach 21-23 stycznia br. osoby odpowiedzialne za Domowy Kościół miały okazję „ucieszyć się sobą” na tradycyjnym, corocznym spotkaniu, które w tym roku odbyło się w Warszawie. To była „uczta” w wielu wymiarach. Po pierwsze duchowym, z uwagi na możliwość wspólnego przeżycia Jutrzni i Eucharystii. Po drugie merytorycznym, z uwagi na cenne prelekcje i spotkania w grupach. Po trzecie „relacyjnym”, z uwagi na możliwość zobaczenia osób, których na co dzień spotkać nie można, bo mieszkają „po drugiej stronie Polski”.
Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. bp Krzysztof Włodarczyk (delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie), ks. Marek Sędek (moderator generalny Ruchu Światło-Życie) oraz ks. Damian Kwiatkowski (dla którego było to pierwsze takie spotkanie w nowej dla niego posłudze moderatora krajowego Domowego Kościoła), a także osoba, którą z szacunku powinniśmy właściwie wymienić na pierwszym miejscu…, ale o tym później. Nad całością czuwała, także po raz pierwszy, wybrana we wrześniu ubiegłego roku nowa para krajowa, Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie. W spotkaniu uczestniczyła także była już para krajowa, Katarzyna i Paweł Maciejewscy, którzy tym razem nieobciążeni obowiązkami organizacyjnymi, mogli po raz pierwszy po wielu latach posługi ze spokojem uczestniczyć w poszczególnych punktach programu, zbierając materiały do kolejnego „Domowego Kościoła. Listu do wspólnot rodzinnych”, za którego redakcję od tego roku odpowiadają. Poza tym w spotkaniu brało udział kilkudziesięciu kapłanów, panie z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła: Elżbieta Kozyra i Maria Różycka oraz przedstawiciele (głównie pary filialne i diecezjalne) prawie wszystkich diecezji.
To ogólnopolskie wydarzenie Domowego Kościoła rozpoczęło się w piątek, ale dla większości uczestników był to tylko dzień przyjazdu, więc poza spotkaniem kręgu centralnego oraz Eucharystią nie zaplanowano tu żadnych wspólnotowych spotkań.
Sobota miała już za to bardzo rozbudowany program (choć nie zabrakło czasu wolnego, który niektórzy wykorzystali na zwiedzanie stolicy). Po Namiocie Spotkania, Jutrzni i śniadaniu, spotkaliśmy się w auli. Tu po zawiązaniu wspólnoty prowadzonym przez Małgosię i Tomka, ks. Damian, nasz nowy moderator DK, w bardzo uporządkowany (jak to prawnik), a jednocześnie błyskotliwy sposób, podsumował przeprowadzone niedawno wśród odpowiedzialnych badania ankietowe dotyczące „Zasad DK”. Z podsumowania wyniknęło, że to, co jest najbardziej cenione w zaktualizowanych „Zasadach DK”, to wyraźnie nakreślona droga formacji (ok. 56% odpowiedzi). To, co z kolei postrzegane jest, jako największa trudność, to interpretacja zobowiązań (ok. 12% odpowiedzi) i jak skomentował to ks. Damian, taka sytuacja nie powinna budzić niepokoju, gdyż tego typu niedoprecyzowanie jest zupełnie naturalne, ponieważ „prawo zawsze idzie o krok za życiem”, więc nie da się wszystkiego opisać.
Kolejnym punktem programu była praca w małych zespołach, w których omawiane były zadane tematy związane z drogą formacji oraz strukturą DK. Członkowie ośmiu grup (w tym jednej składającej się wyłącznie z kapłanów) wypracowali wnioski, które zostały przedstawione w czasie popołudniowej sesji. Ale przed tym miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie – w czasie Eucharystii celebrowanej przez bpa Krzysztofa Włodarczyka (którego homilii mieliśmy przyjemność wysłuchać), dwie pary przyjęły nowe posługi: Bożena i Hubert Pietrasowie przejęli odpowiedzialność za kontakt z kręgami DK na Wschodzie (posługę zakończyli Ewa i Tomasz Czyżowie), a obowiązki pary filialnej krakowskiej przejęli Urszula i Andrzej Rychliccy (posługę zakończyli Iwona i Andrzej Bernachowie).
Ten długi dzień zakończyły spotkania kręgów filialnych, w czasie których małżeństwa i kapłani dzielili się życiem, słowem Bożym, a później sprawami związanymi z zadaniami wynikającymi z pełnionej posługi.
Niedziela była dniem wyjazdu, program zatem do tego dostosowano i poza Jutrznią oraz Eucharystią odbyło się tylko jedno tzw. spotkanie ogólne. Nie znaczy to jednak, że tego dnia niewiele się działo. Spotkanie w auli miało charakter czysto organizacyjny – ks. Damian i Para Krajowa podsumowali wyniki sobotniej pracy grup, skarbnicy krajowi DK Renata i Dariusz Borkowscy przedstawili krótkie podsumowanie spraw finansowych, a Maria Różycka opowiedziała o rekolekcjach planowanych w tym roku w Krościenku (a plan jest urozmaicony, bo obejmuje m.in. ORDR I i II, ONŻ dla rodzin I st. i sesję o pilotowaniu). Dokonała się też oficjalna „zmiana warty” w redakcji „Domowego Kościoła. Listu do wspólnot rodzinnych” – wielkie podziękowania złożono Beacie i Tomaszowi Strużanowskim (których reprezentowali przedstawiciele redakcji w osobach Ewy i Jerzego Krakowczyków), a Kasia i Paweł Maciejewscy, nowi odpowiedzialni, nakreślili planowane zmiany w kwartalniku. Na końcu głos zabrał niestrudzenie pracujący nad rozbudową infrastruktury na Kopiej Górce ks. Marek Sędek zapowiadając m.in. otwarcie już jesienią Centrum Ekologii Integralnej.
Ostatnim punktem całego spotkania była Eucharystia. I tu niespodzianka! Okazało się, że celebransem będzie tym razem… sam metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, czyli „gospodarz” miejsca. Jak to w Ruchu, zadbano o piękny przebieg liturgii. Kardynał w homilii mówił dużo o roli rodzin w Kościele i o tym, jak wiele od nas zależy. Było to więc idealne i budujące zakończenie tego weekendowego spotkania odpowiedzialnych Domowego Kościoła, przygotowanego z wielkim sercem i poświęceniem przez kręgi diecezji warszawskiej oraz warszawsko-praskiej. Z niecierpliwością i radością czekamy już na lutową Kongregację i kolejną okazję do spotkań – tym razem w Częstochowie.

Bożena i Tomasz Greberowie
archidiecezja wrocławska

za: http://www.dk.oaza.pl/aktualnosci/spotkanie-odpowiedzialnych-dk-warszawa-2022/