Szczegóły załączonego pliku Spotk-Odpowiedzialnych-21-23-01-2022