ZAKOŃCZENIE ROKU FORMACYJNEGO 2021/2022 – PODSUMOWANIE

Zakończenie roku formacyjnego 2021/2022 w Archidiecezji Warmińskiej

W piękną słoneczną niedzielę 19 czerwca Roku Pańskiego 2022 wspólnota czterech rejonów Domowego Kościoła Archidiecezji Warmińskiej spotkała się z okazji zakończenia 48 roku oazowej formacji w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

Po tradycyjnym przywitaniu uczestników przez parę diecezjalną Alę i Janka oraz krótkiej modlitwie przy kapliczce objawień przeszliśmy obok przepięknej świątyni do alejki prowadzącej do źródełka, wzdłuż której wędrując włączyliśmy się w modlitwę różańcową przygotowaną przez Halinę i Janusza z diakonii modlitwy. Modlitwa przy śpiewie ptaków, wśród rozpostartych konarów drzew ponad naszymi głowami, wprowadziła nas w atmosferę zamyślenia nad różnymi sprawami naszego życia, z którymi do Gietrzwałdu przybyliśmy:

Przeżywamy w Kościele oktawę święta Bożego Ciała. Rozważając tajemnice chwalebne Różańca Świętego, skierujmy nasze serca i myśli do Wieczernika, gdzie po raz pierwszy Jezus dokonał cudu przemiany chleba i wina w swoje Przenajświętsze Ciało i Krew. Prosząc o potrzebne łaski podziękujmy też Bogu za ten cud, który trwa i będzie trwał na ołtarzach całego świata, póki on nie przeminie. Matce Bożej dziękujmy za Jej „Fiat”, bo dzięki niemu Pan Jezus otrzymał ludzkie ciało, które dla nas stało się Pokarmem w drodze do wieczności z Bogiem.”

Następnym punktem programu była konferencja w formie świadectwa , którą w amfiteatrze wygłosiło małżeństwo z Krucjaty Wyzwolenia Człowieka z archidiecezji gdańskiej, Gosia i Jarek Szydłak. Po kilku zdaniach wprowadzenia żony głos dominujący zabrał mąż. Trudno streścić krótko to co i jak do nas powiedział. Dobrze, że jest nagranie, z którego możemy w każdej chwili, dzięki zgodzie mówcy, skorzystać. Warto to uczynić tym, którzy cierpią z powodu uzależnienia od alkoholu czy też zniewolenia jakimkolwiek innym nałogiem. Warto to uczynić także i tym, którzy chcą im, poprzez dar abstynencji w ich intencji, skutecznie pomóc. Oto kilka myśli z trwającego prawie godzinę dzielenia się wieloletnią przygodą z Domowym Kościołem ,ze szczególnym uwzględnieniem dojrzewania do decyzji o wstąpieniu do KWC, trwania w niej oraz propagowania jej słowem i przykładem:

Gietrzwałd jest jedynym miejscem uznanych objawień maryjnych na świecie, gdzie Matka Boża prosiła o trzeźwość.”

Czy miłujesz Mnie więcej, aniżeli ci?” (J 21,15)

Ruch Światło-Życie wyrósł z idei abstynencji Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego, z jego ruchu trzeźwościowego.”

W Domowym Kościele mamy zobowiązania a młodzież ma drogowskazy.”

W Ruch Światło-Życie Krucjata, abstynencja jest wpisana w jego DNA, w jego charyzmat.”

Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca.” (Święty Jan Paweł II)

Po krótkiej przerwie uroczystą procesją w gietrzwałdzkiej bazylice rozpoczęła się najważniejsza część dnia wspólnoty czyli Eucharystia , której sprawowaniu wraz z dwoma moderatorami, ks. Dariuszem Łużyńskim SDB i ks. Adamem Brończykiem, przewodniczył moderator diecezjalny Domowego Kościoła ks. Mariusz Grabas.

Po odczytaniu Ewangelii przez ks. Dariusza główny celebrans wygłosił kazanie, w którym pobudził nas do zastanowienia się, czy jesteśmy konsumentami czy uczniami w naszych relacjach z Bogiem i między sobą. Uwrażliwił nas na pielęgnowanie sztuki dokonywania wyborów, czerpanie z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, wspólne stawanie przed Panem, gotowość serca do pełnienia posługi. Podkreśli, że Pan szuka sposobu, by wejść do naszych serc.

Przed czekającym nas za rok jubileuszem 50-lecia domowego Kościoła zadał sobie i nam pytanie: „Za co chciałbym podziękować Domowemu Kościołowi?” i po chwili sam na nie odpowiedział: „Za to, że jest i trwa.” Następnie dodał koleje pytanie: „Co mogę Domowemu Kościołowi dać?” i odpowiedział na nie w swoim stylu: „Chciałbym przyczynić się do tego, by był i trwał.”

Podzielił się też doświadczeniem porannej Mszy Świętej w swojej ostródzkiej parafii w intencji małżeństwa przeżywającego 50-tą rocznicę ślubu i przytoczył słowa błogosławieństwa wręczanych jubilatom z tej okazji krzyży: „Bóg od młodości was prowadził i dalej będzie się wami opiekował.”

Na zakończenie podziękował kapłanom i małżeństwom za rok wspólnej pracy i odmówił modlitwę „Pod Twoją obronę”.

Wśród wezwań modlitwy wiernych silnie wybrzmiało wezwanie „o dar pokoju na świecie a szczególnie na Ukrainie, aby żaden człowiek nie doświadczał koszmaru wojny”.

Przed błogosławieństwem Genia i Lucek złożyli życzenia moderatorowi diecezjalnemu z okazji 20-tej rocznicy święceń kapłańskich a Ala i Janek podziękowali wszystkim kapłanom oraz ustępującym parom rejonowym, Marzennie i Grzegorzowi z rejonu I oraz Annie i Andrzejowi z rejonu II za ich zaangażowanie w pełnieniu posługi. Para diecezjalna podziękowała także wszystkim małżeństwom pełniącym różne zadania dla dobra naszej oazowej wspólnoty.

Nie zabrakło też gromkich braw dla małżeństw wstępujących w tym dniu uroczyście na drogę formacji w rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie.

Wśród wielu pięknych śpiewów wyjątkowo żywo popłynęła ku Bogu znana z wielu rekolekcji pieśń pod wymownym tytułem: „Jesteś Królem”.

I tak dotrwaliśmy do agapy w ogrodowych plenerach, z pieczeniem kiełbasek przy ognisku, słodkościami i tłustościami, ciepłymi i zimnymi napojami, przeciąganiem liny, loterią fantową a przede wszystkim z serdecznymi rozmowami w duchu dzielenia się radościami i troskami, których nikomu z nas w życiu nie brakuje, wszak jak wskazuje szwedzkie przysłowie: „Dzielona radość, to radość podwójna, dzielony smutek, to tylko połowa smutku.”

Tekst: Grzegorz Joachim Jarmużewski

Zdjęcia: Bogdan Kolz, Bogdan Chrzanowski, Piotr Wajler 

Współpraca: Dariusz Szukała

 

ZAKOŃCZENIE ROKU FORMACYJNEGO 2021/2022 W REJONIE MRĄGOWSKIM

W piękną słoneczną sobotę 11 czerwca Roku Pańskiego 2022 wspólnota Domowego Kościoła rejonu mrągowskiego spotkała się na zakończeniu 36 roku oazowej formacji w gościnnych progach parafii Bł. Honorata Koźmińskiego w Mrągowie.

Tradycyjnie zaczęło się ono przywitaniem przez parę rejonową Marzennę i Grzegorza i skierowaniem myśli zgromadzonych w przestronnej świątyni ku dobrodziejstwom duchowym minionego czasu tudzież dobremu przeżyciu dających wytchnienie, natchnienie i umocnienie wakacji.

Eucharystię sprawowało dwóch kapłanów z naszego rejonu: ks. Henryk Przeździecki MS oraz ks. Sławomir Sokołowski, który jej jako moderator rejonowy przewodniczył. Już na początku Mszy Świętej podzielił się on z nami cennym spostrzeżeniem:

Pod koniec roku formacyjnego w seminarium, ksiądz rektor zawsze powtarzał, że dopiero wakacje są weryfikatorem tego, co przyjęliśmy, przeżyliśmy i co wynosimy z całego roku formacji. Dzisiejsze słowo też kieruje nas do takiego wniosku. Kończymy kolejny rok formacji, dojrzewamy do świętości dalej, i dzisiaj Jezus posyła nas, byśmy ten czas odpoczynku, który jest przed nami, przeżyli jako czas posłania i owoców kolejnego roku formacji.”

W homilii opartej o Liturgię Słowa przypadającą na wspomnienie Św. Barnaby Apostoła ks. Sławomir ubogacił serca słuchaczy wieloma ważnymi refleksjami. Oto niektóre z nich:

Dobrą intuicję miał ks. Franciszek Blachnicki powołując do istnienia Domowy Kościół. Przecież małżeństwo i rodzina są pierwszymi wspólnotami Kościoła. My, którzy przyjęliśmy słowo i obietnicę naszego Zbawiciela, mamy za zadanie głosić Jego Królestwo wszędzie tam, gdzie stanie nasza noga. Ale nie można prowadzić wielkich dzieł ewangelizacyjnej posługi bez rozpoczęcia dzieła ewangelizacji od siebie i swojego podwórka: w swojej rodzinie i środowisku.”

Chodzi o to, aby inni zobaczyli, że życie zgodne z Ewangelią jest możliwe. Wtedy nie potrzeba wielkich słów, aby inni zechcieli pójść tą drogą wskazaną przez Chrystusa, którą my idziemy.”

Trzosem niejednokrotnie nie są wcale pieniądze i majątek, ale walka i zamartwianie się o nie. A Jezus dzisiaj mówi: ufaj, powierzasz mi siebie i swoją rodzinę, ja też się o ciebie zatroszczę.”

Kolejny rok dał nam kolejne dowody troski Jezusa o nas. Dał nam też kolejne szanse. Wiele otrzymaliśmy. Warto dzisiaj podziękować za to Bogu, warto też prosić, by nasze zaufanie do Niego było jeszcze większe.”

Przyjmujemy nieustannie miłość Jezusa. Na naszych spotkaniach nie raz wybrzmiała prawda o tym, że miłość nie polega tylko na braniu, ale też na dawaniu. Idealnie byłoby, gdybyśmy nie zastanawiali się na pierwszym miejscu nad tym, co daje mi Bóg, co mogę otrzymać od kręgu czy Wspólnoty Kościoła, ale co ja mogę im wszystkim dać, co mogę dać Bogu? Najlepsze, co mogę dać to siebie.”

W wakacje nie ma spotkań kręgu. Nie będziemy musieli zdawać sprawozdań z tego, jak realizujemy zobowiązania. Ale to jak żyjemy z Jezusem, będzie widoczne przed Bogiem, przed małżonkiem, dziećmi i wszystkimi ludźmi, których spotkamy w ciągu tych dwóch miesięcy. Wtedy autentycznie przekonamy się ile przez te prawie dziesięć miesięcy przyjęliśmy, ile Jezusa jest w nas.”

Głośmy Jezusa i Jego Królestwo, ale proszę, głośmy najpierw swoim życiem. Dajmy dowód tego, że On żyje w nas i przez nas działa.”

Pod koniec Najświętszej Ofiary Marzena i Grzegorz podziękowali obecnym kapłanom, szczególnie pełniącemu od dwóch lat posługę moderatora rejonowego ks. Sławomirowi Sokołowskiemu, za duszpasterskie prowadzenie nas do coraz głębszej miłości do Boga i siebie nawzajem w małżeństwach, w rodzinach i w kręgach Domowego Kościoła. Podziękowali także wszystkim parom animatorskim, a także wszystkim osobom pełniącym przeróżne posługi, za zaangażowanie w budowanie naszej rejonowej wspólnoty.

Po krótkiej przerwie nastąpiła jeszcze Adoracja przed Najświętszym Sakramentem. Przebiegała ona w nurcie spontanicznie wyrażanych przeproszeń, podziękowań, próśb i uwielbień. Po każdym rodzaju modlitwy była krótka chwila na intencje wypowiadane w ciszy serc w spotkaniu uczestniczących. Szczególnie mocno wybrzmiała pamięć modlitewna za ustępującą parę rejonową Marzennę i Grzegorza Zdanuk oraz przejmujących tę posługę Justynę i Bartosza Witkowskich.

Chrystus obecny pod postacią chleba, w monstrancji, poprzez ręce moderatora rejonowego, pobłogosławił nam i tym samym rozesłał nas na wakacje Anno Domini 2022.

Po wyjściu z kościoła, powiększyliśmy naszą radość robiąc sobie jeszcze na pamiątkę wspólne zdjęcie na schodach przed głównym wejściem, nieopodal figury Matki Bożej Fatimskiej i grobu pierwszego proboszcza a zarazem budowniczego, ks. Henryka Darasewicza.

Po części duchowej przeszliśmy do Domu Parafialnego, gdzie w Sali św. Augustyna odbyła się tradycyjna agapa. Przy smacznym bigosie, słodkościach, zimnych i ciepłych napojach mogliśmy nacieszyć się sobą wzajemnie, powspominać stare dobre oazowe czasy i pomarzyć o ich kontynuowaniu w czekającej nas przyszłości .

Wzmocnieni na duszy i ciele wyruszyliśmy z pogłębioną wiarą, nadzieją i miłością na czekające nas osobiste, małżeńskie, rodzinne i wspólnotowe wakacyjne szlaki z Chrystusem Drogą, Prawdą i Życiem.

Tekst: Grzegorz Joachim Jarmużewski

Zdjęcia: Marzenna Zdanuk, Grzegorz Joachim Jarmużewski

Współpraca: Dariusz Szukała, Arkadiusz Sowiński

ODESZŁA DO PANA

7 czerwca 2022r. wieczorem, odeszła do domu Ojca Śp. s. Maria Tomporowska siostra Andrzeja. Franciszkanka z rodziny Maryi obdarzona za życia wielkim darem modlitwy i współczucia potrzebującym. Wspaniała samarytanka: pogodna i okazująca niezwykłą empatię każdemu na swojej Drodze.

Łącząc się w żalu i smutku składamy kondolencje i wyrazy współczucia
dla Andrzeja Tomporowskiego i Rodziny.

Alina i Jan Pilipienko- para diecezjalna

Ks. Mariusz Grabas- moderator diecezjalny

Wraz z całą wspólnotą Domowego Kościoła otoczmy modlitwą zmarłą oraz całą rodzinę.

PIELGRZYMKA DO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA W WILNIE

Szczęść Boże

Zapraszam na pielgrzymkę do Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie.

Termin: 22-24.07.

Program: Wilno i Troki.

Msza św: Kościół św. Ducha, Kaplica Jezusa Miłosiernego, Kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Koszt: 220zł + 95Euro (w cenie transport, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, przewodnik).

Wyżywienie w drodze do Wilna i z powrotem we własnym zakresie, choć będziemy robić postoje w miejscach, gdzie jest to możliwe.

Zapisy pod adresem: cezary.opalach@uwm.edu.pl

Ks. Cezary Opalach

 

ZAKOŃCZENIE ROKU FORMACYJNEGO 2021/2022

Droga Wspólnoto !

Serdecznie zapraszamy wspólnotę Domowego Kościoła na zakończenie roku formacyjnego 2021/2022 ,który odbędzie się 19 czerwca 2022r (niedziela )w Gietrzwałdzie. 

Program spotkania :

10.00 – Rozpoczęcie przy kaplicy Objawień
           – Różaniec 
11.00 – Konferencja (amfiteatr)
12.30 – Msza Św Bazylika Narodzenia NMP 
              Gietrzwałd 

 Agape w ogródku za domem rekolekcyjnym mile widziane słodkości.

Alina i Jan Pilipienko- para diecezjalna
Ks. Mariusz Grabas- moderator diecezjalny

INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE W KWIETNIU I MAJU 2022

2080. Módlmy się o błogosławieństwo Boże, aby Bogu wiadoma osoba donosiła ciążę i szczęśliwie urodziła.

2081. Módlmy się o łaskę zdrowia dla 4-letniej Nadii oraz o światło Ducha Świętego dla lekarzy, aby podjęli właściwą decyzję w leczeniu.

2082. Módlmy się o uzdrowienie Władysławy Wróbel mamy Łukasza oraz o wszelkie łaski Boże dla najbliższych, męża, dzieci, wnuków.

2083. Módlmy się za duszę św. p. Władysławy Wróbel mamy Łukasza, aby Pan Bóg okazał jej miłosierdzie i jak najszybciej mogła dostąpić radości nieba.

2084. Módlmy się w intencji małżeństw naszej wspólnoty, które w kwietniu obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa , aby miłość małżonków stale pogłębiała się i umacniała. Niech Pan Bóg błogosławi im i ich rodzinom.

2085. Módlmy się w intencji Aleksandra, aby kierował się w życiu rozeznaniem woli Bożej i znalazł drogę wyjścia z trudnych sytuacji.

2086. Módlmy się o cud uzdrowienia Anny, u której zdiagnozowano złośliwego raka żołądka. Jest młodą żoną i mamą dwójki małych dzieci. Prośmy o potrzebne łaski Boże dla niej i jej najbliższych, na ten trudny czas.

2087. Módlmy się o powrót do zdrowia i aktywności zawodowej Piotra Rozworowskiego.

2088. Módlmy się w intencji małżeństw wspólnoty Domowego Kościoła , które w maju obchodzą jubileusze ślubów , aby nadal wiernie kroczyły drogą miłości i zaufania, a Pan Bóg błogosławił im i ich rodzinom

2089.Módlmy się w intencji Marii o łaskę zdrowia po udarze oraz światło Ducha Świętego dla lekarzy, aby podjęli właściwą decyzję w leczeniu oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

2090. Módlmy się o cud uzdrowienia małego dziecka , które wpadło pod pociąg i jest w ciężkim stanie.

2091. Módlmy się o łaskę zdrowia dla 15-letniej Karoliny.

2092. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Danuty i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

2093. Módlmy się o łaskę zdrowia dla 5-letniej Zuzi i błogosławieństwo Boże dla rodziców i całej rodziny.

2094. Prosimy o łaskę żywej wiary, dary Ducha Świętego oraz błogosławieństwo Boże dla Ireny i Marka, ich dzieci oraz zięcia i wnuczki.

2095. Módlmy się w intencji Jana o łaskę zdrowia, zahamowanie choroby nowotworowej oraz potrzebne łaski Boże dla niego i członków rodziny.

2096. Módlmy się o łaskę nawrócenia i przewartościowania życia Krzysztofa, o cud przemiany jego serca i uzdrowienie duchowe oraz o cud wzajemnej miłości dla nas i powrót dobrych chwil, wspólną przyszłość.

2097. Módlmy się o łaskę przemiany serca Adama, aby pojednał się z ojcem jeszcze za życia.

Intencje modlitewne można zgłaszać telefonicznie ( 89 5426452) lub na adres e-mail ( zakładka DIAKONIE KONTAKT – DIAKONIA MODLITWY)

Halina i Janusz Chowaniec

HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC IV, V, VI 2022

ZGŁOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY