WAKACYJNY DZIEŃ SKUPIENIA DIAKONII EWANGELIZACYJNEJ W PIECKACH

 

W pierwszą wakacyjną  sobotę członkowie Diakonii Ewangelizacyjnej oraz pragnący posługę w niej podjąć  spotkali się na wakacyjnym dniu skupienia w parafii Matki Bożej Różańcowej w Pieckach koło Mrągowa.  Ciepły czerwcowy dzień sprzyjał spotkaniu zarówno w murach świątyni jak też w ogrodzie gospodarzy spotkania, Asi i Wojtka.

Mszę Świętą celebrował ks. kan.  Cezary Opalach, opiekun duchowy diakonii . W homilii nawiązał do ewangelicznej przestrogi przed służeniem dwom panom. Ulegnięcie bowiem tej pokusie unieszczęśliwia życie osobiste, małżeńskie i rodzinne. Kierując zaś nasze myśli w kierunku zaufania Bogu podkreślił zawołanie Pana pod adresem Świętego Pawła: „Wystarczy ci mojej łaski! Moc bowiem w słabości się doskonali.” (2 Kor 12,9)

Nad liturgiczną częścią spotkania czuwali moderatorzy pieckowskich kręgów DK (proboszcz i wikariusz) a jeden z nich pełnił też posługę jednania w konfesjonale i przybył na część drugą.

Po Mszy Świętej nastąpiła Adoracja Najświętszego Sakramentu. W milczącej modlitwie, zachęceni przez celebransa, wielbiliśmy Boga I dziękowaliśmy Mu za wszelkie dobro, jakiego w dziele ewangelizacji doświadczyliśmy w minionym roku w naszej warmińskiej archidiecezji.  A na zakończenie tej formy modlitwy podeszliśmy procesyjnie do ołtarza, by otrzymać indywidualne błogosławieństwo.

Po adoracji, przy śpiewie pieśni „Zjednoczeni w Duchu” stanęliśmy  w kręgu i wielbiliśmy Boga, wyrażając radosną wdzięczność ze spotkania się w Jego imię. Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia udaliśmy się na dalsze świętowanie ‘dnia, który dał nam Pan’.

Po kuluarowych rozmowach, podczas częstowania się tłustościami i słodkościami, wśród zieleni otaczającej pieckowską przychodnię lekarską, nastąpił też czas na dzielenie się ewangelizacyjnymi doświadczeniami, bogatego w wydarzenia kolejnego roku formacji i posługi.

Wybrzmiała w nim wdzięczność Bogu i ludziom za powstające nowe kręgi  DK, za młode wiekiem (i duchem) małżeństwa zafascynowane naszą wspólnotą. Ks. Cezary wskazał na potrzebę kontynuacji podejmowanych dzieł ewangelizacyjnych, szczególnie Wieczorów Małżeńskich połączonych z randką małżeńską jak też spotkań z rodzicami przystępującymi do Pierwszej Komunii Świętej. Dzielono się również spotkaniami z ludźmi, w wyniku których osoby niewierzące stawały się na powrót osobami wierzącymi.

Na  ważny aspekt zaangażowania się w posługę na rzecz ewangelizacji zwróciło uwagę jedno z obecnych małżeństw: „W trakcie pełnienia służby jesteśmy nie tylko bliżej Boga ale i bliżej siebie nawzajem, jesteśmy razem, we dwoje!”

Był to dobry czas, który oby dodał nam sił jak też inspirował do dalszego posługiwania na ewangelizacyjnym polu naszej diecezji, wszak do zrobienia w tej dziedzinie jest jeszcze wiele. Zapotrzebowanie na pielęgnowanie duchowości małżeńskiej w oparciu o pomoc Jezusa Chrystusa tudzież zakorzenionej w Nim wspólnoty, wciąż jest ogromne.

Grzegorz Joachim Jarmużewski