ODESZŁA DO PANA

30.05. 2015 r. Odeszła do Pana

 Mama Halinki Łukasik – Śp. Zofia Głowacka

Łącząc  się w żałobie i smutku po śmierci  Zofii,

  składamy kondolencje i  wyrazy współczucia .

Ks. Cezary Opalach

oraz Dorota i Piotr Jasińscy wraz z całą Wspólnotą DK.

Otoczmy modlitwą  Zmarłą Zofię, Halinkę, Stasia i całą   Rodzinę.

 

MAJÓWKA REJONU KATEDRA – 24.05.2015 r.

Tegoroczna Majówka odbyła się w Niedzielę Zesłana Ducha Świętego 24.05.2014r. przy parafii Księży Werbistów p.w. św. Arnolda. Proboszcz parafii ojciec Stanisław Zyśk, podobnie jak w zeszłym roku, z otwartym sercem udostępnił nam swój Kościół i teren przykościelny.
Majówkę rozpoczęliśmy Mszą św. , którą sprawował moderator naszego Kręgu x. profesor Marian Machinek. Po Mszy św. wspólnie przygotowaliśmy miejsce spotkania na świeżym powietrzu pośród drzew i rozśpiewanych ptaków przy słonecznej pogodzie.
Przybyli przedstawiciele wszystkich ośmiu kręgów oraz trzy małżeństwa z pilotowanego kręgu i Para Diecezjalna. Ponieważ nie wszystkie małżeństwa znały się oraz przybyły też nowe, animatorzy przedstawiali swoje kręgi i małżeństwa. Prezentacje były okraszone dowcipami, żartami oraz śpiewem przy dźwięku dwóch gitar, których struny były szarpane przez x. Mariana i Beatę. Struny były tak szarpane, że pod koniec spotkania jedna z nich w gitarze x. Mariana zerwała się, co nie przeszkodziło w dalszej grze na pięciu strunach 🙂
Był też czas wolny w którym małżeństwa mogły wzajemnie bliżej ze sobą porozmawiać zaś dzieci i młodzież (niestety nie było jej zbyt wiele) mogły pobawić się, pograć, pośpiewać.
„Diakonia grillowa” – której szefował Jarek – zapewniła nam wspaniałą ucztę.
Czas spędzony razem we wspólnocie minął szybko. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą słowami Litanii Loretańskiej przed kapliczką z figurką Matki Bożej Fatimskiej.
Łucja i Andrzej Grabowscy
Para rejonowa Rejonu Katedra DK

 

DZIEŃ SKUPIENIA ANIMATORÓW – PODSUMOWANIE !!!

 

W niedzielę 17.05.2015 roku w Oratorium im. Jana Pawła II przy parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie, odbył się dzień skupienia animatorów kręgów.

    Na początku spotkania została zapalona świeca. Następnie zebrani animatorzy z księdzem moderatorem diecezjalnym Cezarym Opalachem zaśpiewali pieśń i modlili się do Ducha Świętego.Po modlitwie Irma i Gerard Kardahsowie podzielili się z uczestniczącymi w spotkaniu małżeństwami swoimi przemyśleniami na temat:

-co daje bycie animatorem

-co to znaczy być animatorem

    Zebrani usłyszeli, że bycie animatorami , to dla nich radość i wyróżnienie. Podkreślili, że kluczową sprawą w byciu animatorem jest poleganie na Panu Bogu. Chrystus zwyciężył świat,więc skoro zostaliśmy wybrani, to już zwyciężyliśmy. Animatorzy powinni modlić się za siebie i za cały krąg. Ważne jest poczucie odpowiedzialności, dbałość o organizację spotkań. Animatorzy powinni zawsze starać się łączyć, a nie dzielić. Należy zapraszać do współpracy inne małżeństwa z kręgu, aby spotkania urozmaicić i uczynić je bardziej interesującymi.Trzeba współpracować z księdzem moderatorem, mieć z nim żywy kontakt.

Warto też pamiętać o takich datach, jak imieniny księdza moderatora, rocznice święceń kapłańskich, dzień kapłański.Prowadzący tę część spotkania podkreślili, jak ogromnym darem jest uczestnistwo w rekolekcjach formacyjnych oraz spotkaniach całej wspólnoty. Dla Irmy i Gerarda posługa animatorska dała lepsze poznanie ruchu, pogłębienie relacji małżeńskich i radość pójścia dalej w rozwoju duchowym.

    Kolejna część spotkania przebiegała w dwóch grupach. Każda grupa starała się „napisać” podręcznik dla animatorów.Później reprezentanci przedstawili przemyślenia swojej grupy na temat, co jest ważne w pracy animatorów.

 1. Animowanie jest służbą.

 2. Spotkania odbywają się w imię Jezusa Chrystusa.

 3. Animatorzy powinni rozeznawać charyzmaty poszczególnych osób lub małżeństw dla dobra całej wspólnoty.

 4. Powinni starać się o stworzenie w kręgu „rodzinnej atmosfery”, aby otwierać się na siebie wzajemnie i budować jedność. Budowaniu jedności sprzyja   modlitwa za siebie nawzajem oraz księdza moderatora.

 5. Animatorzy powinni żyć charyzmatem ruchu.

 6. Nie powinni brać „wszystkiego na siebie”, ale angażować wszystkich członków kręgu.

 7. Powinni być wzorem w wypełnianiu zobowiązań. W przypadku trudności podpowiadać, szukać rozwiązań.

 8. Trzeba wykazywać się delikatnością, pokorą, roztropnością np. przy dzieleniu się realizacją zobowiązań.

 9. Animatorzy nie powinni zniechęcać się niepowodzeniami, lecz zaufać Panu i czerpać siły z modlitwy.

10. Powinno się akceptować inność i różnice poszczególnych osób i małżeństw.

11. Nie poruszać na spotkaniach tematów, które mogą prowadzić do podziałów, np. polityka.

12. Wszystkie części spotkania kręgu powinny być równe, ale jeżeli wyjątkowo zachodzi potrzeba przedłużenia jakiejś części kosztem innej( ważny   problem), to warto wykazać elastyczność. Można też zaproponować spotkanie poza kręgiem.

13. Animatorzy nie powinni być „nauczycielami” w kręgu.

14. Bardzo ważna jest rola kapłana, współpraca z nim i żywy kontakt. Pomocą może być broszura ” Rola kapłana w kręgu”.

15. Potrzeba, aby u członków kręgu wypracować zasadę, że priorytetem jest ustalone spotkanie ( problem stanowią małżeństwa, które nie przychodzą na   spotkanie, albo informują o swojej nieobecności w ostatniej chwili ).

16. Żona i mąż powinni wspólnie angażować się w posługę animatorską.

17. Do służby animatorskiej należy przygotować się. Poznać zasady ruchu i  zadania pary animatorskiej. Ważny jest udział w rekolekcjach , w tym ORAR II  stopnia.

18. Animatorzy powinni być jak ” rodzice”- rozeznawać potrzeby innych. Zauważyć i docenić, jeżeli ktoś zrobi coś dobrego.

19. Powinno się też mieć odwagę przyznać do swoich błędów i przeprosić.

20. Służbę animatorską przyjmować z radością – równi służą równym.

      Spotkanie zakończyło się modlitwą dziękczynną i błogosławieństwem księdza moderatora diecezjalnego. Chwała Panu.

                                                                                                                               

                                                                                                                           Halina i Janusz Chowaniec.

 

 

 

„W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO”

 

Wraz z początkiem nowego roku formacyjnego prezentujemy teledysk do piosenki roku OŻK 2015, która została stworzona przez Diakonię Muzyczną z Diecezji Radomskiej.

„W mocy Ducha Świętego” – sł. Karolina Swend, muz Otylia Brendel

Po ogłoszeniu wyników konkursu na Piosenkę Roku postanowiliśmy udoskonalić zwycięskie dzieło i ponownie nagrać utwór „W mocy Ducha Świętego”. Dlatego też 9 maja spotkaliśmy się w tym samym składzie w studiu nagraniowym i nagraliśmy jeszcze raz to samo, ale trochę inaczej – wszystkie słabostki, które wyłapaliśmy w pierwszej wersji, zredukowaliśmy i jeszcze profesjonalniej wykonaliśmy nową Piosenkę Roku.

 Otylia Brende

za: http://www.oaza.pl/w-mocy-ducha-swietego-2/

PIELGRZYMKA RODZIN DOMOWEGO KOŚCIOŁA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

   W dniach 9 i .10. 05. 15 r. odbyła się  pielgrzymka autokarowa Domowego Kościoła Archidiecezji Warmińskiej  w ramach XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki  Rodzin Domowego Kościoła do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Tegorocznej pielgrzymce przyświecało hasło: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch…” (1 Kor 12,4).
Autokar wyruszył z Mrągowa zabierając pątników z kręgów Domowego Kościoła w tym mieście,
po czym dołączyli pielgrzymi w Olsztynie , Gietrzwałdzie i Ostródzie  ,  co dało liczbę 39 uczestników ze wszystkich rejonów .
  Opiekę duszpasterską nad nami sprawował moderator kręgu pilotowanego w Bartoszycach ks. Mariusz Grabas.

 Po zawiązaniu wspólnoty w Kaliszu rozpoczęła się  konferencja „Żyć darami Ducha Świętego ” – wygłoszona przez  ks. Tomasza Opalińskiego (moderatora krajowego DK) oraz Katarzynę i Pawła Maciejewskich (parę krajową DK)

Ks. Tomasz przybliżył nam , co w swojej treści ukazuje obraz św. Rodziny Kaliskiej. Ukazał , że tak jak w znaku RŚ-Ż – FOZ-ZOE (Światło-Życie ) jest symbol OMEGA (jednocześnie symbol Ducha Św.) nierozerwalnie łączący te oba słowa, tak centralnym punktem obrazu, pomiędzy św. Rodziną a Trójcą Przenajświętszą jest Duch św.

Kontynuując podjęty przez moderatora temat, Kasia i Paweł Maciejewscy powiedzieli nam o życiu darami Ducha św. w rodzinie na co dzień. Pięknie nam ukazali w oparciu o siedem darów Ducha św. jakimi wielkimi darami dla nas są zobowiązania DK i jak je rozumieć w tym świetle. Podstawą życia darami Ducha św. są: otwarcie na dar, przyjęcie daru, pomnażanie otrzymanego daru.

Następnie rozpoczęło się  Nabożeństwa do Ducha św.  które poprowadził z niezwykłym entuzjazmem  ks. Maciej Krulak.

Po modlitwie o wylanie Darów ducha św. przyszedł czas na posiłek i radosne spotkanie z braćmi, którzy przyjechali z innych części kraju.

Msza Św. została odprawiona w parku , niebo zupełnie się wypogodziło  . Eucharystii przewodniczył bp. pomocniczy diecezji kaliskiej, Łukasz Bazuna. Wraz z parą krajową dokonał na zakończenie spotkania aktu zawierzenia małżeństw i rodzin oraz całego Domowego Kościoła św. Józefowi.

Napełnieni radością i Duchem św. wyruszyliśmy w drogę do Lichenia , w którym mieliśmy nocleg. W niedzielę w drodze powrotnej zajechaliśmy do Parku Solankowego w Inowrocławiu.

Pokrzepieni na duszy i ciele szczęśliwie dotarliśmy na godz. 17 do Olsztyna , aby móc jeszcze wziąć udział w głosowaniu.

Pragniemy wyrazić naszą ogromną wdzięczność ks. Mariuszowi , który mógł i zechciał w tym roku towarzyszyć nam w pielgrzymce, oraz Wszystkim pątnikom.

Serdeczne Bóg Zapłać – Dorota i Piotr  

  Kilka myśli z Kalisza 9.05.2015 – Andrzej Grabowski
Zachwyt dzielony we dwoje jest wspanialszy. Róbmy razem „wyprawę otwartych oczu”
Litera Omega jest symbolem Ducha Świętego, napis Światło-Życie (FOS –ZOE), łączy litera Omega- Duch Święty. Tak powinno być i w naszym życiu, On powinien być w środku naszej rodziny, naszego małżeństwa. Bez Niego rozsypie się i światło i życie.
Konferencja Kasi i Pawła Maciejewskich
Jak żyć darami Ducha Świętego w rodzinie, małżeństwie?
Prezentu który otrzymamy, możemy nie otworzyć, możemy go wyrzucić. Podobnie jest z darami Ducha Świętego.
7 darów DŚ można porównać z 7 zobowiązaniami DK
1. Dar Mądrości= Namiot Spotkania- rodzi się z bezpośredniego spotkania z panem Bogiem. Nie jest ważne ile razy ty zagłębiłeś się w Biblię, ale ile razy Biblia zagłębiła się w twoje serce.
2. Dar Rozumu= Modlitwa osobista- przyjęcie i szukanie prawdy o Bogu.
3. Dar Rady= Dialog małżeński – wspólne pytanie Boga o właściwą drogę. Każdy z nas może też być dobrą radą, pomocą dla innych w ich odczytywaniu drogi. Codzienne radzenie sobie z kłopotami życia codziennego, z żoną, mężem, dziećmi, pracą.
4. Dar Męstwa= Rekolekcje formacyjne- Uzdalniają do pokonywania przeszkód, lenistwa, zniechęcenia, do podjęcia KWC. Przyznanie się w pracy że jadę na rekolekcje czasami wymaga wielkiej odwagi i męstwa.
5. Dar Umiejętności= Modlitwa małżeńska- zrozumieć wielkość i Miłość Boga. Wspólna modlitwa uwielbienia Boga, wspólne oddanie się Bogu sprzyja otwarciu się na służbę, diakonię, właściwe rozeznanie miejsca w Kościele, w DK, w społeczeństwie.
6. Dar Pobożności= Modlitwa Rodzinna- konsoliduje rodzinę, daje moc do życia sakramentami, jest świadectwem miłości do bliźniego.
7. Dar Bojaźni Bożej= Reguła Życia- kochamy Pana Boga i jesteśmy Mu poddani nie ze strachu lecz z Miłości do Niego. Pytamy Pana Boga, współmałżonka, spowiednika potem realizujemy poznaną wolę Bożą. Pomocny codzienny rachunek sumienia, systematyczna spowiedź, komunia św. Podejmujemy codzienny trud pracy nad sobą.
Czy my pozwalamy by DŚ działał przez nas?
Jak możesz głosić Dobra Nowinę jeżeli jesteś smutny i zniechęcony?

PIELGRZYMKA DO SANTIAGO DE COMPOSTELA IX 2015

 Camino de Santiago -„Droga inna niż wszystkie”

            W dniach 02-16.09.2015. wybieram się na pieszą pielgrzymkę do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Trasę marszu zaplanowałem tzw. „szlakiem portugalskim” z Porto w Portugalii do Santiago de Compostela w Hiszpani. Chciałbym również dotrzeć do Fatimy (ale to już autobusem).
Pielgrzymowanie realizowane jest w trybie indywidualnym aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie aby tą samą drogą „obok siebie” podążali inni pielgrzymi.
Gdyby ktokolwiek z członków Domowego Kościoła chciał się przyłączyć – to zapraszam.

Janusz Szczerba – tel. 517 441 710

POKOCHAĆ PISMO ŚWIĘTE

Rekolekcje tematyczne „Pokochać Pismo Święte” w Mrągowie.
W dniach 24-26.04.15. odbyły się rekolekcje tematyczne „Pokochać Pismo Święte”. Miejscem, w którym formowali się uczestnicy był Dom Rekolekcyjny Księży Seletynów w Mrągowie.
Prowadzącym rekolekcje była ekipa Szkoły Nowej Ewangelizacji pod przewodnictwem dyrektora Szkoły ks. Jacka. Ekipa liczyła 9 osób wraz z księdzem, z czego w kuchni posługiwały 3 osoby.
Uczestników było łącznie 39 osób pochodzących z diecezji częstochowskiej, łódzkiej, płockiej, toruńskiej i warmińskiej. Przeważnie byli to małżonkowie będący w Ruchu Domowego Kościoła.
Celem rekolekcji było mocne zaakcentowanie znaczenia Słowa Bożego w życiu każdego człowieka wierzącego i w życiu Kościoła. Pokazanie czym powinno być Słowo Boga dla nas, do czego można je porównać, jakie skutki w naszym życiu czyni, jakie powinno czynić. Jak powinniśmy z nim postępować by lepiej zrozumieć i stawać się Jego lepszymi wyznawcami i niosicielami w naszych sercach by ewangelizować innych. Jak Je czytać i jak rozumieć. W jaki sposób wszystko, co jest napisane w Piśmie Świętym odnosi się do naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Odbyliśmy też dyskusję w synagodze na wzór opisu Św. Łukasza (4, 16-30) gdzie po przeczytaniu przez Pana Jezusa fragmentu z księgi Izajasza odbywa się ostra polemika między Żydami Kim jest Chrystus, inscenizując to wydarzenie poprzez przystrojenie sali, właściwe ubiory dyskutantów oraz treści ich wypowiedzi zaczerpnięte za Starego Testamentu.
Usłyszeliśmy też jaką rolę spełnia Pismo Święte w dialogu ekumenicznym.
Uczestnicy spoza naszej diecezji mogli zobaczyć piękno mazurskiej ziemi w czasie wiosennego przebudzenia przyrody. Okno sali konferencyjnej pozwalało widzieć rozległą perspektywę z widokiem na jezioro Czos i Górę 4 wiatrów (zdjęcie).
Panu Bogu niech będą dzięki za wszelkie nasze uformowanie i poznanie Boga, Jego Słowa, za trud prowadzących, za gościnę gospodarzy. Wszystkim uczestnikom za obecność i stworzoną atmosferę miłości i dobroci – Bóg zapłać! Niech Dobry Bóg umacnia to, co otrzymaliśmy by żyć Jego Słowem i pomaga dzielić się nim z każdym człowiekiem.
Szczęść Boże!

Marzenna i Grzegorz Zdanuk