DZIEŃ SKUPIENIA ANIMATORÓW – PODSUMOWANIE !!!

 

W niedzielę 17.05.2015 roku w Oratorium im. Jana Pawła II przy parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie, odbył się dzień skupienia animatorów kręgów.

    Na początku spotkania została zapalona świeca. Następnie zebrani animatorzy z księdzem moderatorem diecezjalnym Cezarym Opalachem zaśpiewali pieśń i modlili się do Ducha Świętego.Po modlitwie Irma i Gerard Kardahsowie podzielili się z uczestniczącymi w spotkaniu małżeństwami swoimi przemyśleniami na temat:

-co daje bycie animatorem

-co to znaczy być animatorem

    Zebrani usłyszeli, że bycie animatorami , to dla nich radość i wyróżnienie. Podkreślili, że kluczową sprawą w byciu animatorem jest poleganie na Panu Bogu. Chrystus zwyciężył świat,więc skoro zostaliśmy wybrani, to już zwyciężyliśmy. Animatorzy powinni modlić się za siebie i za cały krąg. Ważne jest poczucie odpowiedzialności, dbałość o organizację spotkań. Animatorzy powinni zawsze starać się łączyć, a nie dzielić. Należy zapraszać do współpracy inne małżeństwa z kręgu, aby spotkania urozmaicić i uczynić je bardziej interesującymi.Trzeba współpracować z księdzem moderatorem, mieć z nim żywy kontakt.

Warto też pamiętać o takich datach, jak imieniny księdza moderatora, rocznice święceń kapłańskich, dzień kapłański.Prowadzący tę część spotkania podkreślili, jak ogromnym darem jest uczestnistwo w rekolekcjach formacyjnych oraz spotkaniach całej wspólnoty. Dla Irmy i Gerarda posługa animatorska dała lepsze poznanie ruchu, pogłębienie relacji małżeńskich i radość pójścia dalej w rozwoju duchowym.

    Kolejna część spotkania przebiegała w dwóch grupach. Każda grupa starała się „napisać” podręcznik dla animatorów.Później reprezentanci przedstawili przemyślenia swojej grupy na temat, co jest ważne w pracy animatorów.

 1. Animowanie jest służbą.

 2. Spotkania odbywają się w imię Jezusa Chrystusa.

 3. Animatorzy powinni rozeznawać charyzmaty poszczególnych osób lub małżeństw dla dobra całej wspólnoty.

 4. Powinni starać się o stworzenie w kręgu „rodzinnej atmosfery”, aby otwierać się na siebie wzajemnie i budować jedność. Budowaniu jedności sprzyja   modlitwa za siebie nawzajem oraz księdza moderatora.

 5. Animatorzy powinni żyć charyzmatem ruchu.

 6. Nie powinni brać „wszystkiego na siebie”, ale angażować wszystkich członków kręgu.

 7. Powinni być wzorem w wypełnianiu zobowiązań. W przypadku trudności podpowiadać, szukać rozwiązań.

 8. Trzeba wykazywać się delikatnością, pokorą, roztropnością np. przy dzieleniu się realizacją zobowiązań.

 9. Animatorzy nie powinni zniechęcać się niepowodzeniami, lecz zaufać Panu i czerpać siły z modlitwy.

10. Powinno się akceptować inność i różnice poszczególnych osób i małżeństw.

11. Nie poruszać na spotkaniach tematów, które mogą prowadzić do podziałów, np. polityka.

12. Wszystkie części spotkania kręgu powinny być równe, ale jeżeli wyjątkowo zachodzi potrzeba przedłużenia jakiejś części kosztem innej( ważny   problem), to warto wykazać elastyczność. Można też zaproponować spotkanie poza kręgiem.

13. Animatorzy nie powinni być „nauczycielami” w kręgu.

14. Bardzo ważna jest rola kapłana, współpraca z nim i żywy kontakt. Pomocą może być broszura ” Rola kapłana w kręgu”.

15. Potrzeba, aby u członków kręgu wypracować zasadę, że priorytetem jest ustalone spotkanie ( problem stanowią małżeństwa, które nie przychodzą na   spotkanie, albo informują o swojej nieobecności w ostatniej chwili ).

16. Żona i mąż powinni wspólnie angażować się w posługę animatorską.

17. Do służby animatorskiej należy przygotować się. Poznać zasady ruchu i  zadania pary animatorskiej. Ważny jest udział w rekolekcjach , w tym ORAR II  stopnia.

18. Animatorzy powinni być jak ” rodzice”- rozeznawać potrzeby innych. Zauważyć i docenić, jeżeli ktoś zrobi coś dobrego.

19. Powinno się też mieć odwagę przyznać do swoich błędów i przeprosić.

20. Służbę animatorską przyjmować z radością – równi służą równym.

      Spotkanie zakończyło się modlitwą dziękczynną i błogosławieństwem księdza moderatora diecezjalnego. Chwała Panu.

                                                                                                                               

                                                                                                                           Halina i Janusz Chowaniec.