PODZIĘKOWANIE

KOCHANI!

02.10.2021 roku odbył się Wieczór Małżeński w Parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Olsztynie.
Bardzo dziękujemy ks. dr Cezaremu Opalachowi za wygłoszoną w tym dniu
homilię i poprowadzenie uroczystego odnowienia przysięgi małżeńskiej.
Serdeczne Bóg zapłać Dorocie i Piotrowi Jasińskim za przybliżenie naszej
wspólnoty poprzez wypowiedziane świadectwo.

Dziękujemy wszystkim małżeństwom, które upiekły ciasta, dziękujemy
wszystkim współorganizatorom, którzy włączyli się w przygotowanie tego
dzieła.

Alina i Janek Pilipienko – Para Diecezjalna
Gosia i Mirek Andruszkiewicz – Diakonia Ewangelizacji

DZIEŃ SKUPIENIA ANIMATORÓW

Serdecznie zapraszamy animatorów i chętnych na dzień skupienia, który odbędzie się
16 października 2021 r. w parafii NMP Ostrobramskiej w Olsztynie ul.Pana Tadeusza 16a.
(Mile widziane słodkości)

Program dnia:
09.45 – przygotowanie do mszy św
10.00 – Eucharystia
10.50 – przerwa na kawę
11.15 – spotkanie w grupach
12.00 – przerwa na kawę
12.15 – spotkanie w grupach
13.00 – przerwa na kawę
13.15 – podsumowanie pracy w grupach
14.00 – ogłoszenia i informacje pary diecezjalnej
14.15 – błogosławieństwo i rozesłanie

Alina i Jan Pilipienko
Ks Mariusz Grabas

INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE W LIPCU, SIERPNIU I WRZEŚNIU 2021

1994. Módlmy się o światło Ducha Świętego i pomoc w ukończeniu historii Domowego Kościoła archidiecezji warmińskiej.

1995.Módlmy się w intencji małżeństw naszej wspólnoty, które w lipcu obchodzą jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa, aby z pomocą Bożą małżonkowie pogłębiali wzajemną miłość i byli świadkami mocnej wiary dla swoich dzieci i swoim otoczeniu.

1996. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Ryszarda, pomyślne działanie medyczne oraz o wsparcie duchowe i siły dla Ani w znoszeniu zaistniałej sytuacji.

1997. módlmy się w intencji Henryka o łaskę wiary, nadziei i miłości wyzwolenie z alkoholu, zdrowie duchowe i fizyczne.

1998. Módlmy się w intencji Poli, prosząc o łaskę zdrowia dla niej, potrzebne siły w życiu codziennym,zrozumienie i zgodę oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

1999. Módlmy się w intencji małżeństw Domowego Kościoła w naszej archidiecezji, które w sierpniu obchodzą jubileusze ślubów, aby ich miłość wzrastała a rodziny były Bogiem silne.

2000. O łaskę pracy dla syna, bratanicy oraz żony siostrzeńca.

2001. W intencji zmarłej Janiny Zadroga ( mamy Ani Musik) o łaskę życia wiecznego.

2002. Módlmy się o Boże błogosławieństwo w wychowywaniu dzieci dla Hani i Mateusza oraz Kasi i Mateusza.

2003.Módlmy się o zgodne z wolą Boża przeżywanie czasu narzeczeństwa przez Anię i Tomka oraz Karolinę i Krystiana.

2004. Módlmy się o dary Ducha Świętego dla ks. Wiesława w pisaniu świadectwa z czasu posługi moderatora diecezjalnego.

2005. Módlmy się w intencji Eugenii i Lucjana Jędrychowskich z okazji 50-lecia sakramentu małżeństwa, prosząc o Boże błogosławieństwo dla nich i całej rodziny, zdrowie i potrzebne łaski na dalsze wspólne lata oraz opiekę Matki Bożej i świętego Józefa.

2006. Z okazji 40-lecia sakramentu małżeństwa Grażyny i Roberta Niedźwieckich prosimy Boga o potrzebne łaski dla nich na dalsze lata wspólnego życia ,trwanie we wzajemnej miłości i opiekę Świętej Rodziny.

2007. Módlmy się za wszystkie małżeństwa Domowego Kościoła, które we wrześniu obchodzą jubileusze ślubów, ab ich wzajemna miłość stale się pogłębiała, a Pan Bóg błogosławił każdego dnia im i ich rodzinom.

2008. Módlmy się w intencji Krystyny o łaskę zdrowia, powrót do sprawności po przebytych udarach oraz błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla niej i jej rodziny.

2009. Prosimy o zdrowie dla Anny, która zmaga się z boleriozą oraz potrzebne łaski Boże na każdy dzień dla niej i jej rodziny.

2010.Módlmy się za Macieja o łaskę wiary, nadziei i miłości, aby Jezus Chrystus królował w jego sercu.

2011.Módlmy się w intencji Mateusza, aby obronił pracę doktorską.

2012. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił dla małżeństwa Grzegorza i całej jego rodziny oraz bliskim im osobom..

2013. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Elżbiety.

2014.Módlmy się o udaną operację dla Jana oraz o potrzebne łaski dla niego i rodziny.

2015. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Michała oraz wszelkie potrzebne łaski dla jego rodziny.

2016. Módlmy się w intencji ks. Cezarego, małżeństw które 26.09.2021 r. w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa będą głosić świadectwa oraz wszystkich, którzy usłyszą o wspólnocie Domowego Kościoła, aby niedziela świadectw przyniosła błogosławione owoce.

2017.Módlmy się w intencji małżeństw, które przyjdą na wieczór małżeński2.10.2021r. Do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby Pan Bóg obdarzył wszystkich potrzebnymi łaskami.

2018.Módlmy się w intencji Radka, którego stan jest krytyczny prosząc o zdrowie i wolę Boga, dużo siły i opiekę Matki Bożej dla jego żony i dzieci.

2019. Módlmy się o dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla Barbary i jej rodziny.

2020. Módlmy się w intencji Antoniego, który jest ciężko chory na covid-19, o łaskę zdrowia, potrzebne siły dla niego i rodziny oraz błogosławieństwo Boże każdego dnia.

2021. Módlmy się o zdrowie i właściwą diagnozę lekarską dla Krystyny oraz o potrzebne łaski Boże dla niej i rodziny.

2022. Módlmy się w intencji rekolekcji ONŻ III stopnia, które mają odbyć się w Olsztynie w lipcu 2022roku, aby Pan Bóg błogosławił w przygotowaniach i obdarzył potrzebnymi łaskami wszystkie osoby, które będą brały w nich udział.

Msze św. wspólnotowe w parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie, w pierwszą niedzielę miesiąca ( najbliższa 3.10.2021r.) o godz.11.30,

wspólny Różaniec o godz. 11.00 ( górny kościół).

Intencje modlitewne można zgłaszać telefonicznie 89 5426452 lub na adres e-mail (zakładka DIAKONIE- KONTAKT DIAKONIA MODLITWY).

Serdecznie pozdrawiamy

Halina i Janusz Chowaniec

HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC X, XI, XII 2021

ZGLOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY

MSZA ŚWIĘTA WSPÓLNOTOWA

Serdecznie zapraszamy wspólnotę DK na Mszę Św w pierwszą niedzielę m-ca 3 października 2021r godz 11.30 (górny kościół) parafia  Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie . 
Intencja Mszy Św : Za małżeństwa które w danym miesiącu obchodzą swoje jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa.
Diakonia Modlitwy zaprasza na wspólny różaniec przed Mszą Św o godz 11.00 (górny kościół).

Ala i Janek Pilipienko – para diecezjalna

PODZIĘKOWANIE

KOCHANI
26.09.2021  roku odbyła się Niedziela Świadectw, tym razem
w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie.
Bardzo dziękujemy ks. dr Cezaremu Opalachowi za wygłoszoną w tym dniu homilię.
Serdeczne Bóg zapłać  Halinie i Januszowi Chowaniec, Grażynie i Robertowi Niedźwieckim, Asi i Pawłowi Letko oraz Gosi i Pawłowi Woźnickim za przybliżenie naszej wspólnoty poprzez wypowiedziane świadectwo.

Alina i Janek Pilipienko – Para Diecezjalna
Gosia i Mirek Andruszkiewicz – Diakonia Ewangelizacji

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE

Kochani!
Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Ewangelizacyjne.

Termin: 10-14.11.2021 r.

Miejsce: Dom Rekolekcyjno-Wczasowy Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny w
Krynicy Morskiej, ul. Teleexpressu 6, położony jest około 250 metrów od
morza, do którego z domu prowadzi piękny pasaż (promenada).

Prowadzący: ks. dr Cezary Opalach

Koszt uczestnictwa:
– dorośli 495,00 od osoby
– dzieci od 3 lat do 12 lat – 300,00 zł
– dzieci do 3 lat 50,00

Zgłoszenia przyjmują: Gosia i Mirek Andruszkiewicz tel. 609656274,
adres mail: mikrocom@yupo.pl

WIECZÓR MAŁŻEŃSKI

„Kocha się naprawdę i do końca” – Święty Jan Paweł II

02.10.2021 godz. 18.00

Wspólnota Domowego Kościoła, gałąź rodzinna ruchu Światło Życie oraz
Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Olsztynie, ul. Mickiewicza 10
serdecznie zapraszają małżonków na:

WIECZÓR MAŁŻEŃSKI – w programie:

– Msza Święta w intencji małżeństw z uroczystym odnowieniem przyrzeczeń
małżeńskich,

– Randka małżeńska z poczęstunkiem

Otoczmy modlitwą to dzieło i wszystkie małżeństwa, które będą miały
możliwość usłyszenia o Domowym Kościele i być może skorzystają z
zaproszenia do wspólnoty.

Gosia i Mirek Andruszkiewicz – Diakonia Ewangelizacji
Alina i Janek Pilipienko – Para Diecezjalna

NIEDZIELA ŚWIADECTW

Droga Wspólnoto

26.09.2021 r. w Olsztynie, w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
odbędzie się Niedziela Świadectw.
Homilie podczas Mszy Św. o godz.: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00,
17.00 i 19.00 wygłosi ks. dr Cezary Opalach.

Otoczmy modlitwą Ewangelizatorów, ks. Cezarego a także wszystkie
małżeństwa, które będą miały możliwość usłyszenia o Domowym Kościele i
być może skorzystają z zaproszenia do wspólnoty.

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” ( Łk 10, 2)

Gorąco prosimy o zaangażowanie się małżeństw do gotowości dania
świadectwa. Podzielenia się tym, co daje naszemu małżeństwu, rodzinie
bycie we wspólnocie, jakimi darami i łaskami Pan Jezus Nas obdarza, jak
odmienia nasze życie.

Małżeństwa, które zechcą dołączyć prosimy aby swoje świadectwa
przesłały  do ks. Cezarego Opalacha na adres mail:
cezary.opalach@uwm.edu.pl

Gosia i Mirek Andruszkiewicz – Diakonia Ewangelizacji