KURS DLA PSAŁTERZYSTÓW

W sobotę,  20.05.2017,  w kaplicy seminaryjnej w Redykajnach odbyła się uroczysta Eucharystia na zakończenie kursu dla psałterzystów archidiecezji warmińskiej. Podczas niej ja i Andrzej Tomporowski otrzymaliśmy z rąk wicerektora seminarium ks.Wojciecha Kotowicza (ks.arcybiskup nie mógł być obecny) błogosławieństwo na dalszą posługę oraz legitymacje psałterzysty.Kurs dla Psałterzystów został zorganizowany przez Archidiecezjalną Szkołę Muzyki Kościelnej w Olsztynie oraz Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Warmińskiej, odbywał się  w siedzibie Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Redykajnach w cyklu spotkań raz w miesiącu. Zajęcia były prowadzone przez wykładowców ASMK, m.in. ś.p. ks.Piotra Podolaka, s.M.Dolores Nowak, Krzysztofa Podolaka.

Zachęcamy wszystkich pragnących rozwijać swoje umiejętności wokalne w zakresie pełnienia posługi psałterzysty w swoich parafiach i wspólnotach do udziału w kolejnych edycjach kursu.

Pozdrawiamy gorąco
Monika i Bogdan Kolz

2

1

KALISZ 2017

Szczęść Boże!

Za nami kolejna pielgrzymka DK do Kalisza.

Bardzo dziękujemy tym, którzy dzielili z nami radość obecności w sanktuarium św. Józefa. Z pewnością był to bardzo owocny czas – czas wsłuchiwania się w głos Pana Boga oraz człowieka. Niech Pan Bóg wszystkim wynagrodzi trud i błogosławi w codziennej formacji w małżeństwie i rodzinie. 

Relację i zdjęcia ze spotkania można zobaczyć na stronach:

http://www.dk.oaza.pl/aktualnosci/xx-pielgrzymka-dk-do-sanktuarium-sw-jozefa-w-kaliszu/

http://www.radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/xx-pielgrzymka-rodzin-domowego-kosciola

http://swidnica.gosc.pl/doc/3908392.Ogolnopolska-pielgrzymka-Domowego-Kosciola-po-raz-20-u-sw-Jozefa 

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w jakąkolwiek posługę, szczególnie dziękujemy filii śląskiej za posługę diakonii muzycznej oraz diakonii liturgicznej (z archidiecezji lubelskiej) oraz jak zwykle dziękujemy niezawodnym gospodarzom z diecezji kaliskiej.

Podczas przerw zebrano prawie 2.200 zł. na inicjatywę „Rodzina rodzinie – pomoc rodzinom syryjskim”. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać. 

Kto chciałby się jeszcze włączyć, to do końca czerwca można wpłacać ofiary na konto, na które dokonywane są wszystkie wpłaty DK:

13 1560 1108 0000 9060 0019 2403 z dopiskiem: Syria 

Następna pielgrzymka do Kalisza już za rok – 26 maja 2018. Koniecznie zapiszcie już w Waszych kalendarzach oraz w kalendarzach pracy rocznej. 

Podczas pielgrzymki można było zakupić zebrane wydanie listów kręgu centralnego. Materiał można nabywać w Wydawnictwie Światło-Życie: wydawnictwo@wydawnictwo-oaza.pl 

Wszystkich pozdrawiamy i do zobaczenia, pewnie z wieloma z Was, podczas COM-u w Krościenku,

Kasia i Paweł Maciejewscy

LIST EPISKOPATU POLSKI Z OKAZJI 100. ROCZNICY OBJAWIEŃ FATIMSKICH

Drodzy Bracia i Siostry!

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca uwagę na jedną z istotnych cech zbawczej miłości, mianowicie na jej związek z Bożymi przykazaniami. „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. (…) Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje” (J, 14,15.21). Miłość uwidacznia się przez zachowywanie przykazań i gwarantuje prawdziwe zjednoczenie z Bogiem w Zmartwychwstałym Chrystusie.

Narastający obecnie deficyt miłości, z równoczesnym lekceważeniem przykazań, sprawia, że żyjemy w świecie naznaczonym głębokimi podziałami i wrogością. Warto o tym przypomnieć w roku, w którym obchodzimy jubileusz setnej rocznicy objawień Matki Bożej, które miały miejsce w Fatimie od 13 maja do 13 października 1917 roku. Objawienia te należą do najbardziej znaczących w życiu Kościoła i nie tracą dziś nic ze swojej aktualności. Świadczy o tym niezwykłe zainteresowanie Fatimą ludu Bożego wraz ze swymi pasterzami, inspirowanymi nauczaniem papieży, zwłaszcza św. Jana Pawła II. Papież Polak włączył w poczet błogosławionych dwoje dzieci fatimskich: Hiacyntę i Franciszka, zaś czcigodną Sługę Bożą, siostrę Łucję, przyjmował na audiencjach i korespondował z nią aż do jej śmierci. Troje dzieci z Fatimy, mimo ich bardzo młodego wieku, pozostawiło nam świetlany przykład miłości Boga, modlitwy i cierpienia, ofiarowanych w potrzebach Kościoła i świata, zwłaszcza w intencji nawrócenia grzeszników, zachowywania przykazań Dekalogu oraz wybawienia nas od wojny. W świetle tych objawień Kościół rozeznaje znaki czasu.

1. Wobec znaków czasu

Celem objawień Maryjnych, w szczególności tych w Fatimie, jest ukazanie i wyjaśnienie znaków czasu w dobie kryzysu wiary. W odczytywaniu owych znaków ważną rolę pełni Maryja, Matka Zbawiciela, kiedy wzywa wciąż na nowo do realizowania woli Bożej, jako jedynej gwarancji zachowania ładu i pokoju na świecie. Przykład dzieci fatimskich, pełnych szlachetnej prostoty i zawierzenia Bogu, jest żywym przypomnieniem o absolutnym prymacie Boga w życiu i pełnieniu Jego woli od najmłodszych lat aż do spotkania z Nim w chwale nieba. Gdy zawodzi mądrość „wielkich” tego świata, Najlepszy Ojciec w niebie po raz kolejny w dziejach ludzkości posługuje się głosem „maluczkich”, by przypomnieć o najważniejszych sprawach człowieka i świata.

2. Odpowiedź papieży na orędzie fatimskie

W dzieło odczytywania przesłania orędzia z Fatimy włączali się wszyscy kolejni papieże, dostrzegając w nim wyraz Bożego miłosierdzia dla ratowania świata. Wolno nam jednak powiedzieć, że szczególne zasługi na tym polu pozostawił św. Jan Paweł II.

Papieżowi ocalonemu z zamachu za przyczyną Pani Fatimskiej w dniu 13 maja 1981 roku, niezwykle bliska była sprawa Rosji i rozpadających się struktur komunizmu. Toteż 25 marca 1984 roku dokonał on Aktu poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, obejmując nim szczególnie „tych ludzi i te narody, które tego najbardziej potrzebują”. Według wewnętrznego natchnienia siostry Łucji, dopiero poprzez ten Akt zostało spełnione życzenie Matki Bożej, ponieważ dokonano zawierzenia publicznie i w jedności z wszystkimi biskupami świata. Nasz wielki rodak w sobotę 13 maja, w Jubileuszowym Roku 2000 włączył do grona błogosławionych Franciszka i Hiacynty a czerwcu tego samego roku ujawnił trzecią część tajemnicy fatimskiej.

Benedykt XVI, najbliższy współpracownik św. Jana Pawła II, podczas pielgrzymki do Fatimy 13 maja 2010 roku stwierdził, że „łudziłby się ten, kto by sądził, że misja Fatimy została zakończona”. Dlatego akcentował z całą mocą, że orędzie z Fatimy powinno być podjęte przez każdego wyznawcę Chrystusa.

Papież Franciszek podczas uroczystości jubileuszowych, upamiętniających setną rocznicę objawień fatimskich, 13 maja 2017 r. kanonizował Franciszka i Hiacyntę.

3. Aktualność przesłania fatimskiego

Według przekazu Sługi Bożej, siostry Łucji, Pani Fatimska wskazuje na dwie drogi ocalenia świata. Pierwszą z nich jest powrót do Ewangelii oraz osobiste wejście na drogę nawrócenia i pokuty. Jest to droga, którą zaplanował Bóg zachęcając przez swego Jednorodzonego Syna do modlitwy ekspiacyjnej w intencji nawrócenia grzeszników. W czasach, kiedy Bóg jest znieważany, prawa Boże deptane a świat pogrąża się w ciemności zła, konieczne jest zadośćuczynienie Bogu w Chrystusie, zgodnie ze słowami Matki Bożej wypowiedzianymi do dzieci z Fatimy: „Ofiarujcie się za grzeszników i powtarzajcie wielokrotnie – zwłaszcza gdy będziecie podejmowali jakąś ofiarę – «O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi»” (Objawienie z 13 lipca 1917 roku).

Jeżeli jednak zabraknie osobistego i wspólnotowego zadośćuczynienia – ostrzegała Maryja – Bóg poprowadzi ludzkość inną drogą ratowania świata, poprzez bolesne oczyszczenie: cierpienia, prześladowania, wojny i śmierć. Wtedy liczni chrześcijanie dołączą do ukazanej w „trzeciej tajemnicy” fatimskiej wielkiej rzeszy kapłanów, osób zakonnych i świeckich wyznawców Chrystusa, podążających pokornie za papieżem. Jak wiemy ze wspomnianej wizji, wszyscy oni przemienili się w orszak męczenników, za którymi postępowali aniołowie, zbierający do kryształowego naczynia krew męczenników, zjednoczonych w swej śmierci z odkupieńczą śmiercią Chrystusa, a wszystko działo się pod wielkim krzyżem na wzgórzu za miastem, będącym symbolem Golgoty.

4. Podejmijmy przesłanie z Fatimy!

Orędzie fatimskie kierowane jest nieprzerwanie do całego Kościoła. W naszej Ojczyźnie żywo pielęgnowany jest kult Pani Fatimskiej, której figura peregrynowała w wybranych parafiach każdej diecezji od 14 października 1995 roku do 11 października 1996 roku. Oby Pan Bóg dał naszej ojczyźnie łaskę odwagi do wielkiej duchowej odnowy, celem zachęty i oparcia moralnego także dla innych narodów. Zależy to jednak od tego, czy nam wszystkim nie zabraknie żywej wiary i wytrwałości. Kto pragnie przyjąć orędzie fatimskie, niech nie lęka się wstąpienia na drogę ewangelicznej odnowy życia, pokuty i modlitwy wynagradzającej za nawrócenie błądzących.

Przyjęcie orędzia z Fatimy wyraża się ponadto we włączeniu się w odprawianie pierwszych sobót miesiąca. Każdy, kto przez pięć kolejnych pierwszych sobót będzie w stanie łaski uświęcającej, przyjmie Komunię św. i odmówi część różańca św., rozważając w zjednoczeniu z Matką Bożą tajemnice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy świata, stanie się nie widzem, ale czynnym uczestnikiem tego orędzia. Będzie wówczas gotowy przyjąć Serce Maryi za wzór dla swojego życia duchowego w przymierzu dwóch serc: Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.

Dnia 8 września 1946 roku na Jasnej Górze biskupi polscy, pod przewodnictwem kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski, dokonali Aktu poświęcenia naszej ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi. Wzorując się na tamtym epokowym wydarzeniu Episkopat Polski w jubileuszowym roku setnej rocznicy objawień, 6 czerwca br., podczas zebrania plenarnego odnowi Akt poświęcenia. Będzie to miało miejsce w pallotyńskim sanktuarium na Krzeptówkach, zwanym potocznie „Polską Fatimą”. Następnie zostanie on ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie w święto narodzenia Matki Bożej, 8 września 2017 roku.

Umiłowani Bracia i Siostry!

Błagając o zbawienne owoce jubileuszu setnej rocznicy objawień fatimskich, módlmy się słowami sługi Bożego Piusa XII z 31 października 1942 roku: „Matko nas wszystkich i Królowo świata, poświęcamy siebie na zawsze Twemu Niepokalanemu Sercu, by Twoja miłość i opieka mogły przyśpieszyć tryumf Królestwa Bożego, a wszystkie narody, żyjąc w pokoju ze sobą i z Bogiem, mogły nazywać Cię Błogosławioną i śpiewać wraz z Tobą od krańca do krańca ziemi Magnificat uwielbienia, miłości i wdzięczności wobec Serca Jezusowego, jedynego źródła Prawdy, Życia i Pokoju”.

Powierzając wszystkich wstawiennictwu Pani Fatimskiej, z serca Wam błogosławimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce
obecni na 375. Zebraniu Plenarnym KEP
w Warszawie, w dniu 14 marca 2017 r.

Zdjęcie ilustracyjne: M.Mazur/episkopat.pl

 

WSPOMNIENIA Z REKOLEKCJI

W Domowym Kościele jesteśmy od wielu lat. Uczestniczyliśmy w wielu różnych rekolekcjach organizowanych przez ten Ruch i zawsze było to dla nas bardzo budujące przeżycie. Na początku maja tego roku udało nam się pojechać na rekolekcje do Głotowa. Rekolekcje krótkie, ORAR II stopnia, ale jechaliśmy na nie z radością i oczekiwaniem. Mieliśmy nadzieję, że jak wcześniej, przeżyte rekolekcje umocnią nas na drodze do Ojca. Rzeczywistość przerosła nasze oczekiwania.

Czego doświadczyliśmy i czego się dowiedzieliśmy? Wszystkiego nie da się opisać, ale hasłowo można wymienić:

– poczucie wspólnoty z innymi ludźmi, nie tylko uczestnikami Domowego Kościoła;

– odkrycie na nowo charyzmatu Domowego Kościoła poprzez nawiązanie do źródeł, do historii Ruchu Światło-Życie i DK;

– przypomnienie kto to taki Animator Rodzin, a właściwie Para Animatorska, jakie są jej zadania, gdzie może szukać pomocy w przypadku trudności. Para prowadząca spotkania formacyjne – Monika i Bogdan Kolz – nie tylko zaprezentowali nam pięknie przygotowaną prezentację, ale przede wszystkim podzielili się z nami swoim doświadczeniem i przeżyciami związanymi i z Domowym Kościołem i z animowaniem Kręgu. Dali świadectwo, jak wiele radości może przynieść służenie innym;

– przypomnienie przez parę rejonową Małgosię i Pawła Woźnickich jak powinno przebiegać wzorcowe spotkanie Kręgu Domowego Kościoła;

– poznanie historii Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Głotowie oraz znajdującej się tam Kalwarii. Historię tę w niezwykle barwny sposób opowiedział nam zawołany gawędziarz i skarbnica wiedzy – proboszcz tutejszej Parafii ksiądz Marek Proszek;

– udział w nabożeństwie paschalnym Droga Światła. Jest to nabożeństwo oparte na rozważaniu wydarzeń od Zmartwychwstania Pańskiego do Zesłania Ducha Świętego. Przybliżył je nam i poprowadził ks. dr Wojsław Czupryński, moderator diecezjalny;

– dar wspólnego chwalenia Boga śpiewem pod przewodnictwem pary diecezjalnej Małgosi i Janusza Szczerbów, którzy będąc organizatorami tych rekolekcji pełnili również posługę diakonii muzycznej. Nieoceniona była też w tym względzie pomoc księdza Wojsława.

W ciągu kilku dni otrzymaliśmy od Pana tak wiele, że długo by jeszcze pisać. Dzięki tym wszystkim darom wyjechaliśmy z Głotowa pełni wiedzy i zapału do służby w Diakonii Domowego Kościoła.

                                                                                                   Ewa i Andrzej Wawroniowie