ODESZŁA DO PANA

Z głębokim żalem zawiadamiamy że dnia 27 lutego 2023 r. zmarła Śp. Irena Łempicka
Mama Bożenki a Teściowa Grzegorza – Jarmużewskich z Mrągowa.

Wyprowadzenie ciała z Domu Pogrzebowego ”HERMES” odbędzie się 02 marca o godz.10:45
Msza Święta Pogrzebowa odprawiona zostanie o godz.11:00 w Kościele Ojca Pio.
Różaniec w Kaplicy ”HERMES” odmówiony zostanie dnia 01 marca o godz. 18:00
oraz 02 marca o godz. 10:00.

Łącząc się w żalu i smutku składamy kondolencje i wyrazy współczucia
dla Bożenki i Grzegorza Jarmużewskich.

Alina i Jan Pilipienko- para diecezjalna

Ks. Mariusz Grabas- moderator diecezjalny

wraz z całą wspólnotą Domowego Kościoła.

SPOTKANIE OPŁATKOWE DK REJONU MRĄGOWSKIEGO 2023

Spotkanie opłatkowe rejonu mrągowskiego Domowego Kościoła Anno Domini 2023

W trzecią niedzielę Roku Pańskiego 2023 mrągowska wspólnota Domowego Kościoła spotkała się na 37 w swej historii spotkaniu opłatkowym. Po raz pierwszy poza Mrągowem, w gościnnych progach parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Pieckach.

Sumę parafialną sprawował proboszcz, a zarazem moderator miejscowego kręgu Domowego Kościoła, ks. Eugeniusz Pipała wraz z wikarym ks. Michałem Ułanowskim. We Mszy Świętej, oprócz miejscowej służby liturgicznej, uczestniczył też czynnie pieckowski krąg Domowego Kościoła.

Ewangelię o Duchu Świętym spoczywającym na Jezusie odczytał ks. Michał, a ks. Eugeniusz wygłosił opartą na niej homilię. Na początku przybliżył nam trwający w Kościele okres zwykły z zielonym kolorem szat liturgicznych. W tym roku w niedziele tego okresu słuchać będziemy Ewangelii wg św. Mateusza. Ewangelista „pragnie umacniać naszą wiarę przez poznawanie słowa Bożego i pozwalanie, by ono nas kształtowało, abyśmy stawali się Chrystusowi”.

Przywołał postać św. Ireneusza, który porównał Boży zamysł stworzenia i zbawienia do muzyki. Pan Bóg był dla ojca Kościoła „jak symfonia, która składa się z różnych tematów, rozwijających się w czasie i tworzących harmonijną, pięknie brzmiącą całość. Zadaniem człowieka jest wsłuchać się w tę Boską muzykę i tak prowadzić swoje życie, żeby wpasowało się ono w zamierzoną harmonię”.

Wskazał, że „Jan Chrzciciel miał słuch doskonały. Wiedział, kiedy wyjść z cienia, aby stać się prorokiem. Wiedział też równocześnie, kiedy zejść, aby sobą nie przysłonić Tego, który ma moc zbawienia. Którego przyszedł ogłosić, pokazać, zwiastować – Jezusa Chrystusa”.

Witając zaś przybyłych do Bożonarodzeniowo wystrojonej świątyni członków Domowego Kościoła podkreślił, że jest to wspólnota otwarta i serdecznie zaprosił zebranych do wstępowania w jej szeregi.

Po uczcie duchowej przeszliśmy do nowo oddanej sali przy rozbudowującym się kościele, w której dopiero co, na tę okoliczność, powieszono piękny, duży krzyż.

Zebranych powitała para rejonowa, która podziękowała wszystkim za przybycie i zaangażowanie
w przygotowanie spotkania oraz złożyła gratulacje z okazji jubileuszu 40-lecia zawarcia sakramentu małżeństwa Teresie i Krzysztofowi Sobieskim.

Po odczytaniu przez gospodarza parafii wigilijnej Ewangelii nastąpiły długo trwające życzenia znanych, jak też dziś poznanych osób w rejonowym gronie. A były to życzenia szczególne, bo wypowiadane
i przyjmowane w jubileuszowym roku 50-lecia Domowego Kościoła. Był to też czas częstowania się słodkościami przy ciepłej kawie lub herbacie oraz prowadzenia rozmów o wielu istotnych dla nas sprawach.

A przybycie do licznej grupy dzieci oraz księży moderatorów Świętego Mikołaja poprzedziło w tym roku zjawienie się wysłanego przez niego anioła, który zorganizował oczekiwanie na specjalnego gościa.

Śpiew kolęd i pastorałek wspierany był grą dzieci na instrumentach muzycznych. Podczas popisów muzycznych i poetyckich przed Biskupem z Miry ruszyło na całego filmowanie i fotografowanie. Radość ze spotkania kilku pokoleń przywoływało w pamięci oazowych weteranów lata dawnych opłatków
z dorosłymi już dziś dziećmi.

Oprócz dwóch pieckowskich duchownych w sali pojawił się jeszcze trzeci, pełniący od jesieni posługę dziekana dekanatu mrągowskiego, ks. Robert Kaniowski, któremu przypadło udzielenie wszystkim końcowego błogosławieństwa, posyłającego nas na dalsze, twórcze przeżywanie radości z Bożego Narodzenia w naszych małżeństwach i w naszych rodzinach.

Tekst: Grzegorz Joachim Jarmużewski

Współpraca: Michał Jóźwin, Arkadiusz Sowiński

Zdjęcia: Alicja Sowińska, Grzegorz Joachim Jarmużewski

INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE W STYCZNIU 2023

2142. Módlmy się w intencji małżeństw, które w styczniu 2023 roku obchodzą kolejne rocznice zawarcia sakramentów małżeństwa, aby małżonkowie pogłębiali wzajemną miłość i wierność oraz byli świadkami życia chrześcijańskiego w rodzinach i otoczeniu.

2143. Módlmy się w intencji Marty o łaskę zdrowia ,przywrócenia słuchu i pomyślne leczenie oraz ulgę w cierpieniu. Aby Bóg wspierał jej małe dzieci i męża.

2144. Módlmy się w intencji Agnieszki i Zuzi o łaskę żywej wiary.

2145. Módlmy się o łaskę zdrowia dla chrześniaka Mateusza.

2146. Polecam modlitwie zdrowie wnuków Dawida, Anastazji, Szymona i dziecka poczętego . Proszę również o zdrowie duszy, ducha i ciała dla Anny, Cezarego , Małgorzaty, Bartosza. Polecam Panu Bogu zdrowie i życie męża i swoje prosząc również o błogosławieństwo w życiu , pracy dla męża,córki, syna, synowej, zięcia i swoje.

2147. Módlmy się w intencji rekolekcji OR III stopnia które mają odbyć się w lipcu 2023 roku w Gietrzwałdzie , aby Matka Boża Gietrzwałdzka wypraszała potrzebne łaski na czas tworzenia diakonii i wszystkich przygotowań, za uczestników, aby to było Boże dzieło nie nasze.

2148. Módlmy się w intencji 3-letniej Alicji Marii o łaskę zdrowia i potrzebne łaski Boże dla rodziny.

2149. Prosimy o łaskę zdrowia dla Marii i Ryszarda oraz błogosławieństwo Boże dla rodziny.

2150. Módlmy się w intencji Natalii i Mateusza o daru Ducha Świętego , opiekę Matki Bożej, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla nich i ich dzieci.

2151. Prosimy o potrzebne łaski Boże, dary Ducha Świętego,zdrowie dla Pawła.

2152. Módlmy się o zdrowie dla Marysi i potrzebne łaski Boże dla jej rodziców.

2153. Módlmy się w intencji Dominika prosząc o łaskę wiary, nadziei i miłości, zdrowie i błogosławieństwo Boże w każdym dniu.

2154. Módlmy się o ulgę w cierpieniu i spokojną śmierć w rękach patrona dobrej śmierci św Józefa oraz Królowej Matki Miłosierdzia dla Kamili.

Intencje modlitewne można zgłaszać telefonicznie ( 89 5426452 ) lub na adres e- mail dostępny w zakładce DIAKONIE KONTAKT ( DIAKONIA MODLITWY).

Zachęcamy osoby z naszej wspólnoty, które nie są w diakonii modlitwy, aby włączyły się do niej. Codziennie małżeństwo lub jedna osoba odmawia jedną tajemnicę Różańca przez miesiąc według harmonogramu. Modlimy się we wszystkich zgłoszonych intencjach.

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy

Halina i Janusz Chowaniec

HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC I, II, III 2023 r.

ZGŁOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY