INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE W STYCZNIU 2023

2142. Módlmy się w intencji małżeństw, które w styczniu 2023 roku obchodzą kolejne rocznice zawarcia sakramentów małżeństwa, aby małżonkowie pogłębiali wzajemną miłość i wierność oraz byli świadkami życia chrześcijańskiego w rodzinach i otoczeniu.

2143. Módlmy się w intencji Marty o łaskę zdrowia ,przywrócenia słuchu i pomyślne leczenie oraz ulgę w cierpieniu. Aby Bóg wspierał jej małe dzieci i męża.

2144. Módlmy się w intencji Agnieszki i Zuzi o łaskę żywej wiary.

2145. Módlmy się o łaskę zdrowia dla chrześniaka Mateusza.

2146. Polecam modlitwie zdrowie wnuków Dawida, Anastazji, Szymona i dziecka poczętego . Proszę również o zdrowie duszy, ducha i ciała dla Anny, Cezarego , Małgorzaty, Bartosza. Polecam Panu Bogu zdrowie i życie męża i swoje prosząc również o błogosławieństwo w życiu , pracy dla męża,córki, syna, synowej, zięcia i swoje.

2147. Módlmy się w intencji rekolekcji OR III stopnia które mają odbyć się w lipcu 2023 roku w Gietrzwałdzie , aby Matka Boża Gietrzwałdzka wypraszała potrzebne łaski na czas tworzenia diakonii i wszystkich przygotowań, za uczestników, aby to było Boże dzieło nie nasze.

2148. Módlmy się w intencji 3-letniej Alicji Marii o łaskę zdrowia i potrzebne łaski Boże dla rodziny.

2149. Prosimy o łaskę zdrowia dla Marii i Ryszarda oraz błogosławieństwo Boże dla rodziny.

2150. Módlmy się w intencji Natalii i Mateusza o daru Ducha Świętego , opiekę Matki Bożej, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla nich i ich dzieci.

2151. Prosimy o potrzebne łaski Boże, dary Ducha Świętego,zdrowie dla Pawła.

2152. Módlmy się o zdrowie dla Marysi i potrzebne łaski Boże dla jej rodziców.

2153. Módlmy się w intencji Dominika prosząc o łaskę wiary, nadziei i miłości, zdrowie i błogosławieństwo Boże w każdym dniu.

2154. Módlmy się o ulgę w cierpieniu i spokojną śmierć w rękach patrona dobrej śmierci św Józefa oraz Królowej Matki Miłosierdzia dla Kamili.

Intencje modlitewne można zgłaszać telefonicznie ( 89 5426452 ) lub na adres e- mail dostępny w zakładce DIAKONIE KONTAKT ( DIAKONIA MODLITWY).

Zachęcamy osoby z naszej wspólnoty, które nie są w diakonii modlitwy, aby włączyły się do niej. Codziennie małżeństwo lub jedna osoba odmawia jedną tajemnicę Różańca przez miesiąc według harmonogramu. Modlimy się we wszystkich zgłoszonych intencjach.

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy

Halina i Janusz Chowaniec

HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC I, II, III 2023 r.

ZGŁOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY