WIECZÓR MAŁŻEŃSKI

„Kocha się naprawdę i do końca” – Święty Jan Paweł II

07.11.2021 godz. 11.00
Wspólnota Domowego Kościoła, gałąź rodzinna ruchu Światło Życie oraz
Parafia bł. Anieli Salawy w Olsztynku serdecznie zapraszają małżonków na:

NIEDZIELĘ BŁOGOSŁAWIEŃSTW MAŁŻEŃSKICH – w programie:

– Msza Święta w intencji małżeństw z uroczystym odnowieniem przyrzeczeń
małżeńskich,

– Randka małżeńska z poczęstunkiem

Otoczmy modlitwą to dzieło i wszystkie małżeństwa, które będą miały
możliwość usłyszenia o Domowym Kościele i być może skorzystają z
zaproszenia do wspólnoty.

Gosia i Mirek Andruszkiewicz – Diakonia Ewangelizacji
Alina i Janek Pilipienko – Para Diecezjalna

PODZIĘKOWANIE

KOCHANI
24.10.2021 roku odbyła się Niedziela Świadectw, tym razem
w Parafii bł. Anieli Salawy w Olsztynku.
Bardzo dziękujemy ks. dr Cezaremu Opalachowi za wygłoszoną w tym dniu homilię.
Świadectwo w tym dniu dali Basia i Zdzisław Gołaszewscy oraz Gosia i
Mirek Andruszkiewiczowie. Serdeczne Bóg zapłać za przybliżenie naszej
wspólnoty poprzez wypowiedziane świadectwo.

Alina i Janek Pilipienko – Para Diecezjalna
Gosia i Mirek Andruszkiewicz – Diakonia Ewangelizacji

ODESZŁA DO PANA

22 października odeszła do domu Ojca Zofia Olender mama Barbary Tabaka.
Różaniec w sobotę za moją Mamę w Kaplicy w Jednorożcu o godzinie 19. Jutro o godz. 15 (niedziela). W poniedziałek o 19.
Wyprowadzenie ciała we wtorek 26.10.2021 r. o godz. 10 z domu rodzinnego w Żelaznej Rządowej 28. Przewiezienie do Kościoła w Parciakach na Eucharystie i odprowadzenie na cmentarz.

Serdecznie prosimy o modlitwę w intencji zmarłej i Jej Rodziny.

Łącząc się w żalu i smutku składamy kondolencje i wyrazy współczucia.

Alina i Jan Pilipienko- para diecezjalna

Ks. Mariusz Grabas- moderator diecezjalny

wraz z całą wspólnotą Domowego Kościoła.

NIEDZIELA ŚWIADECTW

Kochani !

24.10.2021 r. w Olsztynku, w Parafii bł. Anieli Salawy
odbędzie się kolejna Niedziela Świadectw.
Homilie podczas Mszy Św. o godz.: 9.00, 11.00 i 17.00 wygłosi ks. dr Cezary Opalach.

Otoczmy modlitwą Ewangelizatorów, ks. Cezarego a także wszystkie
małżeństwa, które będą miały możliwość usłyszenia o Domowym Kościele i
być może skorzystają z zaproszenia do wspólnoty.

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” ( Łk 10, 2)

Małżeństwa, które zechcą dołączyć do DE prosimy aby swoje świadectwa
przesłały  do ks. Cezarego Opalacha na adres mail:
cezary.opalach@uwm.edu.pl

Gosia i Mirek Andruszkiewicz – Diakonia Ewangelizacji

DZIEŃ SKUPIENIA ANIMATORÓW – PODSUMOWANIE

16 października 2021 r. w parafii NMP Ostrobramskiej w Olsztynie odbył się dzień skupienia animatorów . Korzystaliśmy z gościnności Braci Mniejszych Kapucynów, a rolę gospodarzy miejsca pełniła para rejonowa Joanna i Piotr Wajler. W ciągu całego dnia, przewijało się hasło tego roku formacyjnego: „Prawda- Krzyż- Wyzwolenie”, stanowiące równocześnie jedną z głównych idei nauczania ks. Franciszka Blachnickiego, a data i miejsce spotkania kierowały również nasze myśli i modlitwy do św. Jana Pawła II.

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią, którą celebrował moderator diecezjalny Ks. Mariusz Grabas. Podczas homilii zachęcał do zaufania natchnieniom i prowadzeniu Ducha Świętego oraz odwagi w wyznawaniu wiary. Po Mszy Świętej odbyły się spotkania w grupach. Korzystając z tekstów autorstwa Ks. F.Blachnickiego ( List nr 17 – numer specjalny ( 1978 r.)) uczestnicy „powrócili do źródeł”, czyli analizowali obowiązki par animatorskich. Rozmowy dotyczyły ogólnej roli par animatorskich, dbania o życie wspólnotowe i apostolską otwartość kręgu oraz jego jedność z Ruchem Światło- Życie. Drugim równie ważnym zagadnieniem była rola kapłanów-moderatorów oraz ich współpraca z parami animatorskimi. W wymienionym powyżej Liście Sługa Boży Ks.Franciszek Blachnicki, pisał w 1978 roku: „ Współpraca kapłana z parą małżeńską (…) w ramach kręgu naszego ruchu- jest w Polsce czymś zupełnie nowym”. Warto było powrócić do wskazówek założyciela Domowego Kościoła, pisanych z takiej perspektywy, aby uświadomić sobie, jaka powinna być rola kapłanów w naszych kręgach, ale także ,jak krąg winien odnosić się do kapłana. Podczas rozmów nie zabrakło dzielenia się doświadczeniami, w tym napotykanymi trudnościami w posłudze animatora, co było szczególnie cenne dla par, pełniących te funkcję po raz pierwszy i „młodych stażem”. Taka różnorodność pozwoliła na owocną analizę zagadnień metodą metaplanu ( Jak jest ? Jak powinno być ? Dlaczego nie jest tak, jak powinno być ?) oraz sformułowanie wniosków. Podsumowania pracy w grupach dokonała para diecezjalna-Alinka i Janek Pilipienko. Dziękujemy za ten dzień, którego doświadczenia pozwolą nam wzrastać w wiedzy i umiejętnościach, by coraz lepiej służyć innym we wspólnocie Domowego Kościoła.

Tekst: Małgosia i Jacek Machura

Zdjęcia: Piotr Wajler

PODZIĘKOWANIE

KOCHANI!

02.10.2021 roku odbył się Wieczór Małżeński w Parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Olsztynie.
Bardzo dziękujemy ks. dr Cezaremu Opalachowi za wygłoszoną w tym dniu
homilię i poprowadzenie uroczystego odnowienia przysięgi małżeńskiej.
Serdeczne Bóg zapłać Dorocie i Piotrowi Jasińskim za przybliżenie naszej
wspólnoty poprzez wypowiedziane świadectwo.

Dziękujemy wszystkim małżeństwom, które upiekły ciasta, dziękujemy
wszystkim współorganizatorom, którzy włączyli się w przygotowanie tego
dzieła.

Alina i Janek Pilipienko – Para Diecezjalna
Gosia i Mirek Andruszkiewicz – Diakonia Ewangelizacji

DZIEŃ SKUPIENIA ANIMATORÓW

Serdecznie zapraszamy animatorów i chętnych na dzień skupienia, który odbędzie się
16 października 2021 r. w parafii NMP Ostrobramskiej w Olsztynie ul.Pana Tadeusza 16a.
(Mile widziane słodkości)

Program dnia:
09.45 – przygotowanie do mszy św
10.00 – Eucharystia
10.50 – przerwa na kawę
11.15 – spotkanie w grupach
12.00 – przerwa na kawę
12.15 – spotkanie w grupach
13.00 – przerwa na kawę
13.15 – podsumowanie pracy w grupach
14.00 – ogłoszenia i informacje pary diecezjalnej
14.15 – błogosławieństwo i rozesłanie

Alina i Jan Pilipienko
Ks Mariusz Grabas

INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE W LIPCU, SIERPNIU I WRZEŚNIU 2021

1994. Módlmy się o światło Ducha Świętego i pomoc w ukończeniu historii Domowego Kościoła archidiecezji warmińskiej.

1995.Módlmy się w intencji małżeństw naszej wspólnoty, które w lipcu obchodzą jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa, aby z pomocą Bożą małżonkowie pogłębiali wzajemną miłość i byli świadkami mocnej wiary dla swoich dzieci i swoim otoczeniu.

1996. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Ryszarda, pomyślne działanie medyczne oraz o wsparcie duchowe i siły dla Ani w znoszeniu zaistniałej sytuacji.

1997. módlmy się w intencji Henryka o łaskę wiary, nadziei i miłości wyzwolenie z alkoholu, zdrowie duchowe i fizyczne.

1998. Módlmy się w intencji Poli, prosząc o łaskę zdrowia dla niej, potrzebne siły w życiu codziennym,zrozumienie i zgodę oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

1999. Módlmy się w intencji małżeństw Domowego Kościoła w naszej archidiecezji, które w sierpniu obchodzą jubileusze ślubów, aby ich miłość wzrastała a rodziny były Bogiem silne.

2000. O łaskę pracy dla syna, bratanicy oraz żony siostrzeńca.

2001. W intencji zmarłej Janiny Zadroga ( mamy Ani Musik) o łaskę życia wiecznego.

2002. Módlmy się o Boże błogosławieństwo w wychowywaniu dzieci dla Hani i Mateusza oraz Kasi i Mateusza.

2003.Módlmy się o zgodne z wolą Boża przeżywanie czasu narzeczeństwa przez Anię i Tomka oraz Karolinę i Krystiana.

2004. Módlmy się o dary Ducha Świętego dla ks. Wiesława w pisaniu świadectwa z czasu posługi moderatora diecezjalnego.

2005. Módlmy się w intencji Eugenii i Lucjana Jędrychowskich z okazji 50-lecia sakramentu małżeństwa, prosząc o Boże błogosławieństwo dla nich i całej rodziny, zdrowie i potrzebne łaski na dalsze wspólne lata oraz opiekę Matki Bożej i świętego Józefa.

2006. Z okazji 40-lecia sakramentu małżeństwa Grażyny i Roberta Niedźwieckich prosimy Boga o potrzebne łaski dla nich na dalsze lata wspólnego życia ,trwanie we wzajemnej miłości i opiekę Świętej Rodziny.

2007. Módlmy się za wszystkie małżeństwa Domowego Kościoła, które we wrześniu obchodzą jubileusze ślubów, ab ich wzajemna miłość stale się pogłębiała, a Pan Bóg błogosławił każdego dnia im i ich rodzinom.

2008. Módlmy się w intencji Krystyny o łaskę zdrowia, powrót do sprawności po przebytych udarach oraz błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla niej i jej rodziny.

2009. Prosimy o zdrowie dla Anny, która zmaga się z boleriozą oraz potrzebne łaski Boże na każdy dzień dla niej i jej rodziny.

2010.Módlmy się za Macieja o łaskę wiary, nadziei i miłości, aby Jezus Chrystus królował w jego sercu.

2011.Módlmy się w intencji Mateusza, aby obronił pracę doktorską.

2012. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił dla małżeństwa Grzegorza i całej jego rodziny oraz bliskim im osobom..

2013. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Elżbiety.

2014.Módlmy się o udaną operację dla Jana oraz o potrzebne łaski dla niego i rodziny.

2015. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Michała oraz wszelkie potrzebne łaski dla jego rodziny.

2016. Módlmy się w intencji ks. Cezarego, małżeństw które 26.09.2021 r. w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa będą głosić świadectwa oraz wszystkich, którzy usłyszą o wspólnocie Domowego Kościoła, aby niedziela świadectw przyniosła błogosławione owoce.

2017.Módlmy się w intencji małżeństw, które przyjdą na wieczór małżeński2.10.2021r. Do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby Pan Bóg obdarzył wszystkich potrzebnymi łaskami.

2018.Módlmy się w intencji Radka, którego stan jest krytyczny prosząc o zdrowie i wolę Boga, dużo siły i opiekę Matki Bożej dla jego żony i dzieci.

2019. Módlmy się o dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla Barbary i jej rodziny.

2020. Módlmy się w intencji Antoniego, który jest ciężko chory na covid-19, o łaskę zdrowia, potrzebne siły dla niego i rodziny oraz błogosławieństwo Boże każdego dnia.

2021. Módlmy się o zdrowie i właściwą diagnozę lekarską dla Krystyny oraz o potrzebne łaski Boże dla niej i rodziny.

2022. Módlmy się w intencji rekolekcji ONŻ III stopnia, które mają odbyć się w Olsztynie w lipcu 2022roku, aby Pan Bóg błogosławił w przygotowaniach i obdarzył potrzebnymi łaskami wszystkie osoby, które będą brały w nich udział.

Msze św. wspólnotowe w parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie, w pierwszą niedzielę miesiąca ( najbliższa 3.10.2021r.) o godz.11.30,

wspólny Różaniec o godz. 11.00 ( górny kościół).

Intencje modlitewne można zgłaszać telefonicznie 89 5426452 lub na adres e-mail (zakładka DIAKONIE- KONTAKT DIAKONIA MODLITWY).

Serdecznie pozdrawiamy

Halina i Janusz Chowaniec

HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC X, XI, XII 2021

ZGLOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY