SPOTKANIE OPŁATKOWE

W niedzielę Świętej Rodziny w WSD MW „Hosianum” w Olsztynie spotkali się członkowie gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie.

Do Olsztyna przyjechały rodziny z całej archidiecezji warmińskiej. Wśród nich Maciej Klimiuk z żoną Iwoną. Należą do najmłodszego kręgu Domowego Kościoła w archidiecezji.

– Życie, wiarę zawsze warto przeżywać we wspólnocie z innymi, a Domowy Kościół daje nam wiele wsparcia w codziennych trudnościach – tłumaczy M. Klimiuk. Dodaje, że od Świętej Rodziny można się uczyć m.in. posłuszeństwa. – Dokładnie tego, co zrobił św. Józef, czyli pełnego, ufnego, posłuszeństwa, podążania za słowem Bożym. Tak samo powinniśmy i my postępować – uważa M. Klimiuk.

Spotkanie rozpoczęło się od Mszy św., a wspólnej modlitwie przewodniczył abp Józef Górzyński. W homilii przypomniał on, że Boże Narodzenie pozwala nam zrozumieć, kim jest człowiek. – Człowieczeństwo, ludzka natura została oświecona światłością z wysoka, dzięki temu zobaczyliśmy, kim jest Bóg i kim jest człowiek: to najpełniejsze objawienie, tajemnica wcielenia pokazuje nam prawdę o człowieku – mówił metropolita.

Podkreślił, że w czasach, kiedy na różne sposoby próbuje się definiować człowieka czy rodzinę, potrzeba nam powrotu źródła, fundamentalnej prawdy. – Prawda o nas pochodzi od Boga i On, Stwórca, ujmuje to tak a nie inaczej, określa człowieka i wyznacza mu cele i zadania. Model rodziny pokazany w Świętej Rodzinie to jest wybór Boga, znak dla nas, że tak miało być i to nie jest idea, ale rzeczywistość. Ta prawda pochodzi od Boga i dla nas jest to jasny punkt odniesienia – mówił abp Górzyński.

Łukasz Czechyra

GALERIA ZDJĘĆ

za:https://olsztyn.gosc.pl/doc/6065583.Spotkanie-Oplatkowe-Domowego-Kosciola

COMIESIĘCZNA MSZA ŚW. WSPÓLNOTOWA

Szczęść Boże,

Kochani,

bardzo dziękujemy wszystkim uczestniczącym w naszych comiesięcznych Mszach świętych w parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w każdą III niedzielę miesiąca o 13:15.

Dziękujemy wszystkim kręgom czynnie angażującym się w ich oprawę liturgiczną: czytania, psalm, modlitwa wiernych, dary ofiarne, służba ołtarza ( w miesiącu grudniu podjął się tego krąg z Barczewa wraz ze swoim księdzem moderatorem).

Wszystko ku chwale Bożej.

Zachęcamy inne kręgi do włączenia się w służbę wspólnocie, by jeszcze bardziej móc przeżyć tę szczególną modlitwę jaką jest Eucharystia.

Dziękujemy Ani i Rysiowi Berk, którzy w tym roku podjęli się czuwania nad ich przebiegiem.

Nasze comiesięczne Msze święte mają szczegółową domowo-kościołową intencję, w tym miesiącu modliliśmy się za krąg z Barczewa oraz „za wszystkie rodziny ze wspólnoty Domowego Kościoła, aby w oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa poprzez zgodę i miłość stawały się silne Bogiem.”

29.12.2019r. będziemy przeżywać jedno ze wspólnych zgromadzeń całej naszej wspólnoty jakim jest Spotkanie Opłatkowe w przepięknym nowo wyremontowanym kościele seminaryjnym w Redykajnach. Tradycyjnie zapraszamy panów do służby ołtarza ( i stałych bywalców i tych, którym wrodzona nieśmiałość jeszcze nie pozwoliła spróbować stanąć tak blisko ołtarza, gdzie chleb staje się Ciałem a wino Krwią Chrystusa na wyciągnięcie ręki).

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzymy radości ze spotkania z Bogiem-Człowiekiem w swoich sercach i w naszych rodzinach.

 

Monika i Bogdan Kolz – diakonia liturgiczna

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE 2019/2020

Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia napisał: „Mysterium fidei! – Tajemnica wiary! Kiedy kapłan wypowiada lub śpiewa te słowa, obecni odpowiadają: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.” Hasłem roku w Ruchu Światło-Życie są słowa: „Wolni i wyzwalający”.  Jeśli otworzę moje serce na Boga, jeśli odkryję źródło mojego chrześcijańskiego życia w Eucharystii, Bóg uczyni mnie wolnym człowiekiem i wiarygodnym świadkiem Słowa, które stało się Ciałem.

Para Diecezjalna Alina i Jan Pilipienko

Ks. Mariusz Grabas

ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA W MRĄGOWIE

Adwentowy Dzień  Skupienia w rejonie Mrągowo 

Po uroczystym rozpoczęciu  roku formacji tudzież Andrzejkowym Wieczorze Małżeńskim z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich i randką małżeńską mrągowska wspólnota Domowego Kościoła spotkała się po raz trzeci (w pierwszą sobotę Adwentu) w parafii Błogosławionego Honorata w Mrągowie z nową parą rejonową i nowym moderatorem rejonowym. Tym razem był to Adwentowy Dzień Skupienia pod hasłem „Rodzina wobec przeżywania Adwentu”.

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem w świątyni, skierowanym szczególnie do trzech małżeństw, wstępujących do Domowego Kościoła. Marzenna i Grzegorz podkreślili, iż są one radosnym znakiem żywotności wspólnoty.

Następnym punktem była  Adoracja Najświętszego Sakramentu, którą  poprowadził ks. Adam. Oprócz rozważań miała ona również chwile ciszy na indywidualną modlitwę.

Mszę Świętą wraz z moderatorem rejonowym sprawował moderator dwóch kręgów w parafii Matki Bożej Saletyńskiej ks. Kazimierz. W komentarzu do Liturgii Słowa Bożego oraz homilii ks. Adama wybrzmiała myśl kończąca Ewangelię dnia „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8b), która skłania nas do szczególnej wdzięczności Bogu za wszelkie dobro otrzymane w ramach formacji w Domowym Kościele i wynikającej z niej potrzeby włączania się w dzieło ewangelizacji. Po Komunii Świętej nastąpiło uroczyste włączenie do rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie trzech małżeństw (Ewy i Michała, Wioletty i Łukasza, Danuty i Dariusza), które wzmocnią III krąg przy parafii saletyńskiej w Mrągowie. Ks. Adam w kilku zdaniach życzył im wytrwałości w codziennym kroczeniu drogą duchowości małżeńskiej.

Dalsza część spotkania miała miejsce w domu parafialnym, w Sali Świętego Augustyna. Po skosztowaniu smacznego bigosu oraz słodkości  z kołaczem na czele, przy kuluarowych rozmowach, w towarzystwie pary diecezjalnej Ali i Janka, napełnialiśmy się radością i pokojem oazowych serc.

Przedostatnim akcentem dnia była oczekiwana konferencja o przeżywaniu błogosławionego czasu Adwentu w małżeństwach i  rodzinach. Główne jej przesłanie to fakt, iż jesteśmy odpowiedzialni za obyczaje i tradycje religijne w naszych domach. To do nas zależy, jak wygląda nasz Adwent , to my o tym decydujemy. Chodźmy razem na roraty, módlmy się wspólnie przy adwentowym wieńcu, uczestniczmy w rekolekcjach! Uczyńmy Jezusa najważniejszą osobą Świąt Bożego Narodzenia! Znajdźmy dla Niego czas, jak znajdujemy go na sklepowe promocje! Nie żałujmy go jak nie żałowaliśmy go nasze pierwsze randki! Przeżyjmy Wigilię, Pasterkę tak, jak byłyby one pierwsze i ostatnie w naszym życiu!

Przed błogosławieństwem na adwentowe rozesłanie ks. Kazimierz zwrócił jeszcze cenną uwagę odnoście istoty naszego ruchu, iż tak jak kapłani potrzebni są nam tak też oni również do duchowego wzrostu potrzebują nas.

Padła też ze strony pary rejonowej cenna myśl zorganizowania podobnego dnia skupienia w przyszłorocznym Wielkim Poście.

Tekst: Grzegorz Joachim Jarmużewski

Zdjęcie: Krzysztof Zawiślak

DZIEŃ PATRONALNY RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

W kościele pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie członkowie Ruchu Światło-Życie spotkali się na modlitwie, by wspólnie przeżywać święto patronalne wspólnoty.

Uroczystościom przewodniczył ks. Andrzej Pluta. – 15 czerwca 1973 r. w Krościenku nad Dunajcem ówczesny kard. Karol Wojtyła poświęcił figurę Niepokalanej i oddał ruch Niepokalanej Matce Kościoła. Od tego czasu 8 grudnia jest świętem patronalnym wspólnoty, która swoją formacją obejmuje dzieci, młodzież i małżeństwa skupione w Domowym Kościele – mówił na wstępie ks. Andrzej.

W wygłoszonej homilii wskazywał na Matkę Bożą, która jest przykładem całkowitego oddania się woli Bożej. – Tak i my możemy stać się całkowicie nowym człowiekiem otwartym na Boga i Jego zbawcze działanie, nieskażonym grzechem i nieuwikłanym w niewolę szatana. Możemy być wypełnieni łaską i być całkowicie oddani Bogu. W Niej zerwana przez grzech przyjaźń z Bogiem została w pełni odzyskana. Dzisiaj w Maryi Niepokalanie Poczętej sławimy dzieło Boga, który obdarzył Ją pełnią łaski, aby była godna stać się matką Syna, by On mógł zamieszkać w Niej. Również każdy z nas jest powołany do tego, aby On mógł w nas zamieszkać, byśmy byli zdolni do przyjęcia daru zbawienia – mówił w homilii ks. Pluta.

Podczas Eucharystii odbyła się adopcja dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone. Chętni zobowiązali się do codziennej modlitwy, która trwa dziewięć miesięcy.

Po Mszy św. odbyła się agapa. Był to czas rozmów, wspomnień, ale też refleksji dotyczącej Ruchu Światło-Życie. – Z oazą jestem związany od dziecka – uśmiecha się Bogdan. Pierwsze rekolekcje, na które pojechał, to Oaza Dzieci Bożych, która odbyła się w 1981 r. w Gietrzwałdzie. – Wspólnota to moje życie. Wyjazdy, cotygodniowe spotkania… Życie we wspólnocie, przebywanie z drugim człowiekiem, udzielanie się na rzecz innych, służba. Ale nie tylko w Kościele, bo to przekłada się na codzienność. Chcę wymagać od siebie więcej, żeby cały czas być dla innych – mówi. – Bycie dla innych, to nasz sposób na życie, który ukształtowała oaza. Chcemy iść odważnie razem z Panem Bogiem przez całe życie i swoim przykładem świadczyć o tym wobec dzieci – dodaje Monika.

Ks. Andrzej Pluta w latach 80. ubiegłego wieku był moderatorem diecezjalnym ruchu. – Wówczas na rekolekcje wakacyjne wyjeżdżało w diecezji ponad dwa tysiące młodych. Dziś formuje się niewiele młodzieży. To uświadamia skalę laicyzacji młodych ludzi, którzy uwikłani są w demoniczne uzależnienia. Kościół niepotrzebny, sakramenty są niepotrzebne. Wówczas widziałem u nich ogromny entuzjazm. Wielu obecnych członków Domowego Kościoła było w oazie młodzieżowej. Tym bardziej przy okazji takich spotkań z sentymentem wspominam tamte czasy, rekolekcje, spotkania przy parafii, kiedy praktycznie przy każdej działała liczna grupa oazowa. Módlmy się szczególnie za młode pokolenie i za małżeństwa, które poprzez własną formację mogą być świadkami dla młodych. Wpatrując się w Niepokalaną, starajmy się żyć w łasce uświęcającej, bo to jest prawdziwe życie, do którego wezwał nas Bóg – mówi ks. Pluta.

Obecnym moderatorem Ruchu Światło-Życie jest ks. Krzysztof Laska. – Wzór Niepokalanej to całkowita świętość życia. Każdy z nas do tej świętości dąży. Młodzież rozeznaje swoją drogę życiową, w duchu zawierzenia Matce Bożej „niech mi się stanie według słowa Twego”. Rodziny w tej świętości wzrastają. Niepokalana jest opiekunką, inspiracją, ale też wyprasza nam łaski – mówi moderator.

Krzysztof Kozłowski

 
 

PODZIĘKOWANIE

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.” (J 15,13).

Kochani małżonkowie

Za nami już kolejna akcja ewangelizacyjna – Wieczór Małżeński wraz z randką, który odbył się 23.11.2019 r w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie. Dziękujemy, że byliście z nami w ten piękny czas dla naszej wspólnoty. Mamy nadzieję, że był on świadectwem dla wielu małżeństw, którzy są jeszcze daleko od Chrystusa, a może już dziś, także dzięki Wam, są o krok bliżej do Pana Boga.  

Dziękujemy z całego serca kapłanom – Ks. Cezaremu Opalachowi oraz Ks. Romanowi Wiśniowieckiemu, za głoszenie Słowa Bożego i przypomnienie małżonkom, jaki szczególny dar otrzymali od Boga w sakramencie małżeństwa.  

Szczególne podziękowania składamy wszystkim małżeństwom z trzech kręgów w Ostródzie. Dziękujemy za Wasz trud, pomoc, modlitwę i pracę włożoną w przygotowanie tego dzieła, w które całym sercem zaangażowaliście się w najdrobniejszych szczegółach. Pan Jezus powiedział, że „Po owocach ich poznacie”. Wy jesteście przykładem ofiarnego oazowicza i oby dalej nie gasł w Was Duch ewangelizacyjny.

Prosimy całą  naszą wspólnotę, aby w dalszym ciągu licznie i chętnie włączała się w dzieła ewangelizacyjne, które są jeszcze przed nami. Prosimy gorąco o zaangażowanie się wszystkich małżeństw, a w szczególności o Wasze wsparcie modlitewne. Niech nasza wspólna modlitwa będzie umocnieniem do dalszej posługi. Nadal prosimy również małżeństwa, które jeszcze nie napisały swojego świadectwa, aby radością bycia w Domowym Kościele i świadectwem swojego życia, podzielili się z innymi. Przelejcie tę radość na papier i prześlijcie do ks. Cezarego Opalacha na adres: cezary.opalach@uwm.edu.pl

Ala i Jarek Dąbrowscy – Diakonia Ewangelizacji 

 

PODZIĘKOWANIE

Droga Wspólnoto

01-12-2019 r odbyła się Niedziela Świadectw, tym razem
w Bisztynku w parafii p.w. św. Macieja i Najdroższej Krwi Pana Jezusa.
Bardzo dziękujemy ks. Cezaremu Opalachowi za wygłoszone w tym dniu homilie.
Serdeczne Bóg zapłać Gosi i Pawłowi Woźnickim oraz Romanie i Marcinowi
Cholewińskim za przybliżenie naszej wspólnoty poprzez wypowiedziane
świadectwo.
Nadal gorąco prosimy o zaangażowanie się małżeństw do gotowości
dzielenia się radością bycia w Domowym Kościele, opowiedzeniu
o działaniu Pana Jezusa w naszym życiu.
Małżeństwa, które jeszcze nie napisały swoich świadectw prosimy, aby
wzięły naszą prośbę do serca i to zrobiły przesyłając je do ks. Cezarego
Opalacha na adres: cezary.opalach@uwm.edu.pl.
Otoczmy modlitwą to dzieło a także całą wspólnotę Domowego Kościoła.

Alina i Janek Pilipienko – para diecezjalna
Gosia i Mirek Andruszkiewicz – diakonia ewangelizacji

PODZIĘKOWANIE

KOCHANI
30-11-2019 roku odbył się kolejny Wieczór Małżeński, tym razem
w Parafii p.w. bł. Honorata Koźmińskiego w Mrągowie.
Bardzo dziękujemy ks. Mariuszowi Grabasowi za wygłoszoną w tym dniu
homilię i poprowadzenie uroczystego odnowienia przysięgi małżeńskiej.
Serdeczne Bóg zapłać dla Asi i Wojtka Żbikowskich za zorganizowanie i
poprowadzenie randki małżeńskiej.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tego dzieła.

Ks. Cezary Opalach
Gosia i Mirek Andruszkiewicz – Diakonia Ewangelizacji