DZIEŃ PATRONALNY RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

W kościele pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie członkowie Ruchu Światło-Życie spotkali się na modlitwie, by wspólnie przeżywać święto patronalne wspólnoty.

Uroczystościom przewodniczył ks. Andrzej Pluta. – 15 czerwca 1973 r. w Krościenku nad Dunajcem ówczesny kard. Karol Wojtyła poświęcił figurę Niepokalanej i oddał ruch Niepokalanej Matce Kościoła. Od tego czasu 8 grudnia jest świętem patronalnym wspólnoty, która swoją formacją obejmuje dzieci, młodzież i małżeństwa skupione w Domowym Kościele – mówił na wstępie ks. Andrzej.

W wygłoszonej homilii wskazywał na Matkę Bożą, która jest przykładem całkowitego oddania się woli Bożej. – Tak i my możemy stać się całkowicie nowym człowiekiem otwartym na Boga i Jego zbawcze działanie, nieskażonym grzechem i nieuwikłanym w niewolę szatana. Możemy być wypełnieni łaską i być całkowicie oddani Bogu. W Niej zerwana przez grzech przyjaźń z Bogiem została w pełni odzyskana. Dzisiaj w Maryi Niepokalanie Poczętej sławimy dzieło Boga, który obdarzył Ją pełnią łaski, aby była godna stać się matką Syna, by On mógł zamieszkać w Niej. Również każdy z nas jest powołany do tego, aby On mógł w nas zamieszkać, byśmy byli zdolni do przyjęcia daru zbawienia – mówił w homilii ks. Pluta.

Podczas Eucharystii odbyła się adopcja dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone. Chętni zobowiązali się do codziennej modlitwy, która trwa dziewięć miesięcy.

Po Mszy św. odbyła się agapa. Był to czas rozmów, wspomnień, ale też refleksji dotyczącej Ruchu Światło-Życie. – Z oazą jestem związany od dziecka – uśmiecha się Bogdan. Pierwsze rekolekcje, na które pojechał, to Oaza Dzieci Bożych, która odbyła się w 1981 r. w Gietrzwałdzie. – Wspólnota to moje życie. Wyjazdy, cotygodniowe spotkania… Życie we wspólnocie, przebywanie z drugim człowiekiem, udzielanie się na rzecz innych, służba. Ale nie tylko w Kościele, bo to przekłada się na codzienność. Chcę wymagać od siebie więcej, żeby cały czas być dla innych – mówi. – Bycie dla innych, to nasz sposób na życie, który ukształtowała oaza. Chcemy iść odważnie razem z Panem Bogiem przez całe życie i swoim przykładem świadczyć o tym wobec dzieci – dodaje Monika.

Ks. Andrzej Pluta w latach 80. ubiegłego wieku był moderatorem diecezjalnym ruchu. – Wówczas na rekolekcje wakacyjne wyjeżdżało w diecezji ponad dwa tysiące młodych. Dziś formuje się niewiele młodzieży. To uświadamia skalę laicyzacji młodych ludzi, którzy uwikłani są w demoniczne uzależnienia. Kościół niepotrzebny, sakramenty są niepotrzebne. Wówczas widziałem u nich ogromny entuzjazm. Wielu obecnych członków Domowego Kościoła było w oazie młodzieżowej. Tym bardziej przy okazji takich spotkań z sentymentem wspominam tamte czasy, rekolekcje, spotkania przy parafii, kiedy praktycznie przy każdej działała liczna grupa oazowa. Módlmy się szczególnie za młode pokolenie i za małżeństwa, które poprzez własną formację mogą być świadkami dla młodych. Wpatrując się w Niepokalaną, starajmy się żyć w łasce uświęcającej, bo to jest prawdziwe życie, do którego wezwał nas Bóg – mówi ks. Pluta.

Obecnym moderatorem Ruchu Światło-Życie jest ks. Krzysztof Laska. – Wzór Niepokalanej to całkowita świętość życia. Każdy z nas do tej świętości dąży. Młodzież rozeznaje swoją drogę życiową, w duchu zawierzenia Matce Bożej „niech mi się stanie według słowa Twego”. Rodziny w tej świętości wzrastają. Niepokalana jest opiekunką, inspiracją, ale też wyprasza nam łaski – mówi moderator.

Krzysztof Kozłowski

 
 

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Serdecznie zapraszamy całą Wspólnotę Domowego Kościoła
na spotkanie opłatkowe,
które odbędzie się w niedzielę 29 grudnia 2019 roku
w Wyższym Seminarium Duchownym ,,Hosianum”.

Program spotkania:
14.00-Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego.
Po Mszy Świętej dzielenie się opłatkiem,
agapa (tradycyjnie prosimy o przyniesienie ciast, słodyczy, owoców)
i wspólne kolędowanie. 

Ala i Janek Pilipienko - para diecezjalna
ks. Mariusz Grabas - moderatoer diecezjalny

MSZA ŚWIĘTA WSPÓLNOTOWA

Serdecznie zapraszamy  rodziny ze wspólnoty Domowego Kościoła i
sympatyków na Mszę Świętą, w niedzielę 15 grudnia o godz 13.15
parafia Chrystusa Odkupiciela  Człowieka w Olsztynie(górny kościół).
Przed mszą świętą o godz 12.45 wspólny różaniec prowadzony przez
diakonię modlitwy.
Po Mszy Św. spotkanie w Oratorium krótka konferencja diakonii
rekolekcyjnej i agapa. 
Ala i Janek Pilipienko - para diecezjalna DK

PODZIĘKOWANIE

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.” (J 15,13).

Kochani małżonkowie

Za nami już kolejna akcja ewangelizacyjna – Wieczór Małżeński wraz z randką, który odbył się 23.11.2019 r w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie. Dziękujemy, że byliście z nami w ten piękny czas dla naszej wspólnoty. Mamy nadzieję, że był on świadectwem dla wielu małżeństw, którzy są jeszcze daleko od Chrystusa, a może już dziś, także dzięki Wam, są o krok bliżej do Pana Boga.  

Dziękujemy z całego serca kapłanom – Ks. Cezaremu Opalachowi oraz Ks. Romanowi Wiśniowieckiemu, za głoszenie Słowa Bożego i przypomnienie małżonkom, jaki szczególny dar otrzymali od Boga w sakramencie małżeństwa.  

Szczególne podziękowania składamy wszystkim małżeństwom z trzech kręgów w Ostródzie. Dziękujemy za Wasz trud, pomoc, modlitwę i pracę włożoną w przygotowanie tego dzieła, w które całym sercem zaangażowaliście się w najdrobniejszych szczegółach. Pan Jezus powiedział, że „Po owocach ich poznacie”. Wy jesteście przykładem ofiarnego oazowicza i oby dalej nie gasł w Was Duch ewangelizacyjny.

Prosimy całą  naszą wspólnotę, aby w dalszym ciągu licznie i chętnie włączała się w dzieła ewangelizacyjne, które są jeszcze przed nami. Prosimy gorąco o zaangażowanie się wszystkich małżeństw, a w szczególności o Wasze wsparcie modlitewne. Niech nasza wspólna modlitwa będzie umocnieniem do dalszej posługi. Nadal prosimy również małżeństwa, które jeszcze nie napisały swojego świadectwa, aby radością bycia w Domowym Kościele i świadectwem swojego życia, podzielili się z innymi. Przelejcie tę radość na papier i prześlijcie do ks. Cezarego Opalacha na adres: cezary.opalach@uwm.edu.pl

Ala i Jarek Dąbrowscy – Diakonia Ewangelizacji 

 

INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE W LISTOPADZIE 2019

1788. Módlmy się w intencji Lucyny o łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego dla całej rodziny i błogosławieństwo Boże na każdy dzień.

1789. Módlmy się w intencji Darii o łaskę zdrowia .Po urodzeniu córeczki jest w ciężkim stanie. Niech Pan Bóg zachowa ją przy życiu i zdrowiu, aby mogła wychowywać swoje dzieci. Prośmy o potrzebne łaski dla całej rodziny.

1790. Módlmy się za siostrę Ilonę o dar zdrowia i potrzebne łaski Boże do posługi w zakonie.

1791. Módlmy się w intencji Renaty, prosząc o łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla wszystkich członków rodziny.

1792. Módlmy się,aby osoba wiadoma Bogu nie dokonała aborcji. Niech Duch Święty ją oświeci.

1793. Módlmy się za matkę, która żąda aborcji od córki, aby Duch Święty oświecił ją, aby nie doszło do aborcji wbrew woli córki.

1794. Módlmy się w intencji małżeństw Domowego Kościoła, które w listopadzie obchodzą jubileusz zawarcia sakramentu małżeństwa, aby Pan Bóg błogosławił im i ich rodzinom Prosimy aby wzrastała ich wzajemna miłość oraz wspólnie kroczyli drogą do świętości.

1795. O Boże błogosławieństwo i dary Duch Świętego dla Adriana i Natalii oraz dla Asi i Wojtka z Grzesiem.

1796. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla rodziny Ramony i Marcina o łaskę zdrowia dla nich i łaskę nawrócenia dla najbliższych członków jej rodziny.

1797. Proszę o łaskę Ducha Świętego w rozwoju i wkraczanie w dorosłe życie naszych wnuków a szczególnie dla Michała w roku maturalnym.

1798. Proszę o uzdrowienie duszy i ciała oraz abym umiała odczuwać radość i się nią dzielić z najbliższymi i ludźmi, których spotykam. Prosi Dorota.

1799. O łaskę wiary dla naszej rodziny oraz bliskich. Proszą Magda i Łukasz.

1800. W intencji kręgu z Dywit(młodego-5letniego) z którego w październiku odłączyła się para Karol i Alina .Panie zespalaj tych, którzy zostali racz zwrócić nam tych ,którzy ostatnio odeszli.

1801. W intencji pilotowanego kręgu przy parafii św Józefa. Za wszystkie małżeństwa, aby odkrywały wolę Bożą w swoim życiu.

1802. Za dziennikarzy,szczególnie za Sumlińskiego o dary Ducha Świętego, aby swoją pracę traktowali jako służbę prawdzie i dobru wspólnemu.

1803. Módlmy się o łaskę zdrowia dla ciężko chorej Moniki, aby mogła zająć się wychowaniem swoich dzieci , łaskę wytrwałości w czasie choroby i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

1804. Za św pamięci Ryszarda, aby Pan Bóg okazał mu miłosierdzie i przyjął do swojego królestwa w niebie.

Zapraszamy na wspólny Różaniec 15.12.2019 o godz. 12.45 w parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie ( górny kościół ). O godz.13.15 Msza św. wspólnotowa.

Zgłaszać intencje można telefonicznie- 89 5426452

lub na adres e-mail ( zakładka DIAKONIE )

Serdecznie pozdrawiamy- Halina i Janusz Chowaniec.

HARMONOGRAM X-XII 2019

ZGLOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY

PODZIĘKOWANIE

Droga Wspólnoto

01-12-2019 r odbyła się Niedziela Świadectw, tym razem
w Bisztynku w parafii p.w. św. Macieja i Najdroższej Krwi Pana Jezusa.
Bardzo dziękujemy ks. Cezaremu Opalachowi za wygłoszone w tym dniu homilie.
Serdeczne Bóg zapłać Gosi i Pawłowi Woźnickim oraz Romanie i Marcinowi
Cholewińskim za przybliżenie naszej wspólnoty poprzez wypowiedziane
świadectwo.
Nadal gorąco prosimy o zaangażowanie się małżeństw do gotowości
dzielenia się radością bycia w Domowym Kościele, opowiedzeniu
o działaniu Pana Jezusa w naszym życiu.
Małżeństwa, które jeszcze nie napisały swoich świadectw prosimy, aby
wzięły naszą prośbę do serca i to zrobiły przesyłając je do ks. Cezarego
Opalacha na adres: cezary.opalach@uwm.edu.pl.
Otoczmy modlitwą to dzieło a także całą wspólnotę Domowego Kościoła.

Alina i Janek Pilipienko – para diecezjalna
Gosia i Mirek Andruszkiewicz – diakonia ewangelizacji

PODZIĘKOWANIE

KOCHANI
30-11-2019 roku odbył się kolejny Wieczór Małżeński, tym razem
w Parafii p.w. bł. Honorata Koźmińskiego w Mrągowie.
Bardzo dziękujemy ks. Mariuszowi Grabasowi za wygłoszoną w tym dniu
homilię i poprowadzenie uroczystego odnowienia przysięgi małżeńskiej.
Serdeczne Bóg zapłać dla Asi i Wojtka Żbikowskich za zorganizowanie i
poprowadzenie randki małżeńskiej.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tego dzieła.

Ks. Cezary Opalach
Gosia i Mirek Andruszkiewicz – Diakonia Ewangelizacji