PODZIĘKOWANIE

Droga Wspólnoto

01-12-2019 r odbyła się Niedziela Świadectw, tym razem
w Bisztynku w parafii p.w. św. Macieja i Najdroższej Krwi Pana Jezusa.
Bardzo dziękujemy ks. Cezaremu Opalachowi za wygłoszone w tym dniu homilie.
Serdeczne Bóg zapłać Gosi i Pawłowi Woźnickim oraz Romanie i Marcinowi
Cholewińskim za przybliżenie naszej wspólnoty poprzez wypowiedziane
świadectwo.
Nadal gorąco prosimy o zaangażowanie się małżeństw do gotowości
dzielenia się radością bycia w Domowym Kościele, opowiedzeniu
o działaniu Pana Jezusa w naszym życiu.
Małżeństwa, które jeszcze nie napisały swoich świadectw prosimy, aby
wzięły naszą prośbę do serca i to zrobiły przesyłając je do ks. Cezarego
Opalacha na adres: cezary.opalach@uwm.edu.pl.
Otoczmy modlitwą to dzieło a także całą wspólnotę Domowego Kościoła.

Alina i Janek Pilipienko – para diecezjalna
Gosia i Mirek Andruszkiewicz – diakonia ewangelizacji