DZIEŃ PATRONALNY RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Droga Wspólnoto !

Serdecznie zapraszamy całą wspólnotę na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia w Święto patronalne Ruchu Światło-Życie dnia 8 grudnia (czwartek) 2022r. w parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Sanktuarium Świętej Rodziny, o godz.18.30 Msza Święta.
Po Mszy Św agape mile widziane słodkości.

Alina i Janek Pilipienko – Para Diecezjalna
Ks. Mariusz Grabas – moderator diecezjalny
Ks. Krzysztof Laska – Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warmińskiej

ADWENTOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY REJONU IV

Adwent – czas oczekiwania na przyjście Chrystusa. Nasze wewnętrzne przygotowanie na święto. Bo życie ludzkie jest w istocie czekaniem. Zawsze czegoś oczekujemy, do czegoś dążymy” Ks. Jerzy Popiełuszko

Adwent w małżeństwie może być czasem oczekiwania na szczególne przyjście Chrystusa do naszych relacji małżeńskich. Może się wyrażać we wspólnym dążeniu małżonków, aby Bóg był coraz bardziej obecny w ich małżeństwie, aby coraz bardziej był widoczny w ich więzi małżeńskiej. Jako małżonkowie oczekujemy żywiąc nadzieję, że Ten, który przyszedł, by wszystko odnowić, narodzi się w nas na nowo i przemieni nasze małżeństwa.

Kochani aby lepiej dostrzec, że czas Adwentu może być tym szczególnym czasem przemiany w naszych rodzinach, serdecznie zapraszamy wszystkie małżeństwa Rejonu IV wraz z dziećmi dnia 10.12.2022 r do Kościoła Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Olsztynie (Dajtki) ul. Żytnia 68 na

Adwentowy Dzień Wspólnoty

Program dnia

10.00 – Zawiązanie wspólnoty i modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego

10.30 – Konferencja „Miłość małżeńska – małżeństwo i rodzina miejscem doświadczenia miłości (dawania i przyjmowania miłości)”, którą poprowadzi ks. Roman Wiśniowiecki

11.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – indywidualne rozważanie

Słowa Bożego (Namiot Spotkania)

12.00 – Eucharystia (Obrzęd Odnowienia Przyrzeczeń Małżeńskich)

13.00 – Agapa (Kawiarenka na plebanii)

Kochani prosimy o przyniesienie ze sobą ciasta, coś słodkiego lub owoce. Na czas Konferencji, Adoracji i Namiotu spotkania, zapewniamy opiekę nad dziećmi przez diakonię wychowawczą w kawiarence na plebanii. Na wasze pociechy będą czekały gry, zabawy i wiele niespodzianek.

Ala i Jarek Dąbrowscy – para rejonowa rejonu IV

Ks. Andrzej Stankiewicz – moderator rejonu IV

DZIEŃ WSPÓLNOTY DIAKONII DIECEZJALNYCH – PODSUMOWANIE

Dnia 5 listopada 2022 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Elbląskiej, odbył się Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD) filii pelplińskiej.

W skład naszej filii wchodzą następujące diecezje: bydgoska, elbląska, pelplińska, toruńska oraz archidiecezje: warmińska, gdańska i gnieźnieńska.

W wydarzeniu tym uczestniczyli odpowiedzialni i członkowie diakoni Domowego Kościoła, które działają na terenie naszej diecezji, czyli Diakonia Oaz Rekolekcyjnych, Diakonia Liturgiczna, Diakonia Wyzwolenia, Diakonia Życia, Diakonia Modlitwy, Diakonia Społeczna i Diakonia Ewangelizacji. Naszej ekipie przewodniczył Moderator DK archidiecezji warmińskiej ks. Mariusz Grabas oraz para diecezjalna Ala i Jan Pilipienko.

Spotkanie rozpoczęło się od zawiązania wspólnoty, którą poprowadził ks. Zenon Pipka oraz para filialna Jacek i Dorota Skowrońscy. Następnie uczestnicy DWDD wysłuchali konferencji, przygotowanej przez Jarosława Szydłaka członka KWC, dotyczącej „Narodowego Programu Trzeźwości”. Zachęcamy do zapoznania się z treściami programu https://www.parpa.pl/images/file/Narodowy%20Program%20Trzez_m.pdf

Głównym punktem uroczystości była Eucharystia, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Krzysztof Kaoka – moderator Ruchu Światło – Życie diecezji elbląskiej. W swojej homilii nawiązał do Ślubów Jasnogórskich, zauważył, że sam Jezus Chrystus był w macierzyńskiej niewoli Maryi. Z tego powodu zachęcał uczestników spotkania do oddania się w „niewolę” Panu Bogu, bo tylko w ten sposób człowiek może być wolny. Kapłan zwrócił również uwagę uczestnikom, że prawdziwy przyjaciel musi znać swojego Mistrza, dlatego Jezus musi stać się dla nas nauczycielem i przewodnikiem. Służba w Ruchu Światło – Życie nigdy nie będzie w pełni skuteczna, jeśli w człowieku jest obecna jakaś „mamona”, czyli coś, co odciąga człowieka od Boga i nie pozwala w pełni służyć Bogu.

Po Mszy Św. poszczególne diakonie dzieliły się w grupach posługą i swoimi doświadczeniami. W tym czasie odbyło się również spotkanie kręgu filialnego w którym uczestniczyły pary diecezjalne naszej filii.

Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych zakończyły nieszpory, którym przewodniczył ks. Paweł Rybka. Moderator Diecezjalny Ruchu Światło – Życie diecezji bydgoskiej. Kapłan zachęcał, aby rozważane Słowo Boże nie było własną interpretacją i tłumaczeniem swojej własnej „prywatnej prawdy”, ale prawdziwym wsłuchiwaniem się w głos Pana Boga, który chce nas przeprowadzić pośród różnych doświadczeń, a nawet ciemności.

Kolejne DDWD naszej filii odbędzie się 25 marca 2023 r. Gospodarzem tego wydarzenia będzie nasza Archidiecezja Warmińska. Już teraz zapraszamy wszystkich członków Domowego Kościoła w naszej diecezji na to spotkanie i do chętnego włączenia się w jego organizację.

 

Ala i Jarek Dąbrowscy – diakonia ewangelizacji

 

DZIEŃ SKUPIENIA ANIMATORÓW I DIAKONI DK – PODSUMOWANIE

Dnia 15.10.2022 w parafii Św. Józefa w Olsztynie odbył się Dzień Skupienia Animatorów i Diakonii Domowego Kościoła naszej diecezji, podczas którego rozważaliśmy temat ,,Rola Pary Animatorskiej w Domowym Kościele oraz spotkanie w kręgu”.

Wydarzenie to rozpoczęło się Mszą Św. pod przewodnictwem moderatora diecezjalnego DK ks. Mariusza Grabasa. W kazaniu, które wygłosił ksiądz moderator, poruszył on ewangelizacyjny wymiar posługi par animatorskich w rodzinie, kręgu, wspólnocie i kościele. Nawiązał również do słów Ewangelii św. Łukasza, w której Pan Jezus chce abyśmy zawsze w swoim życiu mogli przyznać się do Boga. Zwrócił również uwagę na grzechy jakie popełniamy przeciwko Duchowi Świętemu i jak to bardzo wpływa na nasze życie. W czasie Eucharystii, dzięki posłudze diakoni muzycznej Bogdana i Małgosi Wójtowicz, doświadczaliśmy działania Ducha Świętego, który wylewał swoje łaski podczas całego Dnia Skupienia.

Bezpośrednio po Eucharystii nastąpiła Adoracja Najświętszego Sakramentu, gdzie każdy z uczestników mógł zagłębić się w modlitwie i oddać Bogu wszystkie radości i trudności, związane z posługą animatorską.

W dalszej części Dnia Skupienia konferencję poprowadziła zaproszona do naszej diecezji para filialna, Jacek i Dorota Skowrońscy. W konferencji zwrócono uwagę na realizację własnej formacji animatorów i ich posługę zgodnie z charyzmatem Ruchu Światło-Życie i według zasad Domowego Kościoła. Bardzo szczegółowo została omówiona rola i zadania pary animatorskiej. Prowadzący kładli szczególnie nacisk na otwartość, łagodność, delikatność i miłosierdzie pary animatorskiej. Przytoczyli wiele przykładów i podpowiedzieli wiele rozwiązań, dotyczących zarówno roli animatorów jak i przebiegu spotkania w kręgu, które mogą być pomocne dla par animatorskich w ich posłudze. Było wiele pytań ze strony animatorów, na które zaproszeni goście chętnie odpowiadali i dzielili się również własnymi doświadczeniami. Wspólnie mogliśmy spojrzeć na służbę jako realizację swojego powołania na rzecz Wspólnoty DK, do której zostaliśmy wezwani według swoich darów i możliwości. Spotkanie zakończyło się modlitwą małżonków, którzy umocnieni i napełnieni nową mocą mogą dalej pełnić swoją posługę jako animatorzy kręgów i odpowiedzialni za diakonie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz tym którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia i zachęcamy do brania udziału w kolejnych Dniach Skupienia, proponowanych przez naszą diecezję.

Ala i Jarek Dąbrowscy – para rejonowa (rejon IV)

 

PODZIĘKOWANIE

KOCHANA WSPÓLNOTO !

W dniach od 09-13.11.2022 roku odbyły się Rekolekcje Ewangelizacyjne
w Gietrzwałdzie zorganizowane przez Diakonię Ewangelizacji.

W rekolekcjach uczestniczyły 52 osoby w tym 10-cioro dzieci.

Bardzo dziękujemy ks. Cezaremu Opalachowi za pełnioną posługę, za każdą
odprawioną Mszę świętą, za każde słowo kierowane w naszą stronę i za
każdą wspólną modlitwę. Dziękujemy za trud i ofiarowany czas, za
wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy, za poczucie humoru, a nade
wszystko za czas szczególnej osobistej refleksji nad Słowem Bożym.

Składamy serdeczne Bóg zapłać animatorom: Gosi i Pawłowi Woźnickim,
Asi i Wojtkowi Żbikowskim oraz Joannie i Piotrowi Wajler. Dziękujemy Jadzi
i Idze za opiekę nad dziećmi, Mironowi i Michałowi za posługę muzyczną.
Serdecznie dziękujemy Diakonii Modlitwy za wsparcie modlitewne
i wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w to dzieło.

Bóg zapłać

Alina i Janek Pilipienko – Para Diecezjalna
Gosia i Mirek Andruszkiewicz – Diakonia Ewangelizacji

 

 

LECZENIE BEZPŁODNOŚCI METODĄ NAPROTECHNOLOGII

W województwie warmińsko-mazurskim ruszył program leczenia niepłodności metodą naprotechnologii.  Naprotechnologia, w odróżnieniu od procedury in vitro, nie budzi żadnych zastrzeżeń moralnych i cieszy się wysoką – 70% skutecznością.
    Z programu, na który składa się diagnostyka, badania i leczenie,  może nieodpłatnie skorzystać 37 par z naszego województwa: małżeństwa bezdzietne, ale także te, które posiadają jedno lub dwoje dzieci, ale mają problem z poczęciem kolejnego.

KATECHEZY DLA RODZICÓW DZIECI KOMUNIJNYCH

Kochani!

Diakonia Ewangelizacji w dniach 22 i 23 listopada 2022 roku
o godz.18.30 w Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie
poprowadzi katechezy dla rodziców dzieci komunijnych.
Bardzo prosimy o wsparcie modlitewne.

Alina i Janek Pilipienko – Para Diecezjalna
Gosia i Mirek Andruszkiewicz – Diakonia Ewangelizacji

MSZA ŚWIĘTA WSPÓLNOTOWA

Serdecznie zapraszamy wspólnotę DK i sympatyków na Mszę Św w pierwszą niedzielę m-ca 6 listopada 2022r
godz 11.30 (górny kościół) parafia  Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie . 
Intencja Mszy Św : za zmarłych członków Domowego Kościoła oraz ich rodzin.
Diakonia Modlitwy zaprasza na wspólny różaniec przed Mszą Św o godz 11.00 (górny kościół).

Ala i Janek Pilipienko – para diecezjalna