PODZIĘKOWANIE

KOCHANI
27-01-2019 roku odbyła się kolejna Niedziela Świadectw, tym razem
w Parafii p.w. Matki Bożej Saletyńskiej w Olsztynie.
Bardzo dziękujemy ks. Marianowi Machinkowi za wygłoszone w tym dniu homilie.
Serdeczne Bóg zapłać Grażynce i Robertowi Niedźwieckim, Małgosi i
Pawłowi Woźnickim, Danusi i Andrzejowi Kuc oraz Ali i Jarkowi Dąbrowskim
za przybliżenie naszej wspólnoty poprzez wypowiedziane świadectwo.

Bardzo serdecznie prosimy o zaangażowanie się wszystkich małżeństw do
gotowości dzielenia się radością bycia w Domowym Kościele, opowiedzeniu
o tym, jak Jezus Chrystus przemienia nasze życie.

Małżeństwa, które jeszcze nie napisały swoich świadectw prosimy, aby
wzięły naszą prośbę do serca i to zrobiły przesyłając je do ks. Cezarego
Opalacha na adres: cezary.opalach@uwm.edu.pl.
Otoczmy modlitwą to dzieło a także całą wspólnotę Domowego Kościoła.

Gosia i Mirek Andruszkiewicz
Gosia i Janusz Szczerba

PODZIĘKOWANIE

KOCHANI
20-01-2019 roku odbyła się kolejna Niedziela Świadectw, tym razem
w Parafii p.w. Św. Wojciecha w Olsztynie.
Bardzo dziękujemy ks. Cezaremu Opalachowi za wygłoszone w tym dniu homilie.
Serdeczne Bóg zapłać dla Haliny i Janusza Chowaniec, Asi i Pawła Letko, Asi i Adriana Grabowskich oraz dla Ali i Jarka Dąbrowskich za
przybliżenie naszej wspólnoty poprzez wypowiedziane świadectwo.

Nadal gorąco prosimy o zaangażowanie się wszystkich małżeństw do
gotowości dzielenia się radością bycia w Domowym Kościele, opowiedzeniu
o działaniu Pana Jezusa w naszym życiu, o łaskach którymi Pan Bóg nas
obdarza.
Małżeństwa, które jeszcze nie napisały swoich świadectw prosimy, aby
wzięły naszą prośbę do serca i to zrobiły przesyłając je do ks. Cezarego
Opalacha na adres: cezary.opalach@uwm.edu.pl.
Otoczmy modlitwą to dzieło a także całą wspólnotę Domowego Kościoła.

Gosia i Mirek Andruszkiewicz
Gosia i Janusz Szczerba

NOWY MODERATOR KRAJOWY DK

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła!

Podczas spotkania odpowiedzialnych Domowego Kościoła na Górze Świętej Anny w d. opolskiej nastąpiła zmiana moderatora krajowego Domowego Kościoła. Nowym kapłanem podejmującym tę posługę został ks. Krzysztof Łapiński z archidiecezji białostockiej. Dziękując Panu Bogu za dar Księdza Krzysztofa, za Jego gotowość do posługi i otwarte serce na formujących się małżonków, życzmy, by Święta Rodzina otaczała swoją troską i miłością: Maryja jak matka przygarniała do serca, św. Józef jak ojciec uczył wytrwałości, a Jezus jako Pan i Zbawiciel błogosławił.

Z zapewnieniem o modlitwie,
Katarzyna i Paweł Maciejewscy

Słowo nowego Moderatora Krajowego:

Urodziłem się 30 marca 1967 r. w Białymstoku. Moi rodzice, Anna i Ryszard, byli pierwszymi wspaniałymi nauczycielami wiary i życia. Dzięki temu, razem z siostrą Beatą, mieliśmy szczęście doświadczyć prawdziwego ciepła rodzinnego, gdzie w skromnych warunkach to, co ludzkie, mogło się łączyć z tym, co Boże.

Bardzo duży wpływ na moje życie miała ministrancka służba przy ołtarzu, wspólnota Ruchu Światło-Życie (od grupy Dzieci Bożych, poprzez wspólnotę młodzieżową, aż po bycie animatorem) oraz piesze pielgrzymki na Jasną Górę najpierw z Warszawy, potem z Białegostoku.

Doświadczenie tych wspólnot zaowocowało odkryciem powołania do kapłaństwa, dlatego to maturze w 1987 r. wstąpiłem do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. 30 maja 1993 r. otrzymałem święcenia kapłańskie. Pierwsza parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie k/Białegostoku pozwoliła mi poprzez zwyczajną posługę wikariusza doświadczyć, jak Pan Bóg posługuje się człowiekiem, aby wciąż objawiać swoją łaskę. Modlitwa, sprawowanie sakramentów, katecheza, opieka nad scholami, wspólnotą młodzieżową Ruchu Światło-Życie, piesze pielgrzymki na Jasną Górę wypełniały moje kapłańskie życie.

Po dwóch latach bycia wikariuszem zostałem skierowany na studia muzykologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie podyplomowe studia chórmistrzowskie oraz emisji głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Po powrocie do diecezji w 2001 r. zostałem wikariuszem w parafii pw. Św. Rodziny w Białymstoku, a następnie w 2002 r. zostałem skierowany do pracy w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku jako wykładowca muzyki. Ta sytuacja trwa do dzisiaj.

Ważnym wydarzeniem po powrocie ze studiów muzycznych w 2001 r. było odkrycie na nowo Ruchu Światło-Życie poprzez jego gałąź rodzinną – Domowy Kościół. Będąc w kręgach Domowego Kościoła, przeżywając kolejne rekolekcje, służąc jako moderator rejonu, a od 2011 r. jako moderator diecezjalny mogę wciąż doświadczać wspólnoty Kościoła jako drogi do świętości realizowanej poprzez powołanie do kapłaństwa i małżeństwa. Domowy Kościół pozwolił mi także na nowo odkryć osobę Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, przekonać się o aktualności Jego nauczania. Naturalną konsekwencją tego stało się członkowstwo w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka i Unii Kapłanów Chrystusa Sługi.

Wielokrotnie powtarzałem małżonkom podejmującym różne posługi w Domowym Kościele, że Pan Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych. Zawsze staram się te słowa przyjmować osobiście… Bardzo proszę całą wspólnotę o modlitwę.

z modlitwą – ks. Krzysztof Łapiński

GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY – SPOTKANIE ODPOWIEDZIALNYCH DK

W dniach 18-20 stycznia 2019 r. na Górze Świętej Anny odbyło się spotkanie odpowiedzialnych Domowego Kościoła. W spotkaniu uczestniczył również delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie ks. bp Krzysztof Włodarczyk oraz moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Sędek. Do sanktuarium św. Anny przyjechały pary diecezjalne z prawie wszystkich polskich diecezji, a także z Litwy, Austrii i Niemiec, członkowie kręgu centralnego oraz pary łącznikowe z zagranicą. Zgodnie ze słowami ks. bpa Pawła Stobrawy, który przewodniczył Eucharystii w piątek, przyjechaliśmy na Górę Świętej Anny, aby od babci Jezusa uczyć się życia rodzinnego. W czasie całego pobytu te słowa w nas rezonowały, nie dawały spokoju, a na dodatek dobrze wpasowały się w całą tematykę spotkania, czyli katechumenat rodzinny.

Na spotkaniu nie zabrakło również księży moderatorów, którzy pomimo wielu obowiązków duszpasterskich znaleźli czas, by być razem z małżonkami i pomagać im w realizacji ich posługi. W szczególny sposób nasza uwaga skoncentrowała się na jednym z nich, na ks. Tomaszu Opalińskim, który po czterech latach zakończył kadencję moderatora krajowego Domowego Kościoła, a zwiększona liczba innych obowiązków nie pozwoliła mu na przedłużenie posługi. W związku z tym nowym moderatorem krajowym Domowego Kościoła na kolejne 2 lata został ks. Krzysztof Łapiński, dotychczasowy moderator diecezjalny DK z archidiecezji białostockiej, z Domowym Kościołem związany od 2001 roku.

Spotkania par odpowiedzialnych zwykle wiążą się z podjęciem konkretnego tematu, będącego próbą odpowiedzi na rozpoznane znaki czasu. Podobnie było na Górze Świętej Anny, a w czasie konferencji i spotkań w grupach pochylaliśmy się nad katechumenatem rodzinnym. Jednym z naszych zadań jest tworzenie w naszych rodzinach środowiska życia wiary dla naszych dzieci, a przecież jest to zadanie napotykające na różnorodne trudności. Szukaliśmy zatem sposobów, jak pomóc rodzinom w tym zadaniu, chociaż właściwie sporo inspiracji można znaleźć w tekstach ks. Franciszka Blachnickiego sprzed 40 lat – okazało się, że to, co on nazywał zadaniem na obecny czas nic nie straciło ze swojej aktualności.

Bardzo dobrym podsumowaniem dnia okazał się pogodny wieczór. Mogliśmy trochę rozruszać ciało, ale również i ducha. Wysłuchaliśmy relacji ze spotkania par odpowiedzialnych za kręgi anglojęzyczne w Stanach Zjednoczonych, uczyliśmy się gwary śląskiej i poznawaliśmy lokalne pieśni, byliśmy świadkami, że warto dotrzymywać dawnych zobowiązań, chociażby wydawały się niemożliwe do wypełnienia, ale najbardziej przeżyliśmy czas podziękowań dla ks. Tomasza za posługę moderatora krajowego DK. Oglądając zdjęcia ilustrujące cztery lata posługi i słuchając stosownego komentarza mogliśmy sobie uświadomić, ile czasu i troski wiązało się z tym zadaniem. Dziękujemy!

Wyjeżdżając, a właściwie zjeżdżając z Góry Świętej Anny pomyśleliśmy sobie, że na takie spotkania i do takich miejsc chce się wracać. Naprawdę można się było uczyć życia rodzinnego – od św. Anny, ale też od uczestników spotkania. Bogu niech będą dzięki!

Dorota i Jacek Skowrońscy
archidiecezja gnieźnieńska

Zdjęcie zbiorowe – Karina Grytz-Jurkowska (Gość Niedzielny)
Zdjęcia cz. 1 – Dariusz Sowa (pierwsza galeria zdjęć)
Zdjęcia cz. 2 – Paweł Maciejewski (druga galeria zdjęć)

za:http:www.dk.oaza.pl

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE W MRĄGOWIE

Spotkanie opłatkowe w rejonie Mrągowo

   Mszą Świętą w najstarszej mrągowskiej parafii, odprawioną w przededniu Niedzieli Świętej Rodziny, rozpoczęło się 33 już spotkanie opłatkowe w rejonie Mrągowo.

   Jola i Zbyszek,  witający wszystkich uczestników jako para rejonowa, zwrócili uwagę na fakt, iż rozpoczynamy od Eucharystii, która w naszym życiu powinna być wydarzeniem najważniejszym. Obecnym zaś i nieobecnym moderatorom życzyli Bożego błogosławieństwa ,podkreślając, że bez nich spotkania w kręgach Domowego Kościoła byłyby niemożliwe.

   W komentarzu do Liturgii Słowa Ala i Arek zaakcentowali prawdę, iż Jezus Chrystus jest kimś, obok kogo nikt nie może przejść obojętnie.

   Ewangelię odczytał ks. Robert, moderator rejonowy a posługę przy ołtarzu pełnił szafarz Krzysztof.

    Ks. Wiesław, gospodarz miejsca a zarazem moderator kręgu przy parafii św. Wojciecha, skierował do nas w wygłoszonym kazaniu pytanie, czy nasze dorosłe dzieci są blisko Boga, czy jesteśmy wierni przyrzeczeniu gotowości przyjęcia i katolickiego wychowania potomstwa, którym nas Stwórca obdarzył? Zwrócił też uwagę słuchaczy na wartość wielodzietności oraz potrzebę ewangelizacji tych, którym życie małżeńskie i rodzinne się poplątało, bo zabrakło tego, który łączy, Boga. Zaznaczył też, jak wielkim  i cennym darem są dla nas modlitwa małżeńska i rodzinna a przede wszystkim dialog małżeński, podczas którego możemy stawać oboje przed naszym Panem i Zbawicielem.

   Modlitwę wiernych celebrans zakończył przedstawieniem jej  Bogu jako Najlepszemu Nauczycielowi Miłości.

   Podczas rozesłania kapłan wskazał  na dobro, jakim jest wspólnota rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie, w której inni mogą zaznać rodzinnego ciepła i mogą zostać wysłuchani.

   Na dalszą część spotkania, w sali katechetycznej, przybył jeszcze trzeci kapłan, ks. Daniel z Piecek.

   Po krótkiej, dialogowanej inscenizacji przedstawiającej Boże Narodzenie i pokłon Trzech Króli oraz odczytaniu Ewangelii przez moderatora rejonowego, tradycyjnie podzielono się opłatkiem składając sobie serdeczne  życzenia świąteczne. Była to też okazja do poznania nowych rodzin w mrągowskiej wspólnocie, z pobliskiego Biskupca i Kobułt.

   W trakcie częstowania się słodkościami Jola przedstawiła historię o Świętym Mikołaju, który jak co roku pojawił się później wśród nas, wręczając zebranym dzieciom i księżom skromne upominki.

   Nie zabrakło też śpiewu kolęd i pastorałek przy akompaniamencie nieodłącznych gitar.

   Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem kapłana na dalsze radosne trwanie w oktawie Bożego Narodzenia.

Tekst: Grzegorz Joachim Jarmużewski

Zdjęcia: Zbigniew Krajczyński, Lidia Wiechowska

GALERIA ZDJĘĆ