PAMIĘTAJMY O MODLITWIE ZA KAPŁANÓW KAŻDEGO DNIA

Jak piękne są stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!” (Biblia Tysiąclecia)

Jak bardzo oczekiwane są stopy tych, którzy zwiastują dobro!” (Biblia Paulistów)

Drogi Moderatorze Diecezjalny, drodzy Moderatorzy Rejonowi, drodzy Moderatorzy Kręgów, drodzy Kapłani !

Wdzięczni za Waszą niestrudzoną posługę duszpasterską na rzecz duchowego wzrostu naszych małżeństw i rodzin, składamy Wam wielkoczwartkowe życzenia jak najgłębszego czerpania z wzorów i wstawiennictwa świętych i błogosławionych kapłanów, a szczególnie Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego, w roku setnej rocznicy jego urodzin.

Pamiętające o Was w naszych modlitwach, nie tylko w ten szczególny dzień, ale przez cały rok

małżeństwa i rodziny

Domowego Kościoła – rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie

Archidiecezji Warmińskiej

A do naszych skromnych życzeń dołączamy pieśń na kanwie zacytowanych słów z Rz 10,15:

https://www.youtube.com/watch?v=or-N6DP4ByY

INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE W LUTYM I MARCU 2021

1943. Módlmy się za Teresę,aby Pan Bóg obdarzył ją łaską zdrowia, dał siły i nadzieję na czas trwania choroby.

1944,Módlmy się w intencji małżeństw, które w lutym obchodzą jubileusze ślubów, aby Pan Bóg umacniał ich małżeństwa i rodziny oraz obdarzał potrzebnymi łaskami.

1945. Prosimy o modlitwę w intencji Justynki, która poparzyła się wrzątkiem, aby powróciła do zdrowia oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

1946. Módlmy się w intencji śp. Marii Adamczyk o radość życia wiecznego z Panem Bogiem.

1947. Proszę o modlitwę za nastoletnią Karolinę, która jest w bardzo złym stanie psychicznym i duchowym, o łaski Ducha Świętego i ukojenie ducha i duszy dla niej i jej mamy.

1948. Proszę o modlitwę za Natalię, która jest w ósmym miesiącu ciąży i prawdopodobnie jest chora na koronawirusa. Proszę dobrego Boga o zdrowie dla niej i dzieciątka.

1949. Módlmy się o łaskę zdrowia dla małej Lilianki i udaną operację

1950. Módlmy się o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Gosi i Magdy oraz Ani i Miecia, aby wytrwali w tych trudnych chwilach dla nich.

1951. Módlmy się za duszę śp. Mirosława, aby dobry Bóg wprowadził ją do królestwa niebieskiego.

1952. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Wiesławy za wstawiennictwem Prymasa Stefana Wyszyńskiego, aby Pan Bóg uzdrowił ją z nowotworu.

1953. Bardzo proszę o modlitwę w intencji bardzo chorej na raka Wiesi.

1954. Módlmy się w intencji małżeństw.,które w marcu obchodzą jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa, aby każdego dnia wzrastała ich miłość małżeńska i rodzinna a Pan Bóg błogosławił im i ich rodzinom.

1955. módlmy się w intencji Anny prosząc Boga o zdrowie i potrzebne łaski dla niej oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

1956. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Mirelki.

Wspólny Różaniec diakonii modlitwy w drugą niedzielę miesiąca, w parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie o godz. 11.00 a Msza św. wspólnotowa o godz. 11.30.

Intencje modlitewne można zgłaszać telefonicznie 89 5426452 lub na adres e-mail

( zakładka DIAKONIE KONTAKT- DIAKONIA MODLITWY)

Serdecznie pozdrawiamy całą wspólnotę i życzymy błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Halina i Janusz Chowaniec.

HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC IV, V, VI 2021

ZGLOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY

 

TRANSMISJE MSZY ŚW. NA STULECIE KS. F.B. – 24 I 27 MARCA

Eucharystia będzie transmitowana przez kanał parafii św. Antoniego w Rybniku:

https://bazylika.rybnik.pl/start.html

Natomiast w sobotę 27 marca o godz. 17.00 w Krościenku nad Dunajcem również sprawowana będzie Eucharystia z modlitwą o beatyfikację Ojca. Tę celebrację będzie można zobaczyć poprzez stronę:

https://przekazmszy.pl/kroscienko

Inne informacje na stronie:

(tekst ze strony: https://www.oaza.pl/100-lat-ojca-franciszka/)

NOWENNA PRZED 100. ROCZNICĄ URODZIN SŁUGI BOŻEGO KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO

W gronie członkiń Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła mieszkających w Krościenku zrodziła się myśl o nowennie przed stuleciem urodzin czcigodnego sługi Bożego Ojca Franciszka Blachnickiego.

Modlitwa w 100. rocznicę urodzin naszego Założyciela jest dla nas szczególnie ważna, dlatego także intencja tej nowenny jest doniosła i odnosi się do fragmentu z Testamentu Ojca:

Jeżeli miałbym coś do przekazania i chciałbym coś przekazać w moim duchowym testamencie – to właśnie ten dar – charyzmat Światło-Życie. Zrozumienie, umiłowanie, wierność wobec tego charyzmatu. Wydaje mi się bowiem, że ciągle jeszcze mało jest ludzi – także w Polsce – którzy już otrzymali łaskę zrozumienia znaczenia tego charyzmatu dla odnowy oblicza Kościoła – Chrystusowej Oblubienicy – Nowej Jerozolimy zstępującej z nieba na ziemię.

W intencji Nowenny nawiązujemy do duchowego testamentu Ojca i formułujemy ją następująco:

O łaskę zrozumienia znaczenia charyzmatu Światło-Życie dla odnowy oblicza Kościoła
oraz o głębsze umiłowanie i wierność charyzmatowi dla wszystkich członków Ruchu.

Jako modlitwę w ramach nowenny przyjmujemy Modlitwę o beatyfikację sługi Bożego:

z wezwaniami na końcu:

Chryste Sługo – zmiłuj się nad nami,
Niepokalana Matko Kościoła – módl się za nami,
Czcigodny sługo Boży Ojcze Franciszku – wstawiaj się za nami.

Wszystkich, którzy zostali duchowo ubogaceni charyzmatem Światło-Życie, którzy troszczą się  o rozwój Ruchu zapraszamy do włączenia się w nowennę w przedstawionej intencji w dniach od 15 do 23 marca br.

Łączymy się w nowennowej modlitwie, szczególnie przy grobie sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

W imieniu członkiń INMK,
Jolanta Szpilarewicz, Odpowiedzialna główna

(tekst ze strony: inmk.org.pl)

Wydarzenie na FB

ODESZŁA DO PANA

17 marca 2021 r. zmarła śp. ANNA WAJLER (1925-2021), Babcia Piotra Wajler.

Dnia 20 marca o godzinie 11:30 różaniec w intencji zmarłej w kościele świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Olsztynie oraz Msza Święta pogrzebowa, będzie celebrowana w najbliższą sobotę, 20 marca, o godzinie 12:00 także, w kościele świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Olsztynie.

Ciało Zmarłej zostanie pochowane na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej w Olsztynie.

Łącząc się w żalu i smutku składamy kondolencje i wyrazy współczucia.

Alina i Jan Pilipienko- para diecezjalna

Ks. Mariusz Grabas- moderator diecezjalny

wraz z całą wspólnotą Domowego Kościoła. 

Otoczmy modlitwą zmarłą śp. Annę, oraz Piotra i Joannę Wajler wraz z całą rodziną.

PODSUMOWANIE WIELKOPOSTNEGO DNIA SKUPIENIA REJONU II

W dniu 13.03.2021r w parafii Bogarodzicy Dziewicy Matki Kościoła uczestniczyliśmy wspólnie w Wielkopostnym Dniu Skupienia naszego rejonu.

W trakcie Drogi Krzyżowej rozważaliśmy poszczególne stacje robiąc wgląd w nasze własne zmagania z dobrem i złem, codzienne wybory między miłością, a wszystkim, co jest jej przeciwieństwem.

Mszy Świętej przewodniczył ksiądz Cezary Opalach, moderator naszego rejonu. W trakcie homilii przybliżył nam postać świętego Józefa, patrona obecnego roku liturgicznego. Józef uważnie słuchał tego, co Bóg chciał mu powiedzieć i był gotowy zmieniać swoje plany i całe swe życie pod wpływem spotkania z Bogiem.

Adoracja Najświętszego Sakramentu dała nam możliwość osobistego spotkania żywego, rzeczywiście Obecnego Jezusa Chrystusa.

Powierzyliśmy Bogu nasze małżeństwa , rodziny, nasze kręgi, księży moderatorów. W sposób szczególny modlitwą objęliśmy tych, którzy nie mogli uczestniczyć w naszym spotkaniu prosząc o zdrowie, wzajemną miłość i przemianę życia dla nas wszystkich.

Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym.

Pamiętamy o Was w modlitwie.

Ania i Andrzej Częczek.

PODSUMOWANIE WIELKOPOSTNEGO DNIA SKUPIENIA REJONU III

Prostować drogę Panu, to najpierw porzucić świadomą negację Boga
i Jego Miłości – polegającą na uporczywym trwaniu w grzechu; a potem: na trwaniu,
jak Maryja – i z Jej pomocą, w radosnej gotowości na spotkanie z Panem i Jego Wolą”
(Rzym, 5 XII 1999).

Okres Wielkiego Postu to okres przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego polegający na nawracaniu się tj. weryfikacji postaw życiowych i zbliżania się do Boga.
W Domowym Kościele rodzina jest podstawowym miejscem formacji opartej o zasadę duchowości małżeńskiej. Krąg jest strukturą rozszerzającą tę zasadę na inne rodziny. Oprócz formacji podstawowej bazującej na wymienionej wyżej zasadzie i zobowiązaniach, wspólnoty podejmują również działania wzbogacające. Do nich należą rekolekcje i okresowe dni skupienia, w tym wielkopostny dzień skupienia.

Rejon III Domowego Kościoła taki dzień przeżywał 13 marca w Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej
w Olsztynie. W tym miejscu przed 30 laty, w ważnym okresie przemian, z mieszkańcami Warmii
i Mazur spotkał się Ojciec Święty Jan Paweł II mówiąc o ósmym przykazaniu dekalogu.

Potrzeba okresowej weryfikacji postaw życiowych i wiernego trwania Polaków przy Chrystusie była myślą przewodnią czwartej pielgrzymki Ojca Świętego do ojczyzny.

Podobnie celem Wielkopostnego Dnia Skupienia było wyprostowanie ścieżek życia uczestników.

Pomocne były w tym Droga Krzyżowa, Eucharystia z konferencją i Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Spotkanie rozpoczęła para rejonowa Joanna i Piotr Wajler witając serdecznie zebranych
uczestników i zapoznając z programem.

Bardzo głęboko przeżyliśmy Drogę krzyżową, której przewodniczył o. Robert Zbierański a rozważania, ukierunkowane na problematykę rodziny we współczesnym świecie, w sposób bardzo głęboki i doskonale przygotowany prowadziła para rejonowa.

Po krótkiej przerwie, przed Mszą Świętą, uczestnicy podzielili się aktualnymi informacjami dotyczącymi wspólnoty.

Przedstawiciel Diakonii Społecznej –  Andrzej Moszczyński wspomniał o współpracy Diakonii
z
innymi ruchami, wspólnotami organizacjami skupionymi wokół Inicjatywy Społecznej Tutum Domus – Bezpieczny Dom i przekazał informacje dotyczące działań wymienionej Diakonii
w ostatnim okresie. Spośród ważniejszych działań wymienił:

 • Zorganizowano konferencję nt. zagrożeń ze strony LGBT (10 października w Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie);

 • Mężczyźni brali udział w zabezpieczaniu Katedry w czasie „strajku kobiet”;

 • Przed Świętami Bożego Narodzenia zorganizowano akcję charytatywną;

 • W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwały
  o dofinansowaniu procedury in vitro w kwocie 210 tys. zł podjęto działania zmierzające do wstrzymanie uchwały Zarządu Województwa wspierającej procedurę „in vitro”
  i ukierunkowanie tych środków na naturalne leczenie niepłodności, tzw. naprotechnologię;

 • Działania Męskiego Różańca (w każdą pierwszą sobotę miesiąca) i przedsięwzięcia z tym związane – peregrynacja Matki Bożej Różańcowej i szerzenie orędzia fatimskiego. Zaprosił do włączenia się do akcji informacyjnej o najbliższym spotkaniu 20 marca, godzina 10.30, w Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie, dolny kościół i oratorium, które będzie prowadzić i głosić orędzie fatimskie ks. dr Krzysztof Czapla, dyrektor Sekretariatu Fatimskiego z Krzeptówek.

 • Potrzebę włączenia się członków wspólnoty w „Tydzień modlitwy o ochronę życia”
  w dniach 19-25 marca (rozdano wszystkim uczestnikom merytoryczną broszurkę
  z modlitwami, szczegółowym opisem intencji oraz opisem, dokumentowanym zdjęciami, rozwoju dziecka w łonie Matki).

Przedstawiciel Diakonii Modlitwy przypomniał o spotkaniach modlitewnych w każdą drugą niedzielę miesiąca w Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Olsztynie o godz.11:00 (różaniec
i Msza Św. za rodziny Domowego Kościoła) i zaprosił do uczestnictwa w najbliższym spotkaniu.

Kolejnym punktem spotkania była celebrowana przez o. Roberta Zbierańskiego Msza Święta, podczas której Celebrans wygłosił konferencję opartą o myśli Ojca Blachnickiego dotyczące współdziałania działań ludzkich z wolą Bożą i w tym kontekście porządkowanie życia rodzinnego. Bardzo pomocne w zgłębianiu myśli były przykłady nawiązujące do aktualnego życia rodzinnego. Spotkanie z Chrystusem w Eucharystii zostało przedłużone poprzez akt Adoracji w milczeniu Najświętszego Sakramentu. Zakończone Błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Całemu spotkaniu towarzyszyło Światło Chrystusa (świeca zapalona na początku spotkania) oraz relikwie Krzyża Świętego oraz Św Maksymiliana Kolbe.

Po skończonej adoracji para rejonowa Joanna i Piotr Wajler podziękowali proboszczowi o.  Łukaszowi Szokalukowi za gościnność parafii, o. Robertowi Zbierańskiemu moderatorowi kręgu DK w rejonie III za zaangażowanie i za prowadzenie Drogi Krzyżowej, celebrację Mszy Świętej oraz Adoracji Najświętszego Sakramentu a także wszystkim uczestnikom spotkania..

PS

Z okazji przypadającej w tym roku 30. rocznicy wizyty Św. Jana Pawła II w Olsztynie i Mszy św. odprawionej przez Papieża przy „Krzyżu Papieskim” na terenie Parafii podjęto starania
o przeprowadzenie niezbędnego odnowienia tegoż krzyża. Inicjatywę można wesprzeć (wpłacając ofiarę na konto: Parafia NMP Ostrobramskiej w Olsztynie 72 1240 1590 1111 0000 1431 8773 z dopiskiem: „Na krzyż papieski”).

Tekst: Eugenia i Lucjan Jędrychowscy

 

Autorami zdjęć, zamieszczonych w galerii, dokumentujących przebieg spotkania, są Monika Kolz i Piotr Wajler.

 

Para Rejonowa rejonu III Joanna i Piotr Wajler

 

PODSUMOWANIE WIELKOPOSTNEGO DNIA SKUPIENIA REJONU I

Wspólnota mrągowskiego rejonu Domowego Kościoła jako pierwsza miała szczęście przeżywać swój Wielkopostny Dzień Skupienia, w przepięknej świątyni, przed obliczem Płaczącej Pani z La Salette, w sobotnie słoneczne przedpołudnie, 6 marca Roku Pańskiego 2021.

Rozpoczął się on Drogą Krzyżową autorstwa ks. Piotra Pawlukiewicza, do której głębokie rozważania czytali na przemian Grzegorz i Krzysztof. Została zaś ona poprzedzona krótkim wprowadzeniem, kończącym się modlitwą:

Panie Jezu, chcemy Ci teraz towarzyszyć w Twojej Drodze pełnej boleści i prosimy Cię, abyś i Ty towarzyszył naszej ziemskiej drodze, na której i my zmagamy się z krzyżem codzienności, z trudem życia rodzinnego i małżeńskiego .Bądź z nami, Panie, i napełnij nas swoją obecnością.

Po chwili przerwy przy ołtarzu zgromadziło się pięciu moderatorów. Oprócz proboszcza Henryka Przeździeckiego MS, który wyraził wdzięczność za nasze zaangażowanie, umacniające kapłanów w ich duszpasterskiej posłudze, Eucharystię sprawował jeszcze profesor Marian Machinek MSF, Kazimierz Przybycień MS, Wiesław Świdziński oraz Sławomir Sokołowski.

Homilię na kanwie ‘przypowieści o miłosiernym ojcu i dwóch marnotrawnych synach’ (Łk 15.1-3.11-32) wygłosił ksiądz profesor z warmińskiego seminarium. Przywołał zdanie znawców kultury antycznej, iż przypowieści Jezusa nie mają sobie równych w literaturze starożytnej. W jednej historii potrafią upakować w zasadzie wszystko, co można powiedzieć o Bogu i o człowieku. Analizując bardzo trafnie i głęboko postawę dwóch synów, podkreślił prawdę o tym, że Bóg wyjątkowo poważnie traktuje wolność człowieka. Na zakończenie zaprosił nas do tego, byśmy słuchając w tym świętym czasie Słowa Bożego, zatęsknili za dziecięcą, synowską relacją do Ojca, który upodobał sobie miłosierdzie.

Pod koniec Mszy Świętej Marzenna i Grzegorz jako para rejonowa podziękowali uczestnikom i kapłanom za obecność, proboszczowi za gościnność, organiście za grę i śpiew a księdzu Marianowi za podzielenie się z nami płomiennym, mądrym i pięknym słowem. Przede wszystkim zaś za jego przyjazd do Mrągowa, pomimo napiętego wielkopostnego kalendarza.

Następnym punktem dnia skupienia była konferencja księdza Machinka, na początku której gorąco podziękował za zaproszenie, na które chętnie odpowiedział, mając miłe wspomnienia z podobnego spotkania weekendowego w Mrągowie przed dwoma laty:

https://domowykosciol.olsztyn.pl/?p=14045

Nawiązując do trwającego od roku trudnego czasu pandemii przywołał słowa św. Augustyna „Nie ma złych czasów, są tylko nasze.” i przypomniał zdanie z Liturgii Słowa ze Środy Popielcowej „ Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.” (2 Kor 6,2)

Całą zaś konferencję oparł przede wszystkim na mocnym fragmencie Ewangelii (Łk 21,34-36)

Szczególnie silnie wybrzmiały znane poniekąd myśli ewangelicznej perykopy „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i troski doczesnych” oraz „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie”.

Mówca przestrzegł słuchaczy przed nadmierną konsumpcją doznań, przyjemności, szacunku. obrazów, zaszczytów i mediów. Zwrócił uwagę, iż jeżeli czegoś jest w naszym życiu za dużo, to tym samym czegoś jest też za mało. A dzięki modlitwie osobistej życie zostaje poskładane w całość i nabiera sensu. Modlitwa jest zatem chwilą bezcenną.

Zaznaczył jednakże, że Internet jest też wielkim błogosławieństwem w kontekście pandemicznych ograniczeń, gdy chodzi o nasze formacyjne i modlitewne spotkania. Podzielił się w tym względzie dobrymi doświadczeniami kręgu, któremu od wielu już lat towarzyszy.

Kończąc konferencję życzył nam i naszym rodzinom Bożego błogosławieństwa.

Ale to nie był jeszcze koniec naszego intensywnego spotkania. Była nim Adoracja Najświętszego Sakramentu w formie krótkich rozważań moderatora rejonowego, przeplatanych chwilami ciszy na osobistą medytację i kontemplację.

Niech w naszych sercach wciąż brzmią i owocują słowa modlitwy wypowiedziane ustami ks. Sławomira:

Pomagaj nam na nowo odkrywać sens i wartość modlitwy osobistej.
Natchnij nasze serca do spotkania z Tobą w słowie Bożym.
Pomóż nam wspólnie spotykać się z Tobą w modlitwie rodzinnej i małżeńskiej.          
Daj nam odwagę, szczerość i otwartość w dialogu małżeńskim.
Nie pozwól byśmy mijali się z Tobą w naszym życiu, lecz pomóż nam nieustannie formować się przy Tobie. pracując nad sobą.

Odmówiliśmy również cząstkę różańca, rozważając z dopowiedzeniami tajemnicę bolesną o modlitwie Pana Jezusa w Ogrójcu.

Umocnieni błogosławieństwem , w towarzystwie pary diecezjalnej Ali i Janka, towarzyszącymi nam dyskretnie w całym dniu skupienia, wróciliśmy do naszej codzienności. Oby czerpała ona jak najpełniej inspirację do dojrzałości w Chrystusie, z obfitości Bożych darów, jakie w nas zagościły.

Tekst: Grzegorz Joachim Jarmużewski

Zdjęcia: Marzenna Zdanuk, Grzegorz Joachim Jarmużewski

 

MSZA ŚWIĘTA WSPÓLNOTOWA

Serdecznie zapraszamy wspólnotę DK na Mszę Św w drugą niedzielę m-ca 14 marca 2021 r 
( niedziela ) godz 11.30 kościół Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie . 
Intencja Mszy Św : Za małżeństwa które w marcu obchodzą swoje jubileusze ślubu.
Diakonia Modlitwy zaprasza na wspólny różaniec o godz 11.00 górny kościół 

Ala i Janek Pilipienko – para diecezjalna

 

 

WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA REJONU III

Wielkopostny Dzień Skupienia Rejonu III.

Zapraszamy wszystkich na  Wielkopostny Dzień Skupienia , który odbędzie się w dniu 13.03.2021r w parafii NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia w Olsztynie, ul. Pana Tadeusza 16a. W trakcie Mszy Świętej zbierać będziemy tacę na potrzeby goszczącej nas parafii.

 

10.00  Przywitanie i zawiązanie wspólnoty

10.10  Droga Krzyżowa

10.45  Krótka przerwa

11.00  Eucharystia

12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

12.30  Zakończenie

 

Zapraszamy .

Joanna i Piotr Wajler – Para rejonowa