INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE W PAŹDZIERNIKU 2019 

1769 a . Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia syna, o nawrócenie i doświadczenie Bożej Miłości.

1769 b .Módlmy się w intencji Natalii o łaskę zdrowia, właściwą diagnozę i leczenie oraz Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

 1. Módlmy się o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Teresy.
 2. Módlmy się za śp. Dominika Jasińskiego, aby Pan Bóg okazał mu swoje miłosierdzie i obdarzył wiecznym szczęściem w niebie ,a Piotrowi i Dorocie Jasińskim oraz całej Rodzinie dał potrzebne łaski na czas żałoby i na dalsze życie.
 3. Módlmy się w intencji małżeństw Domowego Kościoła, które w październiku obchodzą jubileusz zawarcia sakramentu małżeństwa, aby ich miłość wzrastała, a Pan Bóg obdarzał łaskami ich rodziny.
 4. O wypełnienie się woli Bożej dla chorej Marysi.
 5. O dary Ducha Św. dla Marka i Blanki oraz aby odnaleźli drogę życiową zgodną z wolą Boga, a także o pomyślność zawodową i zdrowie dla Urszuli.
 6. O zdrowie i łaski Boże dla całej rodziny.
 7. O spokój duszy i przebywanie w wieczności z Panem dla Jadwigi Szemplińskiej i Janiny Argalskiej.
 1. O zdrowie i ochronę przed złem, o łaski i dary Ducha Świętego dla Natalii Duda.
 2. Panie Jezu oddajemy Tobie nasze trudne sprawy . Ty wiesz co zrobić aby Twoja wola się wypełniła. Uzdolnij nas do rozeznania i wypełnienia Twojej woli Panie.
 1. Prosimy o trwanie w trzeźwości i o nawrócenie Grzegorza. Panie Jezu bądź miłościw.
 2. O jedność małżeńską Ani i Piotra, o podjęcie właściwych decyzji odnośnie firmy Piotra i życiowych decyzji zgodnych z wolą Bożą i służących budowaniu jedności, miłości w całej rodzinie.
 3. O żywą wiarę i Bożą opiekę na każdy dzień życia, podjęcie właściwych decyzji dla Justyny.
 4. O Bożą opiekę i prowadzenie, podejmowanie decyzji zgodnie z wolą Bożądla Moniki i i Bogdana.
 1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny Ani i Ryśka .

1784.O Boże błogosławieństwo dla naszych dzieci ,aby zawsze kierowały się  w życiu wolą Bożą, aby nasze dzieci potrafiły  odkrywać wolę Bożą i ufać Bogu bezgranicznie.

 1. O dobre przygotowanie na spotkanie z Panem dla Ferdynanda.
 2. O opiekę Matki Bożej dla rodzin Ali i Janka.
 3. Módlmy się za Konrada, który ma raka mózgu i na początku listopadabędzie miał operację, aby dobry Bóg ulitował się nad nim.

Spotkanie Diakonii Modlitwy odbędzie się w trzecią niedzielę listopada (17.11.2019) o godz. 12.45 w parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie  (przed obrazem Chrystusa  Miłosiernego odmówimy wspólnie część Różańca Świętego ). O godz. 13.15 Msza Św. a następnie spotkanie w Oratorium im. Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy. Zachęćmy osoby lub małżeństwa z naszej wspólnoty, które nie są w diakonii modlitwy, aby włączyły się w tę posługę. Intencje oraz uczestnictwo w diakonii modlitwy można zgłaszać telefonicznie- 89 5426452 lub na adres e-mail (zakładka DIAKONIE).

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy,

Halina i Janusz Chowaniec

HARMONOGRAM X-XII 2019

ZGLOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY

MSZA WSPÓLNOTOWA 17.11.2019

W niezielę 17-11-2019 r o godz. 13.15 odbędzie się Msza Św. wspólnotowa,
podczas której będziemy się modlić za małżeństwa zagrożone rozpadem i za
rodziny przeżywające kryzysy, aby dobry Bóg napełnił ich serca miłością
i obdarzył łaską pokoju i pojednania.

Pół godziny przed Mszą św. zapraszamy całą Wspólnotę do odmawiania różańca.

Po Mszy Św. zapraszamy na spotkanie do Oratorium, podczas którego
Diakonia Ewangelizacji przybliży nam charyzmat ewangelizacji, czyli:
jak powiedział ks. Franciszek Blachnicki
„odkrycie źródła i fundamentu. Jasna świadomość, że celem pierwszej
ewangelizacji jest doprowadzenie do osobistego przyjęcia Chrystusa jako
swojego Pana i Zbawiciela, co stanowi źródło i fundament całego życia
chrześcijańskiego, jest szczególnym darem otrzymanym przez Ruch”.

Rejon Odkupiciel

JESIENNE DWDD 23.11.2019

Droga Wspólnoto

Serdecznie zapraszamy na jesienne DWDD Filii Pelpińskiej, które odbędzie się 23. 11. 2019 w Zespole Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Gdyni (Plac św. Andrzeja 2).

Tematem spotkania jest: Ekologia integralna – nowe wyzwanie dla Ruchu. W naszej filii spotkanie połączone będzie ze szkoleniem Lokalnych Liderów Trzeźwości.

PLAN DWDD

10.00 Zawiązanie wspólnoty

10.15 Konferencje (szkolenie Lokalnych Liderów Trzeźwości)

12.15 Namiot Spotkania

12.30 Eucharystia

         Obiad

14.30 Spotkanie w grupach diakonijnych

16.00 Podsumowanie spotkań

17.00 Nieszpory

Do uczestnictwa zapraszamy nie tylko osoby odpowiedzialne za poszczególne diakonie, ale również wszystkich członków diakonii, a także osoby, które szukają dla siebie miejsca do posługi. Zachęcamy do zaproponowania wyjazdu na DWDD księżom moderatorom.

Uczastnictwo w DWDD jest bezpłatne, a za koszt dojazdu zwracamy pieniądze.

Bardzo prosimy do 14 listopada zgłaszać do nas chęć uczestnictwa.

PARA DIECEZJALNA DK – Alina i Jan Pilipienko alinapienko@gmail.com  

 

 

 

 

NIEDZIELA ŚWIADECTW W BISZTYNKU 1.12.2019

Droga Wspólnoto
W niedzielę 01-12-2019 r. odbędzie się Niedziela Świadectw organizowana
przez naszą wspólnotę Domowego Kościoła.
Akcja ewangelizacyjna odbędzie się w parafii p.w. Św. Macieja Apostoła i
Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bisztynku.

Otoczmy modlitwą ewangelizatorów, proboszcza parafii: ks. Janusza
Rybczyńskiego oraz księdza Cezarego Opalacha prowadzącego Niedziele
Świadectw a także wszystkie małżeństwa, które usłyszą świadectwa o
Domowym Kościele i będą chciały skorzystać z zaproszenia do wspólnoty.

Prosimy gorąco o zaangażowanie się małżeństw, a szczególnie o wasze
wsparcie modlitewne. Wiemy jak bardzo jest ono ważne we wszystkich
dziełach ewangelizacyjnych. Zachęcamy Was również do czynnego udziału w
Diakonii Ewangelizacji, a przede wszystkim do głoszenia świadectwa
podczas Niedzieli Świadectw.

Prosimy małżeństwa, które jeszcze nie napisały swoich świadectw, aby
radością bycia we wspólnocie DK i świadectwem swojego życia, podzielili
się z innymi. Przelejcie tę radość na papier i prześlijcie do ks.
Cezarego Opalacha na adres mailowy:  cezary.opalach@uwm.edu.pl.

Ks. Cezary Opalach
Gosia i Mirek Andruszkiewiczowie – Diakonia Ewangelizacji