„EVANGELII GAUDIUM”

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła

poniżej umieszczamy adhortację Papieża Franciszka „Evangelii gaudium”, która – jak wiemy– jest tematem  obecnego roku formacyjnego w Ruchu Światło- Życie.

Życzymy owocnej lektury .

  Ks. Cezary Opalach  Moderator Diecezjalny DK

 Dorota i Piotr Jasińscy  Para Diecezjalna DK

„Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza. W tej adhortacji pragnę zwrócić się do wiernych chrześcijan, aby zaprosić ich do rozpoczęcia nowego etapu ewangelizacji, naznaczonego ową radością i wskazać drogi dla Kościoła w najbliższych latach.”

Ojciec Święty Franciszek

evangelii_gaudium

 

 

 

 

DZIEŃ SKUPIENIA ANIMATORÓW -PODSUMOWANIE

W niedzielę 16. 11. 2014r., w parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie odbył się Diecezjalny Dzień Skupienia Animatorów Kręgów.
Po mszy św. o godz. 11.30 cała wspólnota spotkała się w Oratorium im. Jana Pawła II. Następnie od godz. 13.00 do godz. 15.00 odbyła się część formacyjna dla animatorów kręgów, którą poprowadził ks. Cezary Opalach oraz Dorota i Piotr Jasińscy (para diecezjalna). W spotkaniu wzięły udział 22 małżeństwa. Na początku było zapalenie świecy i modlitwa do Ducha Świętego oraz modlitwa uwielbienia Pana Boga i dziękczynienia za wszystko, co z Jego łaski otrzymujemy każdego dnia.
W dalszej części spotkania para diecezjalna przypomniała, jakie zadania stoją przed animatorami kręgów oraz jak powinno przebiegać comiesięczne spotkanie kręgu. Według zasad Domowego Kościoła pary animatorskie:
-są odpowiedzialne za formację powierzonych małżeństw
-współpracują z księdzem moderatorem kręgu
– odpowiadają za staranne przygotowanie i właściwy przebieg spotkań comiesięcznych
-są zawsze odpowiedzialne za dzielenie się realizacją zobowiązań, nawet wtedy, gdy spotkanie prowadzi inne małżeństwo
-służą pomocą i doświadczeniem poszczególnym małżeństwom kręgu
– współpracują z parą rejonową i uczestniczą w spotkaniach kręgu rejonowego
– utrzymują łączność z proboszczem parafii, w której zakorzeniony jest krąg
Para diecezjalna podkreśliła, że na spotkanie kręgu powinno przeznaczyć się trzy godziny, po jednej godzinie na każdą część (dzielenie się życiem, część modlitewna, część formacyjna ).Była też praca w grupach. Animatorzy dzielili się trudnościami, jakie pojawiają się w kręgach. Często pojawiające się problemy to:
– kłopoty z realizacją zobowiązań ( szczególnie brak dialogu i uczestnictwa w rekolekcjach)
– słaba współpraca z księdzem moderatorem
– brak poczucia odpowiedzialności za spotkania i całą wspólnotę
– problemy z małymi dziećmi na spotkaniach kręgu
– nieobecność jednego lub więcej małżeństw na spotkaniu kręgu
Dorota i Piotr Jasińscy zwrócili się z prośbą do animatorów kręgów, aby mobilizować pary do większego otwierania się na dawanie świadectw. Obecnie na całą naszą wspólnotę diecezjalną, zaangażowanych w dawanie świadectw jest tylko dziesięć małżeństw. Para diecezjalna podkreśliła też, jak ważne są spotkania rejonowe kręgów, na które również powinno przeznaczyć się trzy godziny.
Na zakończenie spotkania wszyscy przepraszali Pana Boga i prosili o potrzebne łaski dla siebie i innych. Następny Diecezjalny Dzień Skupienia Animatorów Kręgów odbędzie się w maju 2015 roku.
Szczęść Boże.
Halina i Janusz Chowaniec.

REKOLEKCJE

W dniach 7-09.11. 14r. odbyły się w Głotowie rekolekcje tematyczne „Dialog małżeński”
Konferencje poprowadziłi ks.  Cezary OpalachModerator Diecezjalny Archidiecezji Warmińskiej.
W rekolekcjach wzięło udział 19 małżeństwa :  z diecezji warmińskiej (10), ełckiej(1) , pelplińskiej (1), łomżyńskiej (2),  warszawskiej (1) , drohiczyńskiej (2), łomżyńskiej (2)

Trzydniowe spotkanie poświęcone było komunikacji w małżeństwie. Uczestnicy  rekolekcji  mogli dowiedzieć się m.in.: jak wyrażać swoje uczucia i jak je czytać, jak budować relacje w małżeństwie i w rodzinie, jak się komunikować, by być właściwie rozumianym, itd….

  Bardzo dziękujemy ks. Cezaremy za poprowadzenie kolejnych rekolekcji o  tej tematyce- tak bardzo potrzebnych małżeństwom.

Dziękujemy animatorom Danusi i Andrzejowi Kuc, Eli i Darkowi Lachowicz, Agatce i Emilowi Mazurkom oraz Basi i Józkowi Jarząbek , za ich trud poprowadzenia spotkań kręgów.

Dziękując wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas, życzymy aby owoce tych rekolekcji zasiane w naszych duszach i sercach, nieustannie wzrastały i przynosiły obfity plon.

Dorota i Piotr Jasińscy