NIEDZIELA ŚWIADECTW

Droga Wspólnoto

W niedzielę 14.04.2024 r odbędzie się kolejna Niedziela Świadectw organizowana przez naszą wspólnotę Domowego Kościoła.

Akcja ewangelizacyjna odbędzie się w parafii pw. Bł. Stefana Wyszyńskiego w Olsztynie, ul. Wilczyńskiego 7.

Otoczmy modlitwą ewangelizatorów, ks. Cezarego Opalacha a także wszystkie małżeństwa, które usłyszą świadectwa o Domowym Kościele i będą chciały skorzystać z zaproszenia do wspólnoty.

Prosimy gorąco o zaangażowanie się wszystkich małżeństw, a w szczególności o wasze wsparcie modlitewne. Wiemy jak bardzo jest ono ważne we wszystkich dziełach ewangelizacyjnych. Zachęcamy Was również do czynnego udziału w Diakonii Ewangelizacji, a przede wszystkim do głoszenia świadectwa podczas Niedzieli Świadectw. Widzimy ogromne owoce tego dzieła. W ciągu ostatnich lat powstało wiele nowych kręgów małżeńskich.

Nadal więc prosimy małżeństwa, które jeszcze nie napisały swoich świadectw, aby radością bycia w Domowym Kościele i świadectwem swojego życia, podzielili się z innymi. Przelejcie tę radość na papier i prześlijcie do do ks. Cezarego Opalacha na adres mailowy  cezary.opalach@uwm.edu.pl.

Ala i Jarek Dąbrowscy – Diakonia Ewangelizacji
Ks. Cezary Opalach – Moderator Diakonii Ewangelizacji DK