PODZIĘKOWANIE

Kochani małżonkowie Domowego Kościoła
 
W dniach 27, 28 i 29 listopada 2023 r w parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie odbyły się katechezy dla rodziców dzieci, które przystąpią do Sakramentu I Komunii Świętej. Składamy serdeczne podziękowania za prowadzenie spotkania, wygłoszoną katechezę i świadectwo życia dla Małgosi i Mirka Andruszkiewicz. Dziękujemy członkom diakonii ewangelizacji za tak czynną służbę drugiemu człowiekowi, za niesienie Dobrej Nowiny i przybliżanie naszej wspólnoty innym małżeństwom i kapłanom. 
Czekamy z otwartymi ramionami i sercami na inne małżeństwa, które chciałyby włączyć się w działania ewangelizacyjne diakonii, abyśmy mogli z mocą i siłą nieść Jezusa potrzebującym.
 
Stanisław i Halina Dytnerscy – Para Diecezjalna
Alina i Jarosław Dąbrowscy – para odpowiedzialna za diakonię ewangelizacji
 

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE

Diakonia ewangelizacji Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warmińskiej zaprasza na

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE, które odbędą się w Ptakach k/Nowogrodu w dniach od 07 do 11 lutego 2024 roku.

Rekolekcje ewangelizacyjne, to szczególny czas poznawania i przeżywania podstawowych praw życia duchowego – prowadzą one uczestników ku osobistej decyzji (lub jej odnowieniu) przyjęcia przez wiarę Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela oraz oddania Mu swojego życia.

ZAPRASZAMY:
– małżeństwa sakramentalne, – małżeństwa uczestniczące już w spotkaniach ewangelizacyjnych w kręgach pilotowanych – małżeństwa będące na drodze formacji Domowego Kościoła, pragnące odnowienia decyzji przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela.

Na rekolekcje małżonkowie mają możliwość przyjechania ze swoimi dziećmi.

Termin: 07-11.02.2024 r
Miejsce:
Ośrodek CARITAS BLIŹNIM w Ptakach k/Nowogrodu, adres 18-414 Ptaki 121

Prowadzący: Małgorzata i Mirosław Andruszkiewicz, ks. Cezary Opalach
Kontakt: tel. 609656274, 
mikrocom@yupo.pl

Zapisy: Alina i Jarosław Dąbrowscy tel. 512113413, dabrala@o2.pl

 

 

Koszt rekolekcji:

 • osoba dorosła: 540,00 zł
 • dzieci w wieku od 0 do 3 lat: 60,00 zł
 • dzieci w wieku od 4 do 6 lat: 320,00 zł
 • dzieci w wieku od 7 do 12 lat: 400,00 zł

ADWENTOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY REJONU III

Człowiekowi, który, wznosząc się ponad codzienne sprawy, szuka łączności z Bogiem, Adwent, a przede wszystkim Boże Narodzenie przypominają, że to Bóg podjął inicjatywę, by wyjść mu naprzeciw. Stając się dzieckiem, Jezus przyjął naszą naturę i ustanowił na zawsze swoje przymierze z całą ludzkością. Możemy więc powiedzieć, że sensem nadziei chrześcijańskiej, przywołanej przez Adwent, jest pełne ufności, czynnej gotowości i radosnego otwarcia oczekiwanie na spotkanie z Panem. Przybył On do Betlejem, by pozostać z nami na zawsze.
Jan Paweł II, 2003 r.


Zapraszamy wszystkich
w Niedzielę 10.12.2023r. do parafii św. Maksymiliana Kolbego ul. Dworcowa 1B
w Olsztynie (parafia obok McDonald’sa przy dworcu) na Adwentowy Dzień Wspólnoty Rejonu III

W programie:

15:00 Konferencja (w Kościele)

16:00 Eucharystia wspólnie z parafianami

Adoracja Ikony Świętej Rodziny

Agapa

 

Do zobaczenia!

Monika i Bogdan Kolz – para rejonowa rejonu III
Ojciec Robert Zbierański – moderator rejonu III

 

ADWENTOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY REJONU I

Adwent jest w pełnym tego słowa znaczeniu duchowym czasem nadziei, a cały Kościół jest w nim wezwany do tego, by stać się nadzieją, dla siebie i dla świata. Cały organizm duchowy mistycznego Ciała nabiera, by tak rzec, kolorytu nadziei. Cały lud Boży rusza w drogę, pociągany tą tajemnicą: że nasz Bóg jest «Bogiem, który nadchodzi» i wzywa, aby wyjść Mu naprzeciw” – Papież Benedykt XVI.

 Kochani, serdecznie zapraszamy wszystkich członków Domowego Kościoła dnia 10 grudnia 2023 roku do Kościoła Matki Bożej Saletyńskiej
w Mrągowie na    
Adwentowy Dzień Wspólnoty
Rozpoczynamy o godzinie 12.00.
Program:

 • Eucharystia,
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu – indywidualne rozważanie Słowa Bożego (Namiot Spotkania),
 • Agapa,
 • Konferencja,
 • Błogosławieństwo i rozesłanie do domu. 

   

  Justyna i Bartosz Witkowscy – para rejonowa rejonu Mrągowo
  Ks. Henryk Przeździecki MS – moderator rejonu Mrągowo

ORAR I STOPNIA W SWARZEWIE

Zapraszamy na rekolekcje!

ORAR I stopnia
Termin01 – 05.05.2024
MiejsceDom Misyjny św. Józefa ul. ks. Pronobisa 6A, Swarzewo

Koszty:

Osoba dorosła – 650 zł

Dzieci urodzone w latach 2022-2024 – 40 zł

Dzieci urodzone w latach 2014-2021 – 350 zł

Dzieci urodzone w latach 2007-2013 – 450 zł

Płatności: Zaliczka 650zł w ciągu 7 dni od zapisu, przelewem na numer konta podany w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Pozostała kwota płatna do 01.04.2024

Zgłoszenia:  Monika Kolz tel. 504 403 038 , e-mail: rejon3@domowykosciol.olsztyn.pl

Prowadzącymi rekolekcje będą:
Monika i Bogdan Kolz

INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

INTENCJE MODLITEWNE W PAŻDZIERNIKU 2023

2188. Módlmy się w intencji wszystkich małżeństw formujących się w naszej diecezji , aby nowy rok pracy przyniósł obfite owoce wiary i miłości, postaw diakonijnych przez wstawiennictwo sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego.

2189. Módlmy się w intencji Filipa o powrót do zdrowia po wypadku.

2190. Módlmy się w intencji małżeństw Domowego Kościoła archidiecezji warmińskiej, które obchodzą w październiku jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa, aby byli wierni swojemu powołaniu i Ewangelii. Niech Pan Bóg błogosławi małżonkom i ich rodzinom.

2191. Módlmy się o pokój na Ukrainie , w Ziemi Świętej oraz wszędzie tam gdzie są konflikty zbrojne, aby nastąpiło nawrócenie i pojednanie.

2192. Módlmy się w intencji wyborów parlamentarnych w Polsce , aby były zgodne z wolą Bożą. dla dobra naszej ojczyzny.

2193. Módlmy się w intencji wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób swoją pracą przyczyniają się do rozwoju wspólnoty Domowego Kościoła w naszej archidiecezji.

Panie prosimy o Twoje błogosławieństwo dla nich.

2194. Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz Ducha Twego na Ziemię.

Spraw,. aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Pani wszystkich narodów Święta Dziewica Maryja stanie się naszą Orędowniczką. Amen. Panie ratuj naszą ojczyznę.

2195. Módlmy się w intencji Haliny o łaskę zdrowia oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

2196. W duchu wdzięczności oraz z potrzeby serca o Boże błogosławieństwo dla wszystkich osób duchownych, które modlą się za mnie i za moją rodzinę, a dla wszystkich zmarłych, którzy czynili tak wobec nas za życia o łaskę wiecznego szczęścia w niebie. Z oazowymi pozdrowieniami oraz darem modlitwy Grzegorz Jarmużewski z rodziną.

Intencje modlitewne można zgłaszać telefonicznie (89 5426452 ) lub na adres e-mail dostępny w zakładce DIAKONIE KONTAKT – DIAKONIA MODLITWY oraz z formularza na stronie DK Olsztyn w zakładce SKRZYNKA MODLITWY link bezpośredni: https://domowykosciol.olsztyn.pl/?page_id=171.

Pozdrawiamy serdecznie
Halina i Janusz Chowaniec

HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC X, XI, XII 2023 r.

ZGŁOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY

 

KATECHEZY DLA RODZICÓW DZIECI KOMUNIJNYCH

KOCHANA WSPÓLNOTO !

W dniach 22, 27 i 28 listopada 2023 roku w Parafii Chrystusa Odkupiciela
Człowieka w Olsztynie odbędzie się katecheza dla rodziców dzieci
komunijnych. Podczas katechezy zostanie przybliżona wspólnota DK
poprzez wypowiedziane świadectwo.

Otoczmy modlitwą wszystkich rodziców dzieci komunijnych, prowadzących
katechezę i dających świadectwo prosząc Boga o błogosławieństwo, dary
Ducha Świętego oraz opiekę Matki Przenajświętszej.

Halina i Stanisław Dytnerscy – Para Diecezjalna
Gosia i Mirek Andruszkiewicz – Diakonia Ewangelizacji

 

PODZIĘKOWANIE

Kochani !

29.10.2023 r. w Dobrym Mieście, w Parafii Najświętszego zbawiciela
i Wszystkich Świętych odbyła się Niedziela Świadectw.

Bardzo dziękujemy ks. Cezaremu Opalachowi za wygłoszone w tym dniu homilie.

Serdeczne Bóg zapłać dla Gosi i Pawła Woźnickich, Ali i Jarka
Dąbrowskich oraz Izie i Pawłowi Duda za przybliżenie naszej wspólnoty
poprzez wypowiedziane świadectwo.

Bóg Wam zapłać.

 
Halina i Stanisław Dytnerscy – Para Diecezjalna
Małgorzata i Mirosław – Diakonia Ewangelizacji
 

FILM DOKUMENTALNY „TAM KTOŚ JEST!”

Film ukazuje historię uchwalenia i konsekwencje ustawy o planowaniu rodziny z 1993 r. regulującej zakres ochrony życia nienarodzonego dziecka w Polsce. Temat przedstawiają eksperci wielu dziedzin, m.in. ginekologii, neonatologii czy socjologii. Ich wywód jest wsparty wypowiedziami osób biorącymi udział w historycznych wydarzeniach. Wspominają Polskę w której obowiązywała stalinowska ustawa o aborcji na żądanie. Wiele uwagi w filmie poświęcono orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2020, zakazującemu aborcji eugenicznej. W filmie wypowiadają się także rodzice, którzy stanęli przed dramatycznymi wyzwaniami ochrony życia, sprawowania opieki i wychowania swoich dzieci z niepomyślną diagnozą prenatalną. Wreszcie film ukazuje największe wyzwania, jakie stoją przed środowiskami pro-life w Polsce w 30 lat po uchwaleniu ustawy chroniącej życie. Wśród osób zabierających głos znaleźli się m.in.: dr Paweł Wosicki – prezes Fundacji Głos dla Życia, Wojciech Zięba – prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, dr Krystyna Kluz, dr Piotr Guzdek,
dr Justyna Ferek, dr Rafał Michalik, dr Piotr Wołochowicz, prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka link: https://pro-life.pl/
 

za: https://pro-life.pl/

ODESZŁA DO PANA

Dnia 25 .10. 2023 zmarła Teresa Borecka siostra Marioli Stępniak animatorki z II Rejonu DK.

Łącząc się w żalu i smutku składamy kondolencje i wyrazy współczucia.

Halina i Stanisław Dytnerscy – para diecezjalna

ks. dr Zdzisław Kieliszek – moderator diecezjalny

wraz z całą wspólnotą Domowego Kościoła.

 

 

DZIEŃ SKUPIENIA ANIMATORÓW W MRĄGOWIE – PODSUMOWANIE

Dzień Skupienia Animatorów Domowego Kościoła Archidiecezji Warmińskiej w Mrągowie.

W słoneczną sobotę 14 października Roku Pańskiego 2023 w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie miał miejsce Dzień Skupienia Par Animatorskich Domowego Kościoła w naszej archidiecezji.

Gdyby opisać krótko atmosferę i przesłanie tego wydarzenia, posłużyłbym się porównaniem w ulubionej przez nowego moderatora diecezjalnego terminologii sportowej. Otóż zarówno homilia podczas Eucharystii, jak i dwie konferencje, były swoistym podniesieniem, a nawet podrzuceniem, oazowej poprzeczki. Tak parom animatorskim jak i powierzonym ich posłudze w kręgach Domowego Kościoła małżeństwom.

Nowa para diecezjalna, Halina i Stanisław Dytnerscy, witając zebranych w pięknej świątyni, przypomniała słowa naszego Pana i Zbawiciela: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał.” (J 15,16)

Eucharystię oraz Adorację w formie Namiotu Spotkania, w oparciu o te same słowa z Ewangelii (J 13,1-15) sprawował proboszcz, a zarazem moderator mrągowskiego rejonu Domowego Kościoła, ks. Henryk Przeździecki MS. Umocowaną w słowie Bożym oraz zasadach naszej wspólnoty homilię zakończył apelem: „Niech wasza posługa, wasza postawa służby przemienia świat. Najpierw ten najbliższy, rodzinę. Potem ten większy, wspólnotę parafialną, miasto, społeczeństwo. A także tych, którzy będą patrzeć na was.” W ciszy przed Najświętszym Sakramentem ks. Henryk polecił wsłuchać się dobrze w to, co do każdej i każdego z nas mówi poprzez słowa Ewangelii sam Jezus Chrystus. Pomocą służyły pytania: „Jaka jest moja/nasz gotowość do służby? W czym jeszcze nie jestem gotowy/gotowa, aby służyć?”

W pierwszej przerwie, przy kawie i słodkościach, była możliwość kuluarowych rozmów w animatorskim gronie, po których przeszliśmy do sali przypominającej kino na dwie konferencje, przedzielone ponowną pauzą, na ciepły posiłek, tradycyjny polski bigos.

Pierwszą, dłuższą konferencję, na temat roli i zadań par animatorskich, wygłosił nasz nowy moderator diecezjalny ks. dr Zdzisław Kieliszek. Mówca wielokrotnie podkreślał, że w posłudze animatorskiej bardzo ważnym jest, aby przekazywać nieswoje, niczego dla ulżenia innym nie ujmować, ani niczego od siebie nie dodawać. Przypomniał też o tym, by pełnić posługę we dwoje, z radością, być przykładem dla innych i współpracować z kapłanem. W odniesieniu zaś do 15-dniowych rekolekcji zaznaczył, że ich rola w duchowym wzroście jest istotna i kluczowa. A w obliczu pojawiających się w realizacji tego zobowiązania trudności postawił pytanie: „Może warto zaryzykować? Pan Bóg radosnego dawcę miłuje, radosnemu dawcy błogosławi.” Zainicjowane pytania a nawet dyskusja potwierdziły słuszność przemyśleń prelegenta o bogatym doświadczeniu oazowej formacji, począwszy od rekolekcji Dzieci Bożych w dzieciństwie.

Doświadczenie pary animatorskiej kręgu, rejonowej, diecezjalnej i filialnej pomogło też Marcie i Janowi Nadolnym w prosty i przystępny sposób przypomnieć zasady przebiegu spotkania kręgu Domowego Kościoła. Konferencję poparli wieloma przykładami i przestrzegli przed popełnianiem podstawowych błędów w animowaniu. Podkreślili wagę czuwania, by spotkania były zgodne z charyzmatem naszej wspólnoty i wspomagały dążenie do świętości w małżeństwach i w rodzinach, zbliżanie wszystkich do Boga i do siebie nawzajem. Spotkanie w sali zakończyło kapłańskie błogosławieństwo moderatora diecezjalnego oraz zgaszenie oazowej świecy przez parę diecezjalną.

Byłoby dobrze, gdyby, nieobecne z różnych względów na bardzo ważnym dniu skupienia, aktualne lub przyszłe pary animatorskie, sięgnęły do nagrań i wysłuchały homilii oraz dwóch konferencji na temat jakże ważnej cechy naszej wspólnoty, jaką jest diakonia czyli służba. Naprawdę warto to uczynić.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Joachim Jarmużewski