ADWENTOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY REJONU I

Adwent jest w pełnym tego słowa znaczeniu duchowym czasem nadziei, a cały Kościół jest w nim wezwany do tego, by stać się nadzieją, dla siebie i dla świata. Cały organizm duchowy mistycznego Ciała nabiera, by tak rzec, kolorytu nadziei. Cały lud Boży rusza w drogę, pociągany tą tajemnicą: że nasz Bóg jest «Bogiem, który nadchodzi» i wzywa, aby wyjść Mu naprzeciw” – Papież Benedykt XVI.

 Kochani, serdecznie zapraszamy wszystkich członków Domowego Kościoła dnia 10 grudnia 2023 roku do Kościoła Matki Bożej Saletyńskiej
w Mrągowie na    
Adwentowy Dzień Wspólnoty
Rozpoczynamy o godzinie 12.00.
Program:

 • Eucharystia,
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu – indywidualne rozważanie Słowa Bożego (Namiot Spotkania),
 • Agapa,
 • Konferencja,
 • Błogosławieństwo i rozesłanie do domu. 

   

  Justyna i Bartosz Witkowscy – para rejonowa rejonu Mrągowo
  Ks. Henryk Przeździecki MS – moderator rejonu Mrągowo