SPOTKANIE OPŁATKOWE DK REJONU MRĄGOWSKIEGO 2023

Spotkanie opłatkowe rejonu mrągowskiego Domowego Kościoła Anno Domini 2023

W trzecią niedzielę Roku Pańskiego 2023 mrągowska wspólnota Domowego Kościoła spotkała się na 37 w swej historii spotkaniu opłatkowym. Po raz pierwszy poza Mrągowem, w gościnnych progach parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Pieckach.

Sumę parafialną sprawował proboszcz, a zarazem moderator miejscowego kręgu Domowego Kościoła, ks. Eugeniusz Pipała wraz z wikarym ks. Michałem Ułanowskim. We Mszy Świętej, oprócz miejscowej służby liturgicznej, uczestniczył też czynnie pieckowski krąg Domowego Kościoła.

Ewangelię o Duchu Świętym spoczywającym na Jezusie odczytał ks. Michał, a ks. Eugeniusz wygłosił opartą na niej homilię. Na początku przybliżył nam trwający w Kościele okres zwykły z zielonym kolorem szat liturgicznych. W tym roku w niedziele tego okresu słuchać będziemy Ewangelii wg św. Mateusza. Ewangelista „pragnie umacniać naszą wiarę przez poznawanie słowa Bożego i pozwalanie, by ono nas kształtowało, abyśmy stawali się Chrystusowi”.

Przywołał postać św. Ireneusza, który porównał Boży zamysł stworzenia i zbawienia do muzyki. Pan Bóg był dla ojca Kościoła „jak symfonia, która składa się z różnych tematów, rozwijających się w czasie i tworzących harmonijną, pięknie brzmiącą całość. Zadaniem człowieka jest wsłuchać się w tę Boską muzykę i tak prowadzić swoje życie, żeby wpasowało się ono w zamierzoną harmonię”.

Wskazał, że „Jan Chrzciciel miał słuch doskonały. Wiedział, kiedy wyjść z cienia, aby stać się prorokiem. Wiedział też równocześnie, kiedy zejść, aby sobą nie przysłonić Tego, który ma moc zbawienia. Którego przyszedł ogłosić, pokazać, zwiastować – Jezusa Chrystusa”.

Witając zaś przybyłych do Bożonarodzeniowo wystrojonej świątyni członków Domowego Kościoła podkreślił, że jest to wspólnota otwarta i serdecznie zaprosił zebranych do wstępowania w jej szeregi.

Po uczcie duchowej przeszliśmy do nowo oddanej sali przy rozbudowującym się kościele, w której dopiero co, na tę okoliczność, powieszono piękny, duży krzyż.

Zebranych powitała para rejonowa, która podziękowała wszystkim za przybycie i zaangażowanie
w przygotowanie spotkania oraz złożyła gratulacje z okazji jubileuszu 40-lecia zawarcia sakramentu małżeństwa Teresie i Krzysztofowi Sobieskim.

Po odczytaniu przez gospodarza parafii wigilijnej Ewangelii nastąpiły długo trwające życzenia znanych, jak też dziś poznanych osób w rejonowym gronie. A były to życzenia szczególne, bo wypowiadane
i przyjmowane w jubileuszowym roku 50-lecia Domowego Kościoła. Był to też czas częstowania się słodkościami przy ciepłej kawie lub herbacie oraz prowadzenia rozmów o wielu istotnych dla nas sprawach.

A przybycie do licznej grupy dzieci oraz księży moderatorów Świętego Mikołaja poprzedziło w tym roku zjawienie się wysłanego przez niego anioła, który zorganizował oczekiwanie na specjalnego gościa.

Śpiew kolęd i pastorałek wspierany był grą dzieci na instrumentach muzycznych. Podczas popisów muzycznych i poetyckich przed Biskupem z Miry ruszyło na całego filmowanie i fotografowanie. Radość ze spotkania kilku pokoleń przywoływało w pamięci oazowych weteranów lata dawnych opłatków
z dorosłymi już dziś dziećmi.

Oprócz dwóch pieckowskich duchownych w sali pojawił się jeszcze trzeci, pełniący od jesieni posługę dziekana dekanatu mrągowskiego, ks. Robert Kaniowski, któremu przypadło udzielenie wszystkim końcowego błogosławieństwa, posyłającego nas na dalsze, twórcze przeżywanie radości z Bożego Narodzenia w naszych małżeństwach i w naszych rodzinach.

Tekst: Grzegorz Joachim Jarmużewski

Współpraca: Michał Jóźwin, Arkadiusz Sowiński

Zdjęcia: Alicja Sowińska, Grzegorz Joachim Jarmużewski