POKOCHAĆ PISMO ŚWIĘTE

Rekolekcje tematyczne „Pokochać Pismo Święte” w Mrągowie.
W dniach 24-26.04.15. odbyły się rekolekcje tematyczne „Pokochać Pismo Święte”. Miejscem, w którym formowali się uczestnicy był Dom Rekolekcyjny Księży Seletynów w Mrągowie.
Prowadzącym rekolekcje była ekipa Szkoły Nowej Ewangelizacji pod przewodnictwem dyrektora Szkoły ks. Jacka. Ekipa liczyła 9 osób wraz z księdzem, z czego w kuchni posługiwały 3 osoby.
Uczestników było łącznie 39 osób pochodzących z diecezji częstochowskiej, łódzkiej, płockiej, toruńskiej i warmińskiej. Przeważnie byli to małżonkowie będący w Ruchu Domowego Kościoła.
Celem rekolekcji było mocne zaakcentowanie znaczenia Słowa Bożego w życiu każdego człowieka wierzącego i w życiu Kościoła. Pokazanie czym powinno być Słowo Boga dla nas, do czego można je porównać, jakie skutki w naszym życiu czyni, jakie powinno czynić. Jak powinniśmy z nim postępować by lepiej zrozumieć i stawać się Jego lepszymi wyznawcami i niosicielami w naszych sercach by ewangelizować innych. Jak Je czytać i jak rozumieć. W jaki sposób wszystko, co jest napisane w Piśmie Świętym odnosi się do naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Odbyliśmy też dyskusję w synagodze na wzór opisu Św. Łukasza (4, 16-30) gdzie po przeczytaniu przez Pana Jezusa fragmentu z księgi Izajasza odbywa się ostra polemika między Żydami Kim jest Chrystus, inscenizując to wydarzenie poprzez przystrojenie sali, właściwe ubiory dyskutantów oraz treści ich wypowiedzi zaczerpnięte za Starego Testamentu.
Usłyszeliśmy też jaką rolę spełnia Pismo Święte w dialogu ekumenicznym.
Uczestnicy spoza naszej diecezji mogli zobaczyć piękno mazurskiej ziemi w czasie wiosennego przebudzenia przyrody. Okno sali konferencyjnej pozwalało widzieć rozległą perspektywę z widokiem na jezioro Czos i Górę 4 wiatrów (zdjęcie).
Panu Bogu niech będą dzięki za wszelkie nasze uformowanie i poznanie Boga, Jego Słowa, za trud prowadzących, za gościnę gospodarzy. Wszystkim uczestnikom za obecność i stworzoną atmosferę miłości i dobroci – Bóg zapłać! Niech Dobry Bóg umacnia to, co otrzymaliśmy by żyć Jego Słowem i pomaga dzielić się nim z każdym człowiekiem.
Szczęść Boże!

Marzenna i Grzegorz Zdanuk