PIELGRZYMKA RODZIN DOMOWEGO KOŚCIOŁA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

   W dniach 9 i .10. 05. 15 r. odbyła się  pielgrzymka autokarowa Domowego Kościoła Archidiecezji Warmińskiej  w ramach XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki  Rodzin Domowego Kościoła do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Tegorocznej pielgrzymce przyświecało hasło: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch…” (1 Kor 12,4).
Autokar wyruszył z Mrągowa zabierając pątników z kręgów Domowego Kościoła w tym mieście,
po czym dołączyli pielgrzymi w Olsztynie , Gietrzwałdzie i Ostródzie  ,  co dało liczbę 39 uczestników ze wszystkich rejonów .
  Opiekę duszpasterską nad nami sprawował moderator kręgu pilotowanego w Bartoszycach ks. Mariusz Grabas.

 Po zawiązaniu wspólnoty w Kaliszu rozpoczęła się  konferencja „Żyć darami Ducha Świętego ” – wygłoszona przez  ks. Tomasza Opalińskiego (moderatora krajowego DK) oraz Katarzynę i Pawła Maciejewskich (parę krajową DK)

Ks. Tomasz przybliżył nam , co w swojej treści ukazuje obraz św. Rodziny Kaliskiej. Ukazał , że tak jak w znaku RŚ-Ż – FOZ-ZOE (Światło-Życie ) jest symbol OMEGA (jednocześnie symbol Ducha Św.) nierozerwalnie łączący te oba słowa, tak centralnym punktem obrazu, pomiędzy św. Rodziną a Trójcą Przenajświętszą jest Duch św.

Kontynuując podjęty przez moderatora temat, Kasia i Paweł Maciejewscy powiedzieli nam o życiu darami Ducha św. w rodzinie na co dzień. Pięknie nam ukazali w oparciu o siedem darów Ducha św. jakimi wielkimi darami dla nas są zobowiązania DK i jak je rozumieć w tym świetle. Podstawą życia darami Ducha św. są: otwarcie na dar, przyjęcie daru, pomnażanie otrzymanego daru.

Następnie rozpoczęło się  Nabożeństwa do Ducha św.  które poprowadził z niezwykłym entuzjazmem  ks. Maciej Krulak.

Po modlitwie o wylanie Darów ducha św. przyszedł czas na posiłek i radosne spotkanie z braćmi, którzy przyjechali z innych części kraju.

Msza Św. została odprawiona w parku , niebo zupełnie się wypogodziło  . Eucharystii przewodniczył bp. pomocniczy diecezji kaliskiej, Łukasz Bazuna. Wraz z parą krajową dokonał na zakończenie spotkania aktu zawierzenia małżeństw i rodzin oraz całego Domowego Kościoła św. Józefowi.

Napełnieni radością i Duchem św. wyruszyliśmy w drogę do Lichenia , w którym mieliśmy nocleg. W niedzielę w drodze powrotnej zajechaliśmy do Parku Solankowego w Inowrocławiu.

Pokrzepieni na duszy i ciele szczęśliwie dotarliśmy na godz. 17 do Olsztyna , aby móc jeszcze wziąć udział w głosowaniu.

Pragniemy wyrazić naszą ogromną wdzięczność ks. Mariuszowi , który mógł i zechciał w tym roku towarzyszyć nam w pielgrzymce, oraz Wszystkim pątnikom.

Serdeczne Bóg Zapłać – Dorota i Piotr  

  Kilka myśli z Kalisza 9.05.2015 – Andrzej Grabowski
Zachwyt dzielony we dwoje jest wspanialszy. Róbmy razem „wyprawę otwartych oczu”
Litera Omega jest symbolem Ducha Świętego, napis Światło-Życie (FOS –ZOE), łączy litera Omega- Duch Święty. Tak powinno być i w naszym życiu, On powinien być w środku naszej rodziny, naszego małżeństwa. Bez Niego rozsypie się i światło i życie.
Konferencja Kasi i Pawła Maciejewskich
Jak żyć darami Ducha Świętego w rodzinie, małżeństwie?
Prezentu który otrzymamy, możemy nie otworzyć, możemy go wyrzucić. Podobnie jest z darami Ducha Świętego.
7 darów DŚ można porównać z 7 zobowiązaniami DK
1. Dar Mądrości= Namiot Spotkania- rodzi się z bezpośredniego spotkania z panem Bogiem. Nie jest ważne ile razy ty zagłębiłeś się w Biblię, ale ile razy Biblia zagłębiła się w twoje serce.
2. Dar Rozumu= Modlitwa osobista- przyjęcie i szukanie prawdy o Bogu.
3. Dar Rady= Dialog małżeński – wspólne pytanie Boga o właściwą drogę. Każdy z nas może też być dobrą radą, pomocą dla innych w ich odczytywaniu drogi. Codzienne radzenie sobie z kłopotami życia codziennego, z żoną, mężem, dziećmi, pracą.
4. Dar Męstwa= Rekolekcje formacyjne- Uzdalniają do pokonywania przeszkód, lenistwa, zniechęcenia, do podjęcia KWC. Przyznanie się w pracy że jadę na rekolekcje czasami wymaga wielkiej odwagi i męstwa.
5. Dar Umiejętności= Modlitwa małżeńska- zrozumieć wielkość i Miłość Boga. Wspólna modlitwa uwielbienia Boga, wspólne oddanie się Bogu sprzyja otwarciu się na służbę, diakonię, właściwe rozeznanie miejsca w Kościele, w DK, w społeczeństwie.
6. Dar Pobożności= Modlitwa Rodzinna- konsoliduje rodzinę, daje moc do życia sakramentami, jest świadectwem miłości do bliźniego.
7. Dar Bojaźni Bożej= Reguła Życia- kochamy Pana Boga i jesteśmy Mu poddani nie ze strachu lecz z Miłości do Niego. Pytamy Pana Boga, współmałżonka, spowiednika potem realizujemy poznaną wolę Bożą. Pomocny codzienny rachunek sumienia, systematyczna spowiedź, komunia św. Podejmujemy codzienny trud pracy nad sobą.
Czy my pozwalamy by DŚ działał przez nas?
Jak możesz głosić Dobra Nowinę jeżeli jesteś smutny i zniechęcony?