DZIĘKUJEMY EWANGELIZATOROM

Bardzo dziękujemy ks. Cezaremu Opalachowi , ks. Mariuszowi Grabasowi oraz  wszystkim małżeństwom , które wczoraj mówiły świadectwa w Pieckach i Bartoszycach  ,

a także kręgowi z Piecek który dał  niesamowite świadectwo zaangażowania , wsparcia i radości bycia we wspólnocie .

Dzięki wysiłkowi wszystkich osób , które uczestniczyły w ewangelizacji  , działaniu Ducha Świętego  oraz modlitwom w tej intencji 

w Pieckach tworzy się kolejny krąg , który są gotowi pilotować Basia i Krzysztof Hawryluk.

Z wielką radością  informujemy , że będzie to obecnie  piąty pilotowany krąg . Pilotowane są : jeden krąg w Olsztynie , jeden  w Dywitach  i dwa w Kętrzynie .

Prosimy o modlitwę  za małżeństwa  chcące  poznać naszą wspólnotę  i te ,  które w najbliższą niedzielę będą uczestniczyły w  „niedzieli świadectw”  w kolejnej parafii w Bartoszycach.

Módlmy się również o to , aby nie zabrakło małżeństw gotowych pilotować nowe kręgi i dawać  świadectwo , bo jak widzicie osób szukających nowej drogi dla swoich małżeństw i rodzin przybywa.

 Chwała Panu !

Dorota i Piotr Jasińscy