PRZEKAZANIE POSŁUGI PARY DIECEZJALNEJ 2023 R.

Umiejmy zawierzyć Bogu i Jemu zostawić troskę o drogę naszego życia.
Bądźmy też zawsze gotowi przyjąć Jego światło , Jego wolę i jej się podporządkować. 
                   Ks. Franciszek Blachnicki 
 
 
 
Dnia 10.09.2023r. w Częstochowie na obchodach 50- lecia DK i  spotkaniu Odpowiedzialnych, odbyło się przekazanie posług par diecezjalnych. W tym pięknym czasie jubileuszu przekazaliśmy posługę pary diecezjalnej dla Haliny i Stanisława Dytnerskich.
 
Bardzo dziękujemy ks. Mariuszowi i ks. moderatorom  za Waszą obecność, za posługę i bycie z nami na drogach naszej formacji .
 
Dziękujemy parom rejonowym i kończącym posługę Joannie i Piotrowi Wajler , Ali i Jarkowi Dąbrowskim za wsparcie, za wasz trud włożony w  budowanie wspólnoty DK.
 
Dziękujemy małżeństwom poszczególnych diakonii ,całej wspólnocie za wszelką pomoc , za pracę w kręgach i wzajemną pomoc w dążeniu do świętości.
Wszystkim małżonkom za otwartość na posługę dziękujemy .
 
Nowej parze diecezjalnej Halince i Stanisławowi i nowym parom rejonowym Monice i Bogdanowi Kolz rejon III ,Małgosi i Bogdanowi Wójtowicz rejon IV życzymy, aby dobry Bóg Wam błogosławił na drogach posługi i w życiu codziennym. 
 
Szczęść Boże całej wspólnocie.
 
Alina i Jan Pilipienko