INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE W LIPCU I SIERPNIU 2023

2169. Módlmy się w intencji małżeństw naszej wspólnoty, które w lipcu obchodzą jubileusze ślubów , aby wiernie trwali w przysięgach małżeńskich i pogłębiali wzajemną miłość oraz byli świadkami Ewangelii w życiu codziennym.

2170. Módlmy się w intencji zmarłej Zofii Sikora, aby Pan Bóg okazał jej miłosierdzie i przyjął do swojej światłości.

2171. Módlmy się o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Marka oraz jego żony na nowej drodze życia.

2172. Módlmy się o szczęśliwy poród dla córki Katarzyny oraz Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

2173. Módlmy się o zdrowie dla siostry Heleny oraz jej męża Mirosława.

2174. Módlmy się o żywą i konsekwentną wiarę dla dzieci i wnucząt oraz ich trzeźwość i wolność od wszelkich uzależnień.

2175. Módlmy się za duszę śp. Janusza Olender o odpoczynek w Panu, darowanie win, o pokój jego duszy.

2176. Módlmy się w intencji małżeństw Domowego Kościoła, które w sierpniu obchodzą jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa, aby małżonkowie pogłębiali

wzajemną miłość i kroczyli drogą Ewangelii razem z rodzinami.

2177. Módlmy się w intencji Pawła o dary Ducha Świętego i Bożą pomoc w podjęciu właściwej decyzji odnośnie pracy zawodowej.

2178. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla urodzonej w sierpniu Weroniki oraz jej bliższej i dalszej rodziny.

2179. Módlmy się o dary Ducha Świętego dla Bożeny i Grzegorza w posłudze pary animatorskiej w najstarszym mrągowskim kręgu Domowego Kościoła ,w roku formacyjnym 2023 i 2024.

2180. Módlmy się w intencji Wiesławy, o dary Ducha Świętego, pokój serca, wypełnienie woli Bożej w życiu oraz Bożą pomoc w podejmowaniu właściwych decyzji w pracy zawodowej.

Intencje modlitewne można zgłaszać telefonicznie 89 5426452 lub na adres e-mail
( zakładka DIAKONIE-KONTAKT DIAKONIA MODLITWY)

Halina i Janusz Chowaniec

HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC VII, VIII, IX 2023 r.

ZGŁOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY