INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE WE WRZEŚNIU 2023

2181. Módlmy się o zdrowie dla Renaty, która na początku września trafiła do szpitala psychiatrycznego oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

2182. Módlmy się w intencji małżeństw naszej wspólnoty, które we wrześniu obchodzą jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa, aby miłość małżonków ciągle wzrastała i pogłębiała się , a Pan Bóg błogosławił każdego dnia im i ich rodzinom.

2183. Módlmy się w intencji Marysi i jej rodziców o dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże.

2184. Módlmy się w intencji Adriana o łaskę zdrowia, aby Pan Bóg obdarzył go powrotem na łono rodziny.

2185. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Eli Kantyki.

2186. Módlmy się w intencji Janiny Stanisławy o uwolnienie od zniewolenia duchowego oraz potrzebne łaski w powrocie do Boga.

2187. Módlmy się o dobre przeżycie uroczystości Chrztu Świętego Weroniki przez jej braci, rodziców oraz ich rodzin z obojga stron.

Intencje modlitewne można zgłaszać telefonicznie (89 5426452 ) lub na adres e-mail dostępny w zakładce DIAKONIE KONTAKT DIAKONIA MODLITWY oraz z formularza na stronie DK Olsztyn w zakładce SKRZYNKA MODLITWY link bezpośredni: https://domowykosciol.olsztyn.pl/?page_id=171.

Pozdrawiamy serdecznie
Halina i Janusz Chowaniec

HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC X, XI, XII 2023 r.

ZGŁOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY