DZIEŃ SKUPIENIA ANIMATORÓW W MRĄGOWIE – PODSUMOWANIE

Dzień Skupienia Animatorów Domowego Kościoła Archidiecezji Warmińskiej w Mrągowie.

W słoneczną sobotę 14 października Roku Pańskiego 2023 w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie miał miejsce Dzień Skupienia Par Animatorskich Domowego Kościoła w naszej archidiecezji.

Gdyby opisać krótko atmosferę i przesłanie tego wydarzenia, posłużyłbym się porównaniem w ulubionej przez nowego moderatora diecezjalnego terminologii sportowej. Otóż zarówno homilia podczas Eucharystii, jak i dwie konferencje, były swoistym podniesieniem, a nawet podrzuceniem, oazowej poprzeczki. Tak parom animatorskim jak i powierzonym ich posłudze w kręgach Domowego Kościoła małżeństwom.

Nowa para diecezjalna, Halina i Stanisław Dytnerscy, witając zebranych w pięknej świątyni, przypomniała słowa naszego Pana i Zbawiciela: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał.” (J 15,16)

Eucharystię oraz Adorację w formie Namiotu Spotkania, w oparciu o te same słowa z Ewangelii (J 13,1-15) sprawował proboszcz, a zarazem moderator mrągowskiego rejonu Domowego Kościoła, ks. Henryk Przeździecki MS. Umocowaną w słowie Bożym oraz zasadach naszej wspólnoty homilię zakończył apelem: „Niech wasza posługa, wasza postawa służby przemienia świat. Najpierw ten najbliższy, rodzinę. Potem ten większy, wspólnotę parafialną, miasto, społeczeństwo. A także tych, którzy będą patrzeć na was.” W ciszy przed Najświętszym Sakramentem ks. Henryk polecił wsłuchać się dobrze w to, co do każdej i każdego z nas mówi poprzez słowa Ewangelii sam Jezus Chrystus. Pomocą służyły pytania: „Jaka jest moja/nasz gotowość do służby? W czym jeszcze nie jestem gotowy/gotowa, aby służyć?”

W pierwszej przerwie, przy kawie i słodkościach, była możliwość kuluarowych rozmów w animatorskim gronie, po których przeszliśmy do sali przypominającej kino na dwie konferencje, przedzielone ponowną pauzą, na ciepły posiłek, tradycyjny polski bigos.

Pierwszą, dłuższą konferencję, na temat roli i zadań par animatorskich, wygłosił nasz nowy moderator diecezjalny ks. dr Zdzisław Kieliszek. Mówca wielokrotnie podkreślał, że w posłudze animatorskiej bardzo ważnym jest, aby przekazywać nieswoje, niczego dla ulżenia innym nie ujmować, ani niczego od siebie nie dodawać. Przypomniał też o tym, by pełnić posługę we dwoje, z radością, być przykładem dla innych i współpracować z kapłanem. W odniesieniu zaś do 15-dniowych rekolekcji zaznaczył, że ich rola w duchowym wzroście jest istotna i kluczowa. A w obliczu pojawiających się w realizacji tego zobowiązania trudności postawił pytanie: „Może warto zaryzykować? Pan Bóg radosnego dawcę miłuje, radosnemu dawcy błogosławi.” Zainicjowane pytania a nawet dyskusja potwierdziły słuszność przemyśleń prelegenta o bogatym doświadczeniu oazowej formacji, począwszy od rekolekcji Dzieci Bożych w dzieciństwie.

Doświadczenie pary animatorskiej kręgu, rejonowej, diecezjalnej i filialnej pomogło też Marcie i Janowi Nadolnym w prosty i przystępny sposób przypomnieć zasady przebiegu spotkania kręgu Domowego Kościoła. Konferencję poparli wieloma przykładami i przestrzegli przed popełnianiem podstawowych błędów w animowaniu. Podkreślili wagę czuwania, by spotkania były zgodne z charyzmatem naszej wspólnoty i wspomagały dążenie do świętości w małżeństwach i w rodzinach, zbliżanie wszystkich do Boga i do siebie nawzajem. Spotkanie w sali zakończyło kapłańskie błogosławieństwo moderatora diecezjalnego oraz zgaszenie oazowej świecy przez parę diecezjalną.

Byłoby dobrze, gdyby, nieobecne z różnych względów na bardzo ważnym dniu skupienia, aktualne lub przyszłe pary animatorskie, sięgnęły do nagrań i wysłuchały homilii oraz dwóch konferencji na temat jakże ważnej cechy naszej wspólnoty, jaką jest diakonia czyli służba. Naprawdę warto to uczynić.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Joachim Jarmużewski