ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU FORMACYJNEGO

Nowy Rok Pracy 2014 / 2015 rozpoczęty!
W Mrągowie, w Parafii Matki Boskiej Saletyńskiej dnia 30.08.14. miało miejsce rozpoczęcie Nowego Roku Pracy Formacyjnej Domowego Kościoła Diecezji Warmińskiej.
Po krótkiej formule zawiązania wspólnoty swoje świadectwo wygłosili Państwo Danuta i Krzysztof Śramscy z Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zachęcając do przyłączenia się do tej formy uwielbienia Pana Boga i wyproszenia Łask. Świadectwo bogate w treść i skuteczne bo kilka osób zdecydowało się wypełnić i złożyć deklaracje w czasie Eucharystii.
Msza Św. Koncelebrowana przez ks. dr. Cezarego Opalacha i ks. proboszcza w miejscowym kościele parafialnym była kolejnym punktem programu dnia. Podczas homilii, ks. Cezary w nawiązaniu do czytanego fragmentu Ewangelii, podkreślił znaczenie Darów jakimi nas Pan Bóg obdarza wzywając do ich pomnażania i dzielenia się z innymi. W czasie Mszy Św. miało miejsce przyjęcie nowych par do naszego Ruchu, przekazanie misji posługiwania w strukturach Domowego Kościoła parom funkcyjnym oraz uroczyste przyjęcie deklaracji wstąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
Po Mszy Świętej udaliśmy się na Agapę, którą rozpoczęło wydawanie gorącej grochówki z żołnierskiego kotła na placu przy kościele, a deser w postaci ciast, ciasteczek, cukierków i napojów był serwowany w Domu Katechetycznym. Spożywanie tych darów dla ciała było okazją do rozmów i lepszego wzajemnego poznawania się.
Końcowym etapem tego dnia były świadectwa par uczestniczących rekolekcjach w minionym roku pracy oraz w wakacje. Nie zabrakło łez wzruszenia, dowodów na działanie Łaski Bożej, jak też zachęty dla nas wszystkich, że warto i powinno się taki czas sobie wygospodarować. By otwarcie naszych serc na naszego Stwórcę podczas bardziej niż zwykle intensywnej formacji przemieniało nas i dawało siłę do bycia bliżej Pana Boga i ludzi.
Niech Błogosławieństwo Naszego Pana towarzyszy nam przez cały rok by trudy formacji łatwiej pokonywać, by być bliżej Pana i dawać świadectwo o Nim wszędzie: w rodzinie, w kościele, w pracy i tam gdzie On nas pośle. Obyśmy po roku byli bliżej Pana Boga, Jego Ewangelii i Jego przykazań.
Szczęść Boże!

Marzenna i Grzegorz Zdanuk