ODWAŻ SIĘ ŻYĆ DLA WOLNOŚCI

 

Droga Wspólnoto,

Trwając w roku formacyjnym 2019/2020, którego tematem przewodnim jest hasło „Wolni i wyzwalający” zachęcamy do czynnego włączenia się w prenumeratę „Eleuterii” – pisma Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

„Eleuteria” to greckie słowo oznaczające „wyzwolenie”. Założyciel pisma sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki tak pisał w pierwszym numerze „Eleuterii”: „Nie ma ono być pismem naukowym, specjalistycznym, informującym dla zaspokojenia ciekawości; ma być listem, kierowanym do konkretnej wspólnoty ludzi złączonych tym samym ideałem i celem, dla przynoszenia zachęty, dawania świadectwa, inspirowania działań – ma być pismem podtrzymującym i „zagrzewającym” ruch KWC. Ma wśród jego członków rozbudzić poczucie jedności i wspólnoty, ma być umocnieniem we wspólnej pracy, zmaganiach i walkach”.

„Eleuteria” ułatwia krążenie informacji i podtrzymywanie więzi między członkami i wspólnotami KWC, służy pomocą w edukacji, organizowaniu akcji, inspirowaniu modlitwy i ciągłemu ożywianiu zapału do niesienia „Ewangelii Wyzwolenia”. Pismo zawiera artykuły, reportaże, informacje, listy, świadectwa, propozycje nabożeństw, homilie. Ukazuje się jako kwartalnik – 4 zeszyty w skali roku kalendarzowego. Koszt rocznej prenumeraty wynosi 25 zł.

Chętnych do zaprenumerowania pisma:  członków KWC, sympatyków i wszystkich dla których temat wolności i trzeźwości jest ważny prosimy o zgłaszanie się na adres poczty elektronicznej:                                    

jan.szczerba@wp.pl

Gosia i Janusz Szczerba 

Diakonia Wyzwolenia