ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2021

Z testamentu Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego:
„Gdyby Pan pozwolił mi jeszcze żyć i działać, jednego bym tylko pragnął, abym mógł
skuteczniej i owocniej ukazywać w pośrodku współczesnego świata piękno
i wielkość Tajemnicy Kościoła – sakramentu, czyli znaku i narzędzia jedności wszystkich ludzi.” (17-18.06.1986 r.)

W 10. punkcie Zasad Domowego Kościoła czytamy: „DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.”
Jedność, mimo różnic, w małżeństwie, w rodzinie, w Ojczyźnie, na świecie.
Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, podźwignij nas z grobu grzechów,
nawiedź i napełnij duchową mocą. Spraw, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i
miłości mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość. Tak bardzo nas
umiłowałeś, że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, aby żaden człowiek, który wierzy w
Ciebie, nie zginął, ale miał życie wieczne. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ks. Mariusz Grabas- moderator diecezjalny