II KONGRES KRUCJATY WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

 

W dniach 05-07.11.2021 r. w Sękocinie Starym odbył się II KONGRES KRUCJATY WYZWOLENIA CZŁOWIEKA. Na Kongres przybyło 120 przedstawicieli KWC z polskich diecezji . Wśród zaproszonych gości uczestniczących w Kongresie był biskup Tadeusz Bronakowski przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych KEP.

Spotkanie miało wielowątkowy wymiar. W części wykładowej uczestnicy mieli możliwość wysłuchania następujących wykładów:

 


– Prof. Krzysztof Wojcieszek – Zadania KWC w realizacji Narodowego Programu Trzeźwości,

– Ks. Marek Sędek – KWC w Ruchu „Światło-Życie”,

– Ks. Piotr Kulbacki – Głoszenie Ewangelii Wyzwolenia we wspólnocie kościoła, w parafii,

– Kasia Owczarek – Zaangażowanie członków i kandydatów KWC,

– Ks. Jarek Błażejak – KWC w wychowaniu młodzieży,

– Ks. Wociech Ignasiak – Indywidualne wsparcie osób potrzebujących pomocy,

– Henryk Kowalczyk – Działaność KWC w przestrzeni publicznej,

– Mateusz Terlikowski – Media w służbie KWC i finanse KWC,

– Wojciech Terlikowski -Struktury KWC,

– Andrzej Kowalski – Temat roku „Prawda – Krzyż – Wyzwolenie”

W części warsztatowej uczestnicy zostali podzieleni na 18 grup roboczych gdzie pracowali nad wybranymi zapisami dokumentu „Strategia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na lata 2021-2024”. Wypracowane wnioski zostały przedłożone do dalszych prac osobom wchodzącym w skład Centralnej Diakonii Wyzwolenia. Ponadto w trakcie Kongresu zaprezentowano aktualny skład osobowy Centralnej Diakonii Wyzwolenia oraz wręczono dyplomy ukończenia II edycji kursu LIDERÓW TRZEŹWOŚCI.

Gosia i Janusz Szczerba