ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE RODZINNE REJONU IV

Serdecznie zapraszamy

Na Spotkanie Rodzinne

Rejonu IV DK

które odbędzie się w sobotę 28 maja 2022 r.

w parafii pw. św. Arnolda

w Olsztynie przy ul. św. Arnolda 1 (Redykajny).

Plan dnia:

10.45 – Zawiązanie Wspólnoty i przygotowanie do Eucharystii

11.00 – Eucharystia

12.00 – Konferencja, którą wygłosi ks. dr hab. Antoni Jucewicz (na czas konferencji zapewniamy opiekę nad dziećmi przez diakonię wychowawczą)

12.30 – Agapa – grill, gry i zabawy rodzinne, śpiewy z gitarą

Zapraszamy małżonków rodzinnie z dziećmi i wnukami.

Do zobaczenia, z Panem Bogiem

Para rejonowa Ala i Jarek Dąbrowscy
Moderator Rejonu IV – ks Andrzej Stankiewicz