ZAPROSZENIE DO CZYTANIA FELIETONÓW NA BLOGU :)


Otrzymał ktoś dar zachęcania? Niech zachęca.” (Biblia Paulistów)

Słowa powyższe, zaczerpnięte z 8 wiersza 12 rozdziału Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian, zagościły w mym oazowym sercu w Roku Pańskim 2021 kilkakrotnie, a najgłębiej po raz pierwszy, podczas czerwcowego dialogu małżeńskiego. Zdałem sobie wówczas sprawę z tego, że Bóg tym właśnie darem zechciał mnie, począwszy od lat młodości, obdarzyć. Potwierdziła to moja żona Bożenka a to znaczy, że życie moje mogę mierzyć zachęcaniem innych do czynienia dobrych, mądrych i pięknych rzeczy.

Jedną z ulubionych zaś form takiego działania jest dzielenie się ubieraniem myśli w słowa pisane. Kiedyś były to przede wszystkim liczne odręczne listy i kartki. Z czasem pojawiły się sporadyczne artykuły, wspomnienia, świadectwa, relacje. Między innymi na łamach naszej strony internetowej oraz naszego kwartalnika.

W kończącym się Roku Pańskim 2022 natomiast pojawiła się kapłańska zachęta dziennikarska, wsparta pomocą techniczną oazowego informatyka oraz przyjacielską korektą błędów językowych emerytowanego polonisty, do tego, by założyć i prowadzić blog w domenie gosc.pl.

I tak zaczęła się przygoda początkującego felietonisty, który od lipca do grudnia wypowiedział się na sześć ważnych i aktualnych jego zdaniem tematów i zamierza czynić to dalej, umieszczając raz w miesiącu nowy tekst.

Czymże jednakże byłyby one bez czytelniczek i czytelników? Bez ich krótszych lub dłuższych, oficjalnych i prywatnych, krytycznych i rozwijających rozważane zagadnienie, komentarzy.

Stąd to zaproszenie do czytania, komentowania i udostępniania moich przemyśleń.

Dla ułatwienia podaję link ogólny do powstałego bloga:

https://blog.wiara.pl/Pasja/

oraz namiary na dotychczasowe felietony z zawartymi w nich tematami danego miesiąca:

https://blog.wiara.pl/Pasja/2022/07/01/Radosc

https://blog.wiara.pl/Pasja/2022/08/01/Trzezwosc

https://blog.wiara.pl/Pasja/2022/09/01/Milosc

https://blog.wiara.pl/Pasja/2022/10/01/Wyksztalcenie

https://blog.wiara.pl/Pasja/2022/11/08/Przemijanie

https://blog.wiara.pl/Pasja/2022/12/01/Oczekiwanie

Z serdecznymi pozdrowieniami, darem modlitwy za wszystkie Czytelniczki i wszystkich Czytelników oraz życzeniami przeżywania w jak najpełniejszej, twórczej radości przepięknego czasu Adwentu, Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia Anno Domini 2022 w Waszych małżeństwach, rodzinach, kręgach i rejonach

Grzegorz Joachim Jarmużewski

z najstarszego kręgu Domowego Kościoła w Mrągowie

mrag_rodzilaw@wp.pl