ORAR II STOPNIA W GIETRZWAŁDZIE

Zapraszamy na rekolekcje !

ORAR II stopnia
Termin28.04.2023 – 02.05.2023
MiejsceGietrzwałd

Koszty:

Osoba dorosła – 680 zł

Dzieci do 3 lat – gratis( dzieci śpią z rodzicami)

Od 3 lat do 7 lat – 480 zł

Dzieci od 7 lat – 620 zł

Płatności: Zaliczka 680zł w ciągu 7 dni od zapisu, przelewem na numer konta podany w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Pozostała kwota płatna do 10.04.2023

Zgłoszenia:  Danuta Kuc tel. 607286805 , e-mail: danutakuc7@wp.pl

Prowadzącymi rekolekcje będą:
Ks. Andrzej Stankiewicz
Monika i Bogdan Kolz,
Danuta i Andrzej Kuc.