INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE W LUTYM 2023

2155. Módlmy się w intencji małżeństw Domowego Kościoła, które w lutym obchodzą jubileusze zawarcia sakramentu małżeństwa, aby Pan Bóg błogosławił małżonkom w dalszej wspólnej drodze życia oraz obdarzał potrzebnymi łaskami wszystkich członków ich rodzin.

2156. Módlmy się za ofiary trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Panie Boże daj szczęście wieczne zmarłym, zdrowie rannym i pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują.

2157. Módlmy się gorąco o siły i łaski Boże niezbędne do przeżycia tragedii życiowej dla Krystyny, po stracie syna Piotra oraz miłosierdzie Boże dla niego i wieczną radość przebywania z Panem.

2158. Módlmy się o pokój ducha i wytrwanie w wierze dla Krystyny mimo ciężkich doświadczeń życiowych i choroby oraz błogosławieństwo Boże i powrót do zdrowia dla niej.

2159. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Aleksandry, błogosławieństwo Boże dla niej i całej rodziny.

2160. Módlmy się o pomyślny przebieg operacji oczu dla Andrzeja i niezbędne łaski Ducha Świętego dla lekarzy, którzy tę operację będą przeprowadzali oraz pomyślną rehabilitację.

2161. Módlmy się w intencji Doroty i jej rodziny oraz w intencji córki Lei o wsparcie duchowe, mądrość dla lekarzy i opiekę Matki Bożej w powrocie do zdrowia.

2162. Módlmy się w intencji Władysława oraz Ryszarda o łaskę wiary, nadziei i miłości dla nich , pomoc Bożą w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych i błogosławieństwo Boże dla rodziny.

2163. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Emci oraz światło Ducha Świętego dla lekarzy , aby rozpoznali chorobę i postawili właściwą diagnozę, a dla rodziny o błogosławieństwo Boże w tych trudnych chwilach.

2164. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla Ireny w ostatnich dniach jej ziemskiego życia.

2165. Módlmy się do Ducha Świętego, aby Andrzej Madej OMI umiał podziękować za łaskę spotkania z ks. Blachnickim i za łaskę oazy w jego życiu.

2166. Módlmy się za Darię , jej córkę i mamę z Ukrainy, aby znalazły w Polsce pracę i mieszkanie.

2167. Módlmy się o łaskę zdrowia po operacji i wyleczenie z sepsy Danuty, aby Pan Bóg ją uzdrowił, prosi Zosia i Jan z rodziną.

2168. Módlmy się o łaskę zdrowia dla Joanny, u której zdiagnozowano raka w głowie, aby Pan Bóg uleczył ją i obdarzył łaską przyjęcia woli Bożej, a rodzinę obdarzył łaską miłości w ich cierpieniu. Prosi Joanna z rodziną.

2169. Prosimy o modlitwę za młodą mamę Kamilę, którą zarażono groźną bakterią w czasie porodu oraz jej synka Juliana. Prosimy o szybki powrót do zdrowia dla nich oraz o potrzebne łaski Boże dla męża i rodziców.

Intencje modlitewne można zgłaszać telefonicznie ( 89 5426452) lub na adres e- mail ( zakładka DIAKONIE KONTAKT DIAKONIA MODLITWY )

Wszystkich serdecznie pozdrawiamy

Halina i Janusz Chowaniec

HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC I, II, III 2023 r.

ZGŁOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY